Om Loki-Spliden (Forklaringer og Noter til Edda-Myterne)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Forklaringer og Noter til Edda-Myterne


af Thøger Larsen
Udgivet 1926


Om Loki-Spliden


Noter til Loki-Spliden   Str. 16:1-2 Sif, Tors Hustru, gr. Hêbê, Herakles' Hustru, Kønsmodenhedens Gudinde (hébê, Mandbarheden, Ungdomsblomstringen hos Mand og Kvinde; sanskrit sev, nyde [Lyst, Elskov]. Anderledes Prellwitz). Meningen er usikker; kan ogsaa være: "For Venners (eller Slægtninges) Børns Skyld og alle Fostersønners".
   Str. 20:3: "sveinn inn hviti er thér sigli gaf" -, *sigli, lat. sîcula, lille Dolk, overført: membrum virile. Efter andre: "Smykke".
   Str. 37:1: "Freyr er beztr allra ballridha". Guden Freyr er utvivlsomt identisk med Grækernes Priâpos og fremstilledes som Frugtbarhedsgud ligesom denne med et stort Avlelem (Templet i Upsala). Ordet priapos bruges ogsaa direkte som Betegn. for det mandlige Lem. Jeg mener derfor som Dr. Gudmund Schütte ("En gammel Kulturvej fra Lilleasien til Skandinavien". Danske Studier), at oldn. ball- svarer til græsk phállos. Yderligere mener jeg, at oldn. -ridhi kommer af ridh, Hæven, saa ballridhi ligefremt svarer til græsk ithyphallikôs. Derimod tror jeg ikke som Dr. Schütte, at den citerede Linje oprindelig har lydt "Baldr er beztr.. ." = osv.
   Str. 38:1-2. *tilr, gotisk tils, ags. til, egnet, skikket, rigtig opfattet af Hugo Gering, der dog har faaet en besynderlig Mening ud af Sætningen, nemlig: "du konntest nie etwas gutes (d. h. einen vergleich) zwischen zweien zustande bringen".
   "thu kunnir aldregi bera tilt medh tveim" [håndhum] kan for den enhaandede Tyrs Vedkommende ikke naturligt forstaas anderledes end:
   "Du vil aldrig kunne bære noget dertil egnet med to [Hænder]".
   Str. 39:1 Hródhrs-vitnir, Hródhvitnir (Sn. E.), Binavn til Fenrfr. Navnet forekommer allerede i Rigveda V. 44,12 som Egennavn paa en mytisk Person Çrutavid og synes at gaa igen i Græsk i det kvindelige Krataïïs. Navnet paa Skyllas Moder. Til Skylla svarer i den nordiske Mytologi Solulven Skoll, mens den anden Ulv, som Snorri omtaler som Maaneulv, hedder Hati Hrodhvitnissón. Altsaa synes der at være sket en Forbytning mellem Skoll og Hati med Hensyn til Afstamning. Skylla og Kharybdis er Personifikationer af Springkilder ved de modsatte Bredder af et Stræde (sædvanlig i senere Sagn Strædet mellem Sicilien og Italien) og meget farlig for Skibe, som skal passere mellem dem. Det er meget muligt, at de oprindelig ligesom Skoll og Hati har været Sol- og Maaneulve, de bekendte Spejlbilleder i Luften paa hver Side af Solen eller Maanen, som disse to Himmellegemer under visse Forhold maa passere imellem.
   Str. 57:2 Mjållnir. Sml. lat. malleus, Hammer (malneus?), russisk molnija, Lyn. Sanskrit mrn, sønderknuse.
   Prosaslutningen. Lokis Søn Narfi bærer samme Navn som den Narfi eller Nårfi, der i Følge Gylfaginning er Nats Fader. Navnet er vistnok det samme som det græske orphnê, Mørke. Edderslangen hænges over Loki af Skadhi, det græske skótos, ligeledes Mørke. Disse Navne synes at udtrykke, at det er Mørkets Kræfter, der fuldbyrder hans Straf.