Ragnar Lodbrok og hans sønner

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Svensk.gif
Svensk.gif


Norrøne fornaldersagaer

Norrøne heltesagn og eventyr

gjenfortalt for ungdommen

av

Alexander Bugge

Kristiania 1910


Ragnar Lodbrok og hans sønner


1. Ragnar og Tora Borgarhjort.

Det var en jarl ved navn Heraud. Han var jarl i Gautland, og var mægtig og navngjeten. Han var gift, og hadde en datter som het Tora. Hun var den vakreste kvinde en kunde se, velopdragen og flink i alle kvindelige sysler. Hun blev kaldt Borghjort, fordi hun var saa meget fagrere end andre kvinder som hjorten er vakrere end andre dyr. Jarlen var svært glad i sin datter, og lot bygge et loft til hende i nærheten av sin hal, rundt huset var en skidgard. Jarlen hadde for skik hver dag at sende sin datter en eller anden ting som hun kunde more sig med, og det tænkte han at fortsætte med. En dag sendte han hende en liten lyngorm som var saa urimelig vakker. Jarlsdatteren syntes godt om ormen; hun la den i æsken sin, og lot lægge guld under den. Ormen hadde ikke ligget der længe før den tok til at vokse, og likeledes guldet som var under den. Da en stund var gaat, fik den ikke rum i æsken, og la sig utenom den, og guldet vokste sammen med ormen. Til slut fik ingen av dem rum inde i stuen længer. Ormen la sig da rundt omkring huset, saa at hode og hale møttes, og blev sint og slem, saa ingen turde komme bort til jarlsdatterens hus, uten den mand som gav ormen mat; - den aat en okse i hvert maal. Jarlen syntes at dette var stor skade, og lovte at han vilde gi sin datter til den mand som dræpte ormen; men guldet som laa under den, skulde være hendes medgift. Dette spurtes vide om land; men ingen trøstet sig til at gaa mot denne svære ormen.

Ved denne tid raadde Sigurd Ring for Danmark. Han var en mægtig konge, og hadde vundet sig navnkundighet, fordi han hadde kjæmpet mot Harald Hildetand paa Braavoldene, og fældet ham; av denne kamp gik det ord i hele den nordlige halvdel av verden, og ingen kamp har været navnkundigere. Sigurd hadde en søn som het Ragnar. Han var stor av vekst, vakker at se til, forstandig og klok, gavmild og høisindet mot sine mænd, men grum mot sine uvenner. Saasnart han var blit gammel nok, fik han sig mænd og hærskibe, og blev den største hærmand, saa hans like neppe har været.

Ragnar fik høre hvad Heraud jarl hadde sagt, men han gav ikke nogen agt paa det, og lot som han ikke visste det. Men i hemmelighet lot han gjøre sig nogen underlige klær, nemlig en lodden brok og en lodden kappe. Da de var færdige, lot han koke dem i bek. Siden gjemte han dem. Om sommeren seilte han med sine mænd til Gautland, og la sig med sit skib i en avsides vaag dér, ikke langt fra jarlens gaard. Han laa dér om natten; men tidlig paa morgenen stod han op, iførte sig de lodne klærne sine, og tok et stort spyd i haanden; men først tok han naglen ut av spydet, saa skaftet sat løst. Siden gik han alene i land, og veltet sig i sanden. Derefter gik han op til jarlens gaard, og kom dit mens folk endnu inn og sov. Han tok veien bort til jarlsdatterens loft. Da han kom til skidgarden hvor ormen laa, la han til den med spydet, først én gang, og saa én gang til. Anden gang stak han i ryggen paa ormen, og rykket til saa raskt at spydet gik av skaftet. Ormen vred sig i sin dødskamp, saa hele stuen skalv. Da Ragnar hadde stukket ormen, gik han sin vei. Idet samme kom det en blodstraale fra ormen mellem skuldrene paa ham. Men den gjorde ham ikke noget mén; for de lodne klærne han hadde latt gjøre, skjermet ham. De som var inde i stuen, vaaknet ved gnyet, og gik ut. Da fik Tora øie paa en svær mand som gik bort fra stuen. Hun ropte paa ham, og spurte om hans navn eller hvem han søkte. Ragnar svarte: «Jeg har vaaget livet for at vinde ry; femten aar gammel vog jeg ormen.» Med disse ord gik han bort, og sa ikke sit navn. Men spydsodden stod igjen i saaret; skaftet hadde han med sig. Men Tora tænkte paa om dette hadde været et menneske eller et troll; for hun hadde aldrig set nogen mand som var saa stor.

Om morgenen da folk kom ut, saa de at ormen var død, og at den var stukket med et stort spyd som stod fast i saaret. Jarlen lot spydet ta bort: men det var saa digert, at faa kunde ta om det. Nu kom jarlen ihug hvad han hadde sagt om den som dræpte ormen, og spurte sine venner og sin datter om hvad han skulde gjøre for at finde ormens banemand. Tora raadet ham til at han skulde sammenkalde et ting, og la det bud følge at alle som ikke vilde ha jarlens vrede, skulde søke til dette tingstevne; men hvis det var nogen som vedkjendte sig at han hadde git ormen banesaar, saa skulde han ha med sig spydskaftet som hadde fulgt spydet. Jarlen syntes dette var et godt raad, og lot stevne ting. Dit kom jarlen selv, og mange andre høvdinger, og en stor mængde folk.

Da det spurtes ombord paa skibene at det var stevnet ting dér i nærheten, gik Ragnar med næsten hele sin hær i land, og drog op til tinget. Da de kom dit, stilte de sig op et stykke borte fra de andre. Imens traadte jarlen frem, krævet stilhet, og takket alle dem som hadde fulgt hans ordsending og var kommet til tinget. Derefter fortalte han først om at han hadde lovt sin datter til den som blev ormens banemand, og saa om at ormen nu var død, men den som hadde utført dette storverk, hadde latt spydet sit staa igjen i saaret, sa han. «Men hvis det er kommet nogen hit til tinget som har skaftet som passer til dette spyd, saa skal han bære det frem, og saaledes sande sin fortælling, og jeg skal da gjøre som jeg har sagt, hvad enten han staar høit eller lavt.» Med disse ord endte jarlen sin tale, og lot spydet bære frem foran hver mand som var paa tinget, og bad dem sige det om det var nogen som hadde skaftet som passet til spydet. Men ingen kom frem. Til slut kom de dit hvor Ragnar stod, og viste ham spydet. Han vedgik at han nok eide det, og viste frem skaftet som hørte til det. Folk skjønte da at Ragnar hadde dræpt ormen, og av denne daad blev han navnkundig over alle Norderland. Han beilet nu til jarlens datter, Tora. Jarlen tok vel mot frieriet, og holdt et stort gjestebud, og ved dette blev Tora gift med Ragnar. Men da gjestebudet var slut, drog Ragnar hjem til sit rike med sin brud. Dér levde de i herlighet og glæde, og Tora fødte ham to sønner. Den ældste het Eirik, den anden Agnar. De var store av vekst, vakrere at se til, og sterkere end de fleste som levde dengang. Men saa hændte det engang at Tora blev syk, og til slut døde hun. Ragnar sørget saa over hendes død at han ikke vilde være hjemme længer, men satte mænd til at styre riket med sine sønner. Selv tok han paany fat paa sin gamle id og drog i hærfærd, og hvor han fór, fik han seier.


2. Aaslaug og Heime.

Før vi gaar videre i fortællingen om Ragnar Lodbrok, man vi gaa tilbake i tiden og fortælle om noget som var hændt før. Brynhild og Sigurd Fafnesbane hadde en datter som het Aaslaug. Hun blev opfostret av Brynhilds fosterfar Heime, og var tre aar gammel da Brynhild og Sigurd døde. Heime skjønte at folk vilde lete efter pikebarnet for at ta hende av dage, og derfor da han ikke kunde faa gjemt hende paa anden vis, lot han gjøre en harpe som var saa stor at Aaslaug kunde sitte inde i den. Han la ogsaa meget guld og sølv og andre klenodier i harpen, tok den paa armen og drog hjemmefra. Han vandret fra land til land, og til slut kom han hit til Norderlandene. Harpen hans var gjort saa kunstfærdig at han kunde ta den i stykker, og sætte den sammen igjen. Om dagen naar han vandret langsmed elver langt fra der hvor folk bodde, hadde han for skik at ta harpen fra hverandre, og vaske pikebarnet. Han hadde en vinløk som han gav hende at spise. Men denne løk er slik beskaffen at folk kan leve længe av den, selv om de ikke har nogen anden føde. Naar jentungen graat, saa slog han harpen, og da tidde hun stille; for Heime var flink til at slaa paa harpe.

Langt om længe kom han til Norge til en liten gaard som heter Spangereid. Dér bodde en mand som het Aake; konen hans het Grima. Ellers bodde det ikke flere folk dér paa gaarden. Den dagen da Heime kom til gaarden, var manden gaat til skogs, og kjærringen var alene hjemme. Hun hilste paa Heime, og spurte hvad for en kar det var. Han sa at han vandret rundt og tigget, og bad om at faa husly. Konen svarte at det kom ikke flere folk dit end at hun nok kunde ta vel imot ham, om han gjerne vilde være der. Da en stund var gaat, spurte Heime om hun ikke vilde være saa inderlig snil at lægge paa varmen for ham, og siden følge ham til huset hvor han skulde sove. Da konen hadde tændt paa varmen, satte Heime harpen op til sig. Men kjærringen maatte alt i ett gløtte bort til harpen, for hun saa snippen av et kostelig klæde stikke ut av den. Og mens han sat og bakte sig ved ilden, fik hun se at der stak en dyrebar guldring frem under fillerne hans. Da han hadde varmet sig nok, bad han konen følge sig bort til sovehuset. Hun sa at det var bedst at han sov ute om natten. «For jeg og manden min bruker ofte mund mot hverandre, naar han kommer hjem,» sa hun. Heime tok da harpen, og kjærringen fulgte ham ut til kornlaaven, og sa at han kunde legge sig dér; saa haabet hun at han vilde sove godt.

Da det led ut paa kvelden, kom manden hjem. Men da han fik se at konen ikke hadde gjort noget av det hun skulde stelle, blev han sint og sa at han maatte slite og slæpe hele dagen, men hun gjorde ikke det gran. «Vær ikke sint, du, manden min,» svarte kjærringen; «for det kan hænde at du snart kan gjøre et arbeide, saa vi siden blir lykkelige hele vort liv.» Manden spurte hvad det var. Konen svarte: «Det er kommet hit til gaarden en mand som jeg tror farer med overmaade meget gods. Han er tilaars nu; men han ser ut til at ha været den største kjæmpe; og aldrig har jeg set hans like; men nu er han træt og søvnig.» Manden sa at han syntes det var uraad at svike de faa som kom dit til gaarden. Men konen svarte at han aldrig vilde bli til noget som var ræd for alting: «Men nu kan du vælge ett av to: enten dræper du ham, eller ogsaa tar jeg ham til mand, og saa jager vi dig bort. Igaar sa han at han gjerne vilde ha mig, og det siger jeg at jeg gifter mig med ham, og jager dig bort eller slaar dig ihjel, hvis du ikke gjør som jeg siger.» Det var nok kjærringen som hadde bugten og begge enderne her paa denne gaarden. Til slut lot manden sig overtale, og tok øksen sin og brynte den. Da han hadde gjort det, fulgte kjærringen ham bort til laaven, hvor Heime sov saa det drønnet. Hun sa at han skulde skynde sig bort saa snart han hadde hugget til ham. «For du kan ikke holde ut hans skrik, om han griper tat i dig,» sa hun. Derefter tok hun harpen og løp bort med den. Men manden gik bort til Heime og hugget til ham, saa det blev et stort saar; og straks han hadde gjort det, skyndte han sig bort det forteste han kunde.

Heime vaaknet ved hugget, og vred sig med saa stort gny at stolperne i huset gik unna, og hele huset faldt ned, og det blev et stort jordskjælv; slik endte Heime sit liv. Derefter gik manden bort til konen sin, og fortalte at han hadde dræpt ham. Hun sa at han skulde ha tak for hvad han hadde gjort; «og jeg venter at vi nu har faat nok af gods; men nu skal vi se om jeg har sagt sandt.» Derefter tok hun harpen og vilde aapne den; men hun skjønte ikke hvordan det skulde gjøres, saa hun maatte ta og bryte den i stykker. Da harpen var aapnet, saa hun at der sat en liten jentunge inde i den; hun var saa vakker at hun aldrig hadde set hendes like. Men det var ogsaa meget guld og sølv i harpen. Da manden saa dette, sa han: «Det gaar nok som saa ofte at det er ilde at svike dem som tror en. Det er ikke greit at faa umyndige barn som en skal forsørge, i hænderne paa sig.» Kjærringen svarte: «Ja dette var ikke som jeg hadde tænkt; men det er ikke noget at slaas om nu.» Derefter spurte hun jentungen hvem hun var datter til. Men hun svarte ikke et ord, og lot som om hun ikke hadde mæle. «Det er gaat, som jeg var ræd for,» sa manden. «Vi er kommet ut for stor fortræd. Hvad skal vi nu sige dette er for et barn?» «Jeg har et godt raad,» svarte kjærringen. «Vi skal opfostre hende, og kalde hende Kraaka efter min mor, og sige det er datteren vor.» «Det vil ingen tro,» sa manden. «Dette barnet er meget penere at se paa end vi. Ingen vil tro at vi har slikt et barn, saa forunderlig stygge som vi to ser ut.» Men kjærringen sa: «Du vet ikke om jeg ikke kan ha noget ved mig, saa folk ikke synes dette er saa rart. Jeg kan gni hende i ansigtet med kul og tjære og andet som ikke gaar av; vi skal la hende gaa med en sid hat og i fillete klær, og la hende gjøre alt det værste arbeide. Det kan vel ogsaa være at folk tror at jeg var svært vakker da jeg var ung.» De gjorde som kjærringen raadet til, og jentungen vokste op dér i stor fattigdom. Men manden og konen trodde at hun ikke hadde mæle; for hun svarte dem aldrig.


3. Ragnar Lodbrok og Kraaka.

En sommer kom Ragnar Lodbrok seilende til Norge; for han hadde mange frænder og venner der som han vilde træffe. En kveld kom han til en liten havn som heter Spangereid, og dér la de til om natten. Om morgenen skulde matsvendene gaa i land for at bake brød. Da fik de se en gaard like ved, og syntes det var bedst at gaa dit for at utrette sit erende. Dér møtte de en kjærring, og spurte om hun var konen paa gaarden. Hun sa at saa var det, og at hun het Grima. «Men hvem er dere?» spurte hun. De fortalte at de var tjenstemænd til Ragnar Lodbrok, og at de var gaat ut for at faa bakt brød, og spurte om kjærringen vilde hjælpe dem. Hun svarte at hændene hendes var svært stive. «Hadde det været før saa; da kunde dere nok ha været vel hjulpen med mit arbeide,» sa hun. «Men jeg har en datter som heter Kraaka; hun kommer snart hjem, og hun kan være med dere.»

Kraaka var gaat ut om morgenen for at se til kjørne. Men da hun saa at det var kommet mange store skibe til land, tok hun og vasket sig. Det hadde kjærringen sagt hun ikke skulde gjøre; for hun vilde ikke at folk skulde se hvor vakker hun var. For Kraaka var den veneste mø en kunde se for sine øine, og hendes haar var saa langt at det rakte ned til jorden, og saa fagert som den fagreste silke. Da Kraaka kom hjem, hadde matsvendene gjort varme op. Hun saa at det var kommet fremmedfolk til gaards som hun aldrig hadde set før; og hun saa paa dem, og de paa hende. Til slut spurte de Grima om det var hendes datter, den vakre jenten. «Ikke er det løiet at det er min datter,» svarte Grima. «Da er dere to svært ulike,» sa de, «saa ilskelig som du ser ut; men aldrig har vi set nogen venere mø og ikke ligner hun dig noget; for du er det værste skræmsel.» Grima svarte: «En kan ikke se det paa mig nu; for jeg ser ikke ut nu som jeg gjorde før.» Tjenestemændene bad nu Kraaka om hun vilde elte deigen, men de skulde bake brødet. Hun gjorde som de bad om, og deigen blev rigtig god; men matsvendene maatte alt i ett skotte bort paa hende, saa de fik ikke passet sit arbeide, og brændte brødet. Da de var færdig med at bake, vendte de tilbake til skibene. Men da brødet skulde spises, sa alle at de aldrig hadde smakt noget værre, og at de som hadde bakt det, fortjente straf. Og Ragnar spurte hvorfor de hadde bakt brødet saa daarlig. Matsvendene svarte at de hadde set en mø som var saa vakker at de ikke fik ænset sit arbeide, og de trodde at hendes like fandtes det ikke i hele verden. Da de talte saa høit om hvor vakker hun var, sa Ragnar at saa vakker som Tora Borgarhjort var hun visst ikke; men matsvendene paastod at hun ikke var mindre vakker. Da Ragnar hørte dette, sa han at han vilde sende nogen av sine mænd i land for at se om de talte sandt. «Er det som I siger, saa skal jeg tilgi Eders tankeløshet: hvis ikke, skal I faa stor straf.»

Før sendemændene drog avsted, sa Ragnar til dem: «Hvis I synes at denne unge mø er saa vakker som man har sagt mig, saa skal I be hende komme til mig. Men jeg vil at hun hverken skal være klædd eller naken, og hverken mæt eller fastende; hun skal ikke komme alene, og allikevel skal intet menneske følge hende.» Da sendemændene kom frem til gaarden, saa de nøie paa Kraaka, og de syntes at aldrig hadde de set nogen vakrere kvinde. De fortalte hende da sin herre, Ragnars ord, og sa hvordan hun skulde være, naar hun kom til ham. Kraaka tænkte paa hvad kongen hadde sagt, og hvordan hun skulde gjøre sig i stand; men Grime syntes det ikke var nogen mening i dette, og sa at denne kongen var nok ikke rigtig klok. Til slut sa Kraaka til sendemændene: «Jeg kan ikke være med dere idag, men tidlig imorgen skal jeg komme til skibene.» Derefter drog sendemændene tilbake, og fortalte Ragnar hvad svar hun hadde git.

Tidlig næste morgen sa Kraaka til manden paa gaarden at hun vilde gaa til Ragnar: «Men først maa jeg skifte klær. Du har et ørretnet som jeg kan ta om mig, og naar jeg lar haaret mit falde ned over det, saa er jeg ikke naken. Men jeg vil ta en løk i munden, da er jeg ikke mæt og ikke fastende. Og hunden din kan følge mig, saa kommer jeg ikke alene, og allikevel følger intet menneske mig.» Da kjærringen hørte hvad Kraaka hadde i sinde, syntes hun at hun var svært klok.

Da Kraaka hadde gjort sig istand, drog hun sin vei, og kom til skibene; fager var hun at se paa; haaret hendes skinnet som det lyse guld. Da Ragnar fik øie paa hende, ropte han paa hende, og spurte hvem hun var og hvad hun vilde dér. Hun svarte med et litet vers og sa: «Jeg tør ikke være ulydig mot dit bud, da du bød mig gaa til stevne med dig, Ragnar, og heller ikke tør jeg la være at opfylde kongens krav. Jeg har intet menneske i mit følge, mit legeme er ikke nøkent, jeg har fuldgodt følge, og dog farer jeg alene.» Ragnar bad hende da komme ombord. Men hun vilde ikke før Ragnar lovte at han hverken vilde gjøre hende eller hunden hendes noget. Siden gik hun ombord og satte sig i forrummet. Ragnar syntes hun var saa vakker at han vilde gi hende et kyss. Men i det samme bet hunden ham i haanden. Ragnars mænd løp da til og slog ihjel hunden. Efter dette vilde ikke Kraaka være længer ombord, og sa at hun vilde gaa i land igjen. Det hjalp ikke at Ragnar vilde gi hende den guldsømmede serken som Tora Borgarhjort hadde eiet. Hun sa, at vilde Ragnar ha hende med sig, kunde han sende bud efter hende naar han skulde reise hjem igjen. Med disse ord forlot hun skibet, og Ragnar og hans mænd seilte bort. Men paa tilbakeveien kom de til den samme havn, og om kvelden sendte Ragnar bud til Kraaka at nu skulde hun gjøre sig færdig til at fare. Men hun svarte at hun kunde ikke komme før næste morgen. Da stod hun tidlig op, og gik bort til sengekammeret hvor manden og kjærringen laa, og spurte om de var vaakne. De sa at det var de, og spurte hvad det var hun vilde, Hun sa at hun agtet sig bort derfra, og ikke vilde være dér længer. «Men jeg vet at I dræpte min fosterfar Heime, og ikke skylder jeg nogen værre løn end Eder. Men fordi jeg har været saa længe hos Eder, vil jeg ikke gjøre Eder noget ondt; dog kan jeg sige, at for hver dag som kommer, vil det gaa værre og værre med Eder. Men nu maa vi skilles.» Med disse ord gik hun bort, og drog til Ragnars skibe. Da hun kom ombord, sa hun til Ragnar at hun vilde følge med ham hvis han vilde love at gifte sig med hende naar han kom hjem til sit rike. Det lovte Ragnar, og saa seilte de avsted. Da han kom hjem, gjorde han et stort gjestebud, og holdt bryllup med Kraaka.

Bryllupsnatten sa Kraaka at hun de tre første nætter vilde hvile i sin egen seng; for ellers kom hun til at faa et barn som ikke hadde ben i kroppen. Men Ragnar ænset ikke hendes ord, og lot hende ikke faa sin vilje.


4. Ivar Benløs.

Da en tid var gaat, fødte Kraaka et guttebarn. Han blev overøst med vand, og fik navnet Ivar. Men gutten eide ikke ben i kroppen; det var som brusk dér hvor det skulde være ben; derfor blev han kaldt Ivar Benløs. Han vokste tidlig op, og blev saa stor at faa var hans like, og saa klok at det er uvisst om nogen har været klokere. Ragnar og Kraaka fik ogsaa flere andre barn. Den andre son de fik, blev kaldt Bjørn, den tredje Hvitserk og den fjerde Ragnvald. Allesammen var de store og kjække, og de var ikke gamle karene før de lærte sig alskens idrætter. Naar de var ute, lot Ivar sig bære rundt paa stænger; for han kunde ikke gaa; men han var det som bestemte alt hvad de tok sig fore. Ragnars to ældste sønner, Eirik og Agnar, var paa denne tid voksne, og meget for sig; de hadde mænd og hærskibe, og laa hver sommer ute i viking, og vandt gods og ry.

En dag talte Ivar med sine brødre. Hvitserk og Bjørn, om hvorlænge de vilde holde paa med at sitte hjemme, og ikke søke at vinde sig navnkundighet. De sa at de vilde følge hans raad i dette som i alt andet. De blev da enige om at de skulde be sin far om at faa skibe og hærmænd, saa de ogsaa kunde vinde sig gods og ry, om lykken var dem huld. Ragnar gjorde som de bad om, og lovte at gi dem vel rustede skibe, og øvede hærmænd. Da utrustningen var færdig, seilte de hjemmefra, og drog rundt og kjæmpet, og overalt hadde de seier og vandt meget gods, og fik mange folk. Da en stund var gaat, sa Ivar at han vilde at de skulde gaa mot et sted hvor det var stor overmagt mot dem, og hvor de rigtig kunde vise hvor kjække de var. Og saa nævnte han en by som heter Hviteby. - Den ligger i England, nu heter den Whitby. - Den hadde mange søkt at vinde, men ingen hadde magtet det; selv Ragnar Lodbrok hadde maattet snu om med uforrettet sak.

De seilte nu til Hviteby, og gjorde sig rede til at gaa i land, og op mot borgen. Ragnvald, den fjerde av brødrene, var endnu saa ung at de blev enige om at han skulde bli tilbake og vogte skibene. Før de drog i land, fortalte Ivar at mændene i borgen hadde to trollkvier; men alle som hadde søkt at vinde borgen, var vendt om, fordi ingen kunde staa for deres laat og trollskap. Men det skulde de ikke bry sig om, sa han, for kjørne kunde ikke gjøre dem noget. Derefter fylket de sine mænd, og rykket frem. Da borgmændene fik øie paa dem, slap de de to kvierne sine løs; de styrtet fremover, og brølte stygt. Ivar Benløs blev baaret paa et skjold foran sine mænd. Da han saa dem komme, bad han om at faa en bue, og tok og skjøt begge trollkjørne, saa de faldt døde om. Imens var den unge Ragnvald tilbake paa skibene. Da han saa at kampen begyndte, sa han til sine mænd at de kunde være lykkelige som hadde slik moro som brødrene hans nu; han syntes ikke det var nogen mening i at de andre skulde kjæmpe, og de være tilbake og ikke vinde nogen hæder. De gjorde da som han vilde, og drog i land for at ta del i kampen. Ragnvald gik haardt frem, men det endte med at han faldt. Til slut kom dog brødrene ind i borgen, jog borgmændene paa flugt, og forfulgte de flygtende. Derefter brændte de alle husene i borgen, brøt murene ned, og tok med sig alt gods som de fandt i den.


5. Kong Øystein i Sverige.

Ved denne tid var det i Sverige en konge ved navn Øystein. Han var gift, og hadde en datter som het Ingebjørg, og som var den vakreste kvinde. Øystein var mægtig, og hadde mange mænd under sig, han var klok, men ondskapsfuld. Han bodde i Uppsala, og var en stor blotmand; for i Uppsala var dengang de største avgudsofringer som har været i Norderlandene. Folk dér trodde især paa en ko som de kaldte Sibilja. Hende hadde de blotet, saa hun var blit saa fuld av troldom at folk ikke kunde staa for hendes laat. Derfor pleide kongen, naar det var krig i vente, at ha denne koen forrest i fylkingen. Det var slik trolldomakraft i den at hans uvenner, naar de hørte dens laat, blev saa øre at de tok til at slaas indbyrdes, og ikke ænset noget. Derfor var det ingen som turde drage med hær til Sverige; for folk vaaget ikke at kjæmpe mot slik overmagt.

Kong Øystein og Ragnar var gode venner, og hadde for skik hver sommer at gjeste hverandre. Saa var det engang at Ragnar Lodbrok skulde gjeste kong Øystein. Da han kom til Uppsala, blev han og hans mænd godt mottat, og det blev holdt et gjestebud til ære for dem. Den første aften de sat ved drikken, lot kong Øystein sin datter skjænke for sig og Ragnar. Da Ragnars mænd saa hvor vakker hun var, talte de sig imellom om at han burde beile til hende, og ikke længer ha denne bondedatteren. Det blev til at en av mændene fremførte dette erende for Ragnar, og til slut beilet han til kongsdatteren, og fik løfte om hende, men det skulde vare en lang stund før bryllupet skulde staa. Du gjestebudet var endt, drog Ragnar hjemover igjen. I skogen, ikke langt fra Ragnars borg, var det en rydning. Dér opstilte Ragnar sine mænd, krævet stilhet, og sa at ingen som hadde fulgt ham til Sverige, maatte fortælle noget om at han hadde avtalt at gifte sig med kong Øysteins datter. Hvis nogen vaaget at nævne dette, kunde han være sikker paa at han skulde miste livet. Derefter drog han hjem til sin borg. Der blev folk glade ved at faa ham tilbake, og drak velkomstøl for ham. Ragnar hadde ikke sittet længe i høisætet, før Kraaka kom ind i hallen; hun satte sig paa Ragnars knæ, og la armene rundt hans hals, og spurte om han hadde noget nyt at fortælle. Men han sa at han ikke visste noget. Om kvelden da de hadde lagt sig, spurte Kraaka ham paany om nyt; men han svarte at han ikke hadde noget at fortælle. Saa vilde hun ligge og prate en stund, men han sa han var søvnig og træt efter reisen. «Nu skal jeg fortælle dig nyt,» sa hun, «om du ikke vil sige mig noget.» Ragnar spurte hvad det var. «Det kalder jeg nyt,» sa hun, «om en konge trolover sig, og dog siger folk at han har en anden kone i forveien.» «Hvem har fortalt dig dette?» spurte Ragnar. «La dine mænd beholde liv og lemmer; for ingen av dem har sagt mig noget,» svarte hun. «Du kunde ha set at det sat tre fugler i træet over dig derute i skogen; de fortalte mig denne nyhet.» - Kraaka skjønte fuglenes røst likesom hendes far Sigurd Fafnesbane. - «Men det ber jeg dig om,» fortsatte hun, «at du ikke drager for at gifte dig, som du hadde tænkt. Nu kan jeg fortælle dig at jeg er datter av en konge og ikke av en bonde; min far var en saa navngjeten mand at hans like ikke har været; men min mor var den vakreste og klokeste av alle kvinder, og hendes navn vil leve saa længe verden staar.» Ragnar spurte hvem som var hendes far, siden hun ikke var datter av den fattige bonden paa Spangereid. Hun fortalte at hun var datter av Sigurd Fafnesbane og Brynhild Budlesdatter. Ragnar sa at han syntes det var urimelig at deres datter skulde hete Kraaka, og være vokset op i slik fattigdom som dér paa Spangereid. Men hun svarte at det var en saga om dette, og fortalte om at Brynhild og Sigurd møttes oppe paa fjeldet; siden fik Brynhild en datter som fik navn og blev kaldt Aaslaug. Og det var hende. Derefter fortalte hun alt som siden var hændt; at Heime kom til Spangereid, og at bonden slog ham ihjel. Ragnar syntes dette hørtes underlig. Men hun sa: «Du vet at jeg snart skal faa et barn; det vil bli en gut, og paa den gutten vil det være det merke at det ser ut som om det ligger en orm rundt øiet paa gutten. Men gaar dette som jeg siger, saa ber jeg dig at du ikke drager til Sverige til den tid da du skal gifte dig med kong Øysteins datter; og hvis dette tegn paa navnkundighet, som jeg tror, er i guttens øie, da vil jeg at han skal opkaldes efter min far.»

Da tiden kom, blev Aaslaug daarlig, og fødte en gut. Tjenestekvinderne tok barnet og viste hende det. Hun sa da at de skulde bære det til Ragnar og vise det til ham. De gjorde saa, og bar den nyfødte ind i hallen og la ham i kappefliken til Ragnar, og spurte hvad han skulde hete. Ragnar kvad til svar en vise og sa: «Gutten skal hete Sigurd, han skal til at kjæmpe i mange slag, og folk vil sige at han er meget lik sin morfar; han vil bli kaldt den ypperste av Odins æt; han som ikke vil la ørnen svelte, har en orm i øiet.» Med disse ord tok han en guldring av haanden, og gav gutten den i navnefæste. Ringen kom paa ryggen av gutten; men det tydet Ragnar slik at han vilde komme til at hate guldet, og bli gavmild som det sømmer sig for en fyrste. Efter dette var det slut med at Ragnar vilde drage til Sverige. Aaslaugs æt kom nu op, og hver mand visste at hun var datter av Sigurd Fafnesbane og Brynhild Budlesdatter.

Da Ragnar ikke kom til Uppsala til den avtalte tid, syntes kong Øystein at han hadde tilføiet ham og hans datter den største skjændsel, og nu var det slut med venskapet mellem kongerne. Da Ragnars sønner, Eirik og Agnar, spurte dette, blev de enige om at samle en stor hær, og drage til Sverige og herje. Da Agnars skib skulde skytes ut i sjøen, hændte det at det stod en mand i veien, saa skibet kom over ham og dræpte ham, og lunnerne blev farvet røde av hans blod. Dette syntes de var et daarlig varsel; men allikevel vilde de ikke opgi sin færd. De seilte avsted, og kom til kong Øysteins rike, og fór med hærskjold over landet. Da dette blev meldt til Øystein, sendte han budstikken rundt i sit rike, og samlet en hær saa stor at det var rent forskrækkelig. Med den drog han mot fienden, og hadde med sig koen Sibilja. Da det kom til kamp, hadde kong Øystein mange flere folk. Ragnars sønner kunde ikke holde stand mot saa stor overmagt og trolskap. Men de verget sig vel og mandig. Eirik og Agnar gik i spidsen for sine mænd hele dagen, og ofte gik de gjennem kong Øysteins fylking. Men saa faldt Agnar. Da Eirik saa dette, kjæmpet han endda mandigere end før, og brydde sig ikke om hvordan det gik ham; det endte med at han blev overmandet og fanget. Da sa kong Øystein at de skulde stanse kampen; han bød Eirik grid, og sa at han vilde gifte ham med sin datter. Men Eirik svarte at han vilde ikke høre om tilbud for sin dræpte bror eller kjøpe mø for gyldne ringer. Derimot vilde han gjerne at de mænd som hadde fulgt ham, skulde ha fred, og drage hvorhen de vilde. Selv vilde han at de skulde ta alle de spyd de kunde og stikke ned i volden, og paa dem skulde de kaste ham, og dér vilde han dø, gjennemboret av spydsodder. Kong Øystein sa at de skulde gjøre som han bad om. Men først tok Eirik en ring av armen, gav den til sine mænd, og sa at de skulde bringe den til Aaslaug, og hilse hende fra ham. Derefter blev han løftet op paa spydene, og lot sit liv med megen manddom.

Da Eirik var død, drog hans sendemænd hjem, og stanset ikke før de kom til Ragnars borg. Da var han selv draget til kongestevne, og hans sønner var ikke kommet hjem fra hærfærd. Mændene ventet i tre dage før de gik til Aaslaug. Da de kom ind i stuen til hende, sat hun i høisætet med en linduk paa fanget, og hadde løst sit haar; for hun skulde til at kjæmme sig. Sendemændene hilste hende ærbødig; hun spurte hvem de var, for hun hadde ikke set dem før. De fortalte at de hadde tjent under Eirik og Agnar, Ragnars sønner. Da Aaslaug hørte det, spurte hun om de hadde noget nyt at melde. De fortalte da at Tora Borghjorts sønner var døde, og at ørnene fløi over deres lik. Hun spurte hvordan det var gaat til. Den som førte ordet for dem, bragte hende da Eiriks hilsen, og den ring han hadde bedt dem gi hende før han døde. Da saa de at Aaslaug fældte taarer, men de var røde som blod og haarde som hagl. Aldrig saa nogen hende graate, hverken før eller siden.

En stund efter kom Ivar Benløs og hans brødre hjem. Det varte ikke længe før Aaslaug gik for at træffe dem. Hendes søn, Sigurd, var da tre aar gammel. Han var i følge med sin mor. Sønnerne hilste sin mor, og de spurte hverandre om nyt. Brødrene fortalte først at Ragnvald var død, og hvordan det var gaat til at han hadde mistet livet. Aaslaug tok budskapet med ro. «Jeg tror ikke,» sa hun, «at han vilde ha vundet større navnkundighet om han hadde levet længer.» Og nu var han, den kampdjerve, kommet til Odin, skjønt han var den yngste av hendes sønner. Derefter spurte de sin mor om hun hadde noget nyt at melde. Hun svarte: «Eders brødre, men mine stedsønner, Eiriks og Agnars fald, de mænd som jeg tror er de bedste kjæmper som har levet. Og det venter jeg at I ikke vil taale slikt, men ta stor hevn for det. Jeg vil ogsaa be Eder om at faa være med og yde den hjælp jeg kan til dette, saa hevnen kan bli desto større.» Men Ivar sa: «Det er visst at jeg kommer aldrig til Sverige og kjæmper mot kong Øystein og at den troldom som dér er.» Aaslaug søkte forgjæves at overtale sine sønner, og sa at de vil ikke ha ligget længe uhevnet før Eirik og Agnar hadde søkt at ta hevn for dem. Men Ivar fortalte om kong Øysteins magt og ondskap, om at blotskapen i Uppsala, og om koen Sibilja, som var saa fuld av troldom at ingen taalte at høre dens laat. Da sa Sigurd Orm i Øie: «Nu skal jeg sige dig hvad jeg har i sinde, mor. Men jeg kan ikke raade for hvad svar de andre gir: Inden tre nætter skal en leding bli rustet. Saasandt vore vaaben staar os bi, skal kong Øystein ikke længe raa i Uppsala.» Da Bjørn Jernside og Hvitserk hørte dette, sa de at de ogsaa vilde være med. Til slut lovte ogsaa Ivar Benløs at han vilde hjælpe til.

Sigurd Orm i Øie hadde en fosterfar som hjalp ham med at skaffe skibe og folk, og før tre dage var gaat, hadde han fem fuldt rustede skibe. Da fem dage var gaat, hadde Hvitserk og Bjørn 14 skibe færdig, men Ivar hadde 10 og Aaslaug 10 skibe. De blev enige om at endel av hæren skulde ta landveien til Sverige. Med dem skulde Aaslaug drage. Forat svenskerne ikke skulde vite hvem det var som kom, skiftet hun navn, og kaldte sig Randalin. De andre skulde ta sjøveien. De avtalte hvor de skulde møtes, og saa drog de avsted. Da de kom til kong Øysteins rike, fór de med hærskjold over landet, brændte og dræpte hvert liv som de møtte, ikke bare mennesker, men ogsaa dyr. Da kong Øystein hørte denne tidende, skjønte han hvad det var for vikinger som var kommet til landet, og sendte budstikken rundt i sit rike, og stevnet alle sine mænd til sig. Da hæren var samlet, drog han avsted. Koen Sibilja var ogsaa med, og den slap han løs da de kom i nærheten av fienden. Da Ivar Benløs hørte laaten dens, sa han at hele hæren skulde gjøre al den ulyd de kunde, baade med vaaben og hærrop, saa de hørte mindst mulig av brølet fra det onde dyr som fór mot dem. Til dem som bar ham, sa Ivar at de skulde føre ham saa langt frem som de kunde. «Og naar koen kommer mot os, saa skal I kaste mig mot den, da vil enten den eller jeg late livet,» sa han. Han bød ogsaa at de skulde ta et stort træ og skjære til en bue, og skjæfte piler som passet til den. De gjorde som han bad.

Imens fór hæren voldsomt frem med larm og gny. Men allikevel var det saa stor gny da Sibilja brølte, at de hørte den likesaa godt som om de andre taug stille. Og det var like ved at Lodbrokssønnernes mænd kom op at slaas indbyrdes; da tok Ivar sin bue og skjøt saa det gjaldet høit, og rammet koen Sibilja midt i begge øinene. Først faldt koen, og siden styrtet den hodekulds fremover. Da den kom i nærheten av Ivar, tok hans mænd ham og kastet ham mot den. Han kjendtes da saa let som et litet barn. Men da han kom paa ryggen av koen, blev han saa tung at det var som et helt berg faldt ned paa den, og hvert ben knustes i kroppen paa den; slik fik den sin bane. Efter dette gik Hvitserk og Bjørn saa haardt frem at ingen kunde staa imot dem. De fleste av kong Øysteins mænd faldt, og mange kom paa flugt. Til slut faldt Øystein selv, og Ivar og hans brødre vandt seier. Men de som var igjen, fik grid. Ivar sa at han vilde ikke herje længer nu som landet var uten høvding.


6. Lodbrokssønnernes bedrifter.

Efter dette drog Ivar Benløs og hans brødre rundt om i verden, og kjæmpet og øvet mangen stordaad som aldrig vil glemmes saalænge verden staar. Om deres færder fortælles meget i gamle krøniker baade herhjemme og utenlands. Engang kom de helt ned til Italien. I deres følge var ogsaa en høvding som het Haastein. - Hasting kaldte de ham i utlandet. - Han var Bjørn Jernsides fosterfar, og klok og listig, saa han var fører for toget. Da de hadde seilt længe, kom de til en stor borg som de trodde var Rom. Men i virkeligheten var det bare en by som heter Luna, og ligger nord for Rom. Den var en sterk festning, og det stod mange mænd paa murene, saa det var ikke let at ta den. Men Hasting fandt paa en list. Han sendte bud ind i borgen til greven som raadde for den, og til biskopen dér. Sendemændene hilste dem, og fortalte at de var jaget hjemmefra sit eget land; siden hadde de seilt over mange hav, og til slut var de kommet hit ned. Men de kom ikke med ufred, sa de; de vilde bare faa lov til at kjøpe det de trængte. Men nu var deres høvdig, Hasting, blit syk, og var døden nær; men før han døde vilde han gjerne la sig døpe, saa han kunde bli begravet i kristen jord inde i byen. Biskopen blev glad da han hørte dette; han lot tænde alle lys i kirken, og gjorde alting færdig til at ta imot høvdingen. Litt efter blev Hasting baaret ind i byen, og bort til kirken og døpt; derefter bar hans mænd ham ut igjen til skibene. Det saa ut som om han var svært syk. Næste nat kom det paany bud ind i borgen fra Hasting. Sendemændene fortalte at nu var deres herre død; derfor bad de om at han kunde bli begravet i klosteret derinde, og gav rike gaver for hans jordefærd. Dagen efter var alle folk i byen paa benene for at ta mot den døde høvding. Biskopen og prestene stod i sit bedste skrud inde i kirken og sang messer for hans sjæl. Portene blev lukket op, og vikingerne kom ind i byen for at følge sin herre til graven. Men da kisten var baaret ind i kirken, og stillet op foran alteret, aapnet laaget sig med ett, og Hasting sprang lyslevende ut, styrtet mot greven, og stak ham ihjel. Derefter sprang vikingerne frem, dræpte presterne, som var uten vaaben, og hugg ned for fote. Og det varte ikke længe før de hadde vundet hele borgen.

Lodbrokssønnerne sat nu stolte; for de trodde de hadde vundet Rom, som er verdens hode, og faat herredømme over hele jorden. Men da de fik vite at det bare var Luna de hadde vundet, blev de arge og sinte. Mens de talte sammen om hvad de nu skulde gjøre, kom det en gammel mand bort til dem. De spurte hvad det var for en kar. Han sa at han hadde vandret rundt og gjestet alle land. «Da kan du vel sige os hvor langt det er herfra til Rom,» sa de. Han svarte: «I kan se de jernskoene som jeg har paa føtterne, de er nu gamle, og de som jeg har paa ryggen, er ogsaa slitt. Men dengang jeg drog derfra, bandt jeg de slitte skoene paa føtterne, og da var begge parrene nye. Og siden har jeg vandret hele tiden.» Da de hørte dette, skjønte de at det var for langt at drage til Rom. De snudde da om og vandt mange borger som aldrig hadde været indtat før.


7. Ragnar Lodbroks død.

Imens sat Ragnar hjemme i sit rike, og visste ikke hvad det var blit av hans kone. Men alle folk talte om hans sønner, og sa at ingen kunde maale sig med dem, og at ingen mænd var saa navnkundige. Ragnar tænkte paa hvordan han skulde faa gjort noget som kunde mindes likesaa længe som det de hadde gjort. Han lot bygge to skibe som var saa store at folk i Norderlandene aldrig hat set deres like, og rustet rundt om i sit rike. Folk skjønte da at han tænkte paa hærfærd. Dette spurtes rundt om i nabolandene, og kongerne dér blev rædde og satte vaktposter rundt landene sine. Før han var færdig med utrustningen, kom Aaslaug hjem, og spurte Ragnar hvad det var han nu hadde i sinde. Han fortalte at han agtet sig til England bare med to skibe, og de mænd som fik plads ombord paa dem. Da Aaslaug hørte dette, sa hun: «Denne færd synes jeg er uforsigtig. Jeg tror at det var raadeligere at ta flere skibe som er mindre.» Men Ragnar svarte: «Det er ingen navnkundighet ved at vinde et land med mange skibe. Men ingen har før set at en med to skibe har vundet et slikt land som England. Lider jeg nederlag, saa er det bedre jo færre skibe jeg har med her fra landet.» Aaslaug søkte allikevel at holde ham tilbake, og talte om hvor dyrt det var at bygge disse store knarrerne: «Du vet,» sa hun, «hvor vanskelig det er at seile til England, og om det gaar saa at skibene dine forliser, men dine mænd kommer i land, saa er de straks opgit, hvis landhæren kommer til; men det er bedre at styre til havner med langskibe end med knarrer.» Men Ragnar lot sig ikke overtale. Før de skiltes, gav Aaslaug ham en skjorte som var vævet i ett stykke av graa haartraad. Den var vævet slik at jern ikke bet paa den, og den som bar den, kunde ikke saares.

Da Ragnar var færdig, seilte han avsted. Utenfor England fik han saa hvass bør at han brøt begge skibene sine. Men alle hans mænd kom i land med klær og vaaben. Kongen i England het Ella. Han hadde vakter ute, saa han fik straks melding om at det var kommet en fiendtlig hær til landet. Han sendte da bud rundt i hele sit rike, og bød hver mand som kunde bære vaaben og ride, at komme til ham, og drog sammen en hær saa stor at det var rent forskrækkelig. Før kampen sa kong Ella til sine mænd: «Hvis vi seirer i denne kamp, saa skal I agte paa om det er Ragnar Lodbrok som er kommet; er det ham, da skal I ikke bære vaaben mot ham; for han har nogen sønner som ikke vil holde op før de faar hevnet ham, hvis han falder.» Ragnar rustet sig nu ogsaa til kampen, og tok paa sig de klær som Aaslaug hadde git ham. I haanden har han det spydet som han hadde dræpt Tora Borghjorts orm med. Ragnar hadde dog meget færre folk, og det varte ikke længe før mange av hans mænd faldt. Men dér hvor Ragnar selv kjæmpet, vek fienden; han gik gjennem kong Elles fylking, og gav saa store hugg at hverken skjold, hjelmer eller brynjer holdt mot dem; men ham skadet ingen vaaben, og han fik selv ingen saar. Til slut faldt alle Ragnars mænd, og han selv blev klemt inde mellem skjold, og tat til fange. Da folk spurte hvem han var, taug han stille og sa ikke et ord. Kong Ella sa da at de skulde sætte ham paa prøve og kaste ham i ormegaarden, og la ham sitte dér. «Men hvis han siger noget, saa at I kan skjønne at det er Ragnar Lodbrok, saa skal I ta ham op saa fort som mulig.» De gjorde som kongen bød, og satte Ragnar i ormegaarden. Dér sat han længe, men ormene rørte ham ikke. Da sa kong Ella at de skulde trække ytterklærne av ham. Men da det var gjort, hængte ormene sig paa ham paa alle kanter. Da sa Ragnar: «Grynte vilde nu grisene om de visste hvad galten led.» Derefter lot han sit liv, og de tok og flyttet ham fra ormegaarden.

Kong Ella skjønte nu at det var Ragnar Lodbrok som var død, og grundet paa hvad han skulde gjøre, saa han kunde beholde sit rike, eller faa vite hvad indtryk det gjorde paa Ragnars sønner, naar de spurte sin fars død. Til slut tok han det raad at han rustet ut et av sine skibe, og sendte en av sine mænd som baade var klok og stridbar, til Ivar Benløs og hans brødre for at melde deres fars fald. Ragnars sønner hadde i denne tid været i Suderrike og herjet. Derfra vendte de hjemover. De visste ikke noget om hvordan det var gaat deres far paa hans hærfærd; men de længtet svært efter at faa melding om det. De kom hjem til Danmark før kong Ellas sendemænd, og sat nu i ro en stund.

August Malmström: Kong Ellas sendebud foran Ragnar Lodbroks sønner

Da Ellas sendemænd kom frem, gik de like til hallen hvor brødrene sat og holdt gjestebud, og traadte frem for høisætet hvor Ivar laa. Sigurd Orm i Øie og Hvitserk sat og spilte bretspil; men Bjørn Jernside stod paa gulvet og skjæftet et spydskaft. Da sendemændene kom frem foran Ivar, hilste de ham ærbødig. Han tok mot deres hilsen, og spurte hvem de var og hvad de vilde. Han som førte ordet for dem, sa at de var englændere, og at kong Ella hadde sendt dem for at melde deres far, kong Ragnars fald. Hvitserk og Sigurd lot straks brettet falde, og lyttet ivrig til deres fortællinger. Bjørn stod paa gulvet og støttet sig til spydskaftet. Men Ivar spurte dem nøie ut om alt som var foregaat da Ragnar døde. De fortalte alt like fra han kom til England og til han lot sit liv. Da de kom til det at han hadde sagt: «Grynte vilde nu grisene,» saa flyttet Bjørn hænderne paa spydskaftet, og han hadde tat saa fast om det at det stod merker efter haandflaterne. Da sendemændene var færdige med sin fortælling, rystet Bjørn spydet saa det gik i to stykker. Men Hvitserk hadde i haanden en brikke som han hadde flyttet; den krystet han saa haardt at det sprang blod frem under hver negl. Sigurd Orm i Øie holdt en kniv i haanden og skar neglene sine, da denne tidende blev fortalt; han hørte saa ivrig efter at han ikke merket det før kniven stod i benet; men han ænset det ikke. Ivar derimot spurte dem ut om alt som var foregaat; stundom blev han rød og stundom blaa i ansigtet, men undertiden var han ganske blek, og hele huden var opblaast av den harme og sorg som var i brystet hans.

Hvitserk tok nu tilorde, og sa at de straks skulde begynde hevnen, og slaa ihjel kong Ellas sendemænd. Men Ivar sa: «Saa skal ikke ske. De skal fare i fred hvorhen de vil; og er det noget de mangler, skal de sige det til mig; saa skal jeg gi dem det.» Da sendemændene hadde utrettet sit erende, gik de ut av hallen og ned til skibene. Saasnart de fik bør, seilte de tilbake til England, og fortalte kong Ella hvad indtryk det hadde gjort paa hver av brødrene da de fik vite sin fars død. Da Ella hørte dette, sa han: «Det er ventelig at vi maa være ræd for Ivar, men ikke for nogen anden av dem efter hvad I siger.» Derefter satte han vakthold rundt i sit rike, saa ingen hær kunde komme uventet over ham.


8. Kong Ella og Ivar Benløs.

Da kong Ellas sendemænd var draget bort, holdt brødrene raadslagning om hvad de skulde gjøre med hevnen efter sin far. Da sa Ivar: «Jeg vil ikke ha nogen del i dette og ikke skaffe folk til det; for det gik Ragnar som jeg ventet. Han hadde ikke noget utestaaende med kong Ella; men det hænder ofte, at hvis en mand i overmod begynder paa en vrang sak, saa høster han bare skam av det. Og jeg vil ta bøter av kong Ella, hvis han vil gi mig dem.» Da de andre brødrene hørte dette, blev de sinte, og sa at aldrig vilde de bli til spot og skam, selv om om han hadde lyst til det: «Mange vil sige at vi lægger hænderne i skjøtet hvis vi ikke hevner vor far, vi som har faret videnom med hærskjold, og dræpt mangen sakesløs mand. Heller skal vi ruste ut hvert sjøgaaende skib i Danevælde.» Men Ivar sa at alle hans skibe skulde bli hjemme uten det han selv var ombord paa. Da det spurtes at Ivar ikke var noget ivrig for denne færd, fik de meget færre folk; men allikevel drog de avsted. Straks de kom til England, fik kong Ella vite det. Han lot sin lur gjalde, og bød til sig alle de mænd som vilde følge ham. Han fik en utallig hær, og med den drog han mot Lodbrokssønnerne. Da de møttes, var Ivar ikke med i kampen. Det endte med at kong Ella fik seier, og drev Ragnars sønner paa flugt. Da sa Ivar at han ikke vilde vende hjem, men prøve om kong Ella vilde gi ham nogen opreisning eller nogen eiendommer. «Jeg synes at det er bedre at faa en sønebot av ham end oftere at fare slik en ufærd som nu,» sa han. Hvitserk sa at Ivar fik gjøre som han vilde: «Men aldrig skal vi la imot gods i bot for vor far.» Ivar svarte at da fik de skilles, og bad sine brødre styre det rike som de hadde sammen. «Men det løsøre som jeg ber om, skal I sende mig.» sa han. Med disse ord sa Ivar farvel til sine brødre, og drog til kong Ella, hilste ham ærbødig, og sa at han var kommet for at søke forlik med ham, og høre om han vilde gi ham nogen opreisning for hans fars død. «Jeg synes,» sa han, «at det er bedre at faa slik opreisning som du vil gi mig, end at la flere av mine mænd end mig selv komme ut for dig.» Kong Ella svarte: «Folk siger at en ikke kan stole paa hvad du siger, for du taler fagert, men tænker falskt; og det kan bli vanskelig nok at vogte os for dig og brødrene dine.» Men Ivar sa: «Det er litet jeg skal kræve av dig, og jeg skal til gjengjæld sverge at jeg aldrig skal være imot dig.» Kongen spurte da hvad det var han krævet i bøter. «Jeg vil,» sa Ivar, «at du skal gi mig saa meget av dit land som en oksehud kan ta over, og derutenom skal gjøres en grundvold. Mere skal jeg ikke be om av dig. Men jeg ser at du ikke vil unde mig nogen opreisning om du ikke vil gi mig dette.» Da kong Ella hørte dette, sa han at han vilde gi Ivar det han bad om; for det kunde ikke bli til skade for ham eller hans rike; men da skulde Ivar sverge at han ikke vilde kjæmpe mot Ella. «For ikke frygter jeg dine brødre om du er mig tro,» la han til.

Da Ivar hadde lovt dette, fik han sig en oksehud, og den lot han bløte op, og spænde ut tre ganger. Derefter skar han den i tynde strimler; det blev en rem saa lang at det var forskrækkelig, og ingen kunde tænke sig at den kunde bli saa lang. Da det var gjort, tok han og bredte den ut paa marken; men den spændte saa vidt at det blev plads til en stor borg indenfor den. Men utenfor lot Ivar merke grundvold som til store borgvægger. Saa fik han sig murere og tømmermænd, og lot reise en stor borg dér paa volden. Den kaldes Londonborg, og er den største og navngjetneste borg i Norderland. Ivar var saa gavmild at han gav med begge hænder til dem som vilde bo i borgen, og der gik saa stort ord av hans visdom, at alle kom til ham med sine saker, og søkte raad hos ham. Han avgjorde alle saker slik at alle syntes det var det bedste for dem. Av dette blev han saa vennesæl at han fik en ven i hver mand. Kong Ella hørte ogsaa ofte paa hans raad, og satte ham til at avgjøre mange saker, og hadde stor hjælp av ham til at styre landet. Da Ivar var kommet saa langt, sendte han bud til sine brødre, og bad om det guld og sølv som han hadde talt om før. Da han hadde faat dette, gav han det til de største mænd i landet. De lovte alle at sitte i ro om han gjorde hærfærd derhen. Da Ivar saaledes hadde draget mange mænd under sig, og fra kong Ella, sendte han bud til sine brødre at de skulde by ut leding i alle de land som de raadde over, og kalde til vaaben alle mænd de kunde. Da denne ordsending kom til brødrene, samlet de mænd baade i Danmark og i Gautland og i alle riker som deres vælde stod over, og drog sammen en uovervindelig hær. De styrte nu over til England, og seilte baade dag og nat, forat folk saa sent som mulig skulde faa nys om deres færd. Da kong Ella fik bud om at det var kommet en fiendtlig hær til landet, samlet han sine mænd, men fik faa folk; for Ivar hadde draget mange fra ham. Ivar kom nu til møte med Ella, og sa at han fremdeles mindedes hvad han hadde svoret. «Men ikke kan jeg gjøre for, hvad mine brødre tar sig til,» sa han; «dog kan jeg opsøke dem, og faa vite om de ikke vil stanse sin hær, og la være at gjøre mere ondt end de alt har gjort.» Efter dette drog Ivar til sine brødre, og egget dem meget til at de skulde gaa from som bedst, og begynde kampen saa fort som mulig; for kong Ella hadde meget mindre folk end de, sa han. Men de svarte at det ikke trængtes at egge dem; for de hadde samme sindelag nu som før. Derefter drog Ivar tilbake til kong Ella, og fortalte at hans brødre var altfor hidsige og ustyrlige til at de vilde lytte til hans ord. «Men da jeg søkte at mægle fred mellom Eder, ropte de imot,» sa han. «Jeg skal dog holde min ed, og ikke kjæmpe mot dig, men sitte rolig med mine mænd.» Da hærene møttes, blev det en stor kamp. Ragnars sønner fór frem som rasende, og gik gjennem kong Ellas fylking, og kampen blev baade lang og haard. Men til slut kom kong Ella og hans mænd paa flugt, og han selv blev fanget. Ivar var da i nærheten, og sa at de maatte gi Ella en merkelig død. «La os mindes,» sa han, «hvilken død han voldte vor far. Den mand som er flinkest til at bruke spyd, skal riste en ørn paa hans ryg, og denne ørn skal farves rød i hans blod.» De gjorde som Ivar sa, og kong Ella fik mange saar før han døde. Da han hadde latt sit liv, syntes Ragnars sønner at nu hadde de hevnet sin far.

Efter dette drog Hvitserk, Bjørn og Sigurd hjem til sit rike, men Ivar blev tilbake og styrte i England, og gav sine brødre det rike de hadde hat sammen. Brødrene holdt fra nu av mindre sammen, og herjet paa forskjellige land. Hvitserk var engang i Austrveg, da det kom stor overmagt mot ham, og han blev fanget. Han valgte sig den dødsmaate at de skulde gjøre et baal av mandehoder, og brænde ham paa det, og saaledes lot han sit liv.

Ivar Benløs raadde for England like til sin dødsdag, og døde sottedød. Da han laa paa det sidste, sa han at de skulde føre ham til et sted som var utsat for fienders indfald; for han ventet at da vilde de som kom til landet dér, ikke faa seier. Da han var død, blev det gjort som han sa, og han blev lagt i haug. Men mange fortæller, at da Harald Haardrade kom til England, landet han dér hvor Ivar laa, og han faldt paa denne færd. Men da Viljam Erobreren kom til England, lot han bryte ned Ivars haug, og gjøre et stort baal, og brændte Ivar paa det. Efter det vandt han landet, og blev konge dér.