Sakrale stednavne i Norden Litteratur

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Sakrale stednavne i Norden


Litteratur


Af Carsten Lyngdrup Madsen
© 2017Albris, Sofie Laurine: Place names and settlement development around an aristocratic residence i Viking Worlds – Things, Spaces and Movement, 2015.
Andersson, Thorsten: Kultplatsbeteckningar i nordiska ortnamn i Sakrale navne, 1992.
Brink, Stefan: Cult Sites in Northern Sweden, i Old Norse and Finnish Religions and Cultic Place-Names, 1990.
Brink, Stefan: Gudhem – the toponymic evidence (or rather challenge), 2011.
Brink, Stefan: How Uniform was Old Norse Religion? i Learning and Understanding in the Old Norse World: Essays in Honour of Margaret Clunies Ross 2007
Brink, Stefan: Landscapes as Sacroscapes: Why does Topography make a Difference? i Sacred Sites and Holy Places: Exploring the Sacralization of Landscape through Time and Space, 2013.
Brink, Stefan: Mythologizing Landscape. Place and Space of Cult and Myth, i Kontinuität und Brüche in der Religionsgeschichte, 2001.
Brink, Stefan: Ortnamn som källa i historisk forskning, 1984.
Christensen, Lisbeth E. og Jørgensen, Bent: Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid, Uppsala, 2011.
Christensen, Lisbeth E.: Gamle Landsbyer i Odense i Odense bys museum, Årbog, 2014.
Christensen, Lisbeth E.: Stednavne som kilde til yngre jernalders centralpladser, 2010.
Christensen, Vibeke og Kousgård Sørensen, John: Stednavneforskning 1-2, København, 1972 og 1979
Dalberg, Vibeke og Fellows-Jensen, Gillian (red.): Mange bække små, 1986.
Denman, Henrik: Martin A. Hansen og sakraltopografien i Årbog, Historisk Samfund for Roskilde Amt, 2005.
Eggert, Birgit: Danske stednavne på -lund, i Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid, 2011.
Elmevik, Lennart: Till diskussionen om ett sakralt *al i nordiska ortnamn i Namenwelten, 2004.
Fabech, Charlotte: Gemt, glemt, men endnu ikke forsvundet i Aktører I Landskabet, 2000.
Fabech, Charlotte: Sakrale pladser i sydskandinavisk jernalder – en evaluering i Sakrale navne, 1992.
Fabech, Charlotte og Näsman Ulf: Ritual Landscapes and Sacral Places in the First Millennium AD in South Scandinavia i Sacred Sites and Holy Places: Exploring the Sacralization of Landscape through Time and Space, 2013.
Fellows-Jensen, Gillian og Holmberg Bente (red.): Sakrale navne, 1992 (Norna-Rapport 48).
Fridell, Staffan: Olika slags helighet? i Den heliga platsen, 2014.
Fritzner, Johan: Ordbog över det gamle norske sprog, 1883.
Gammeltoft, Peder: Contact or Conflict? What Can We Learn from the Island-Names og the Northern Isles? i Scandinavia and Europe 800-1350, 2004.
Gammeltoft, Peder: De gamle guder og deres tilbedelse i sønderjyske stednavne, i Sønderiysk Månedsskrift 1, 2013.
Gunnarsson, Sigurður: Örnefni frá Jökulsá, 1886.
Hald, Kristian: Vore Stednavne, København, 1965
Hald, Kristian: Stednavne og kulturhistorie, 1976.
Hansen, Hans H: Íslandsatlas, 2015.
Hastrup, Kirsten: Icelandic Topography and the Sense of Identity, 2008.
Helleland, Botolv, Harildstad, Gudmund og Haslum, Vidar (red.): Nyt om Namn, Oslo, 2010.
Holmberg, Bente: Recent Research into Sacral Names, i The Twelfth Viking Congress, Volume 3. Stockholm 1994.
Holmberg, Bente: Views on cultic Place-Names in Denmark, i Ahlbäck, Thore (ed), Old Norse and Finnish religions and Cultic Place-Names. Stockholm and Åbo 1990.
Jørgensen, Bent: Navne og navnemiljøer omkring de danske Gudme’r, i Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid, 2011.
Jørgensen, Lars, m. fl.: Førkristne kultpladser – ritualer og tro i yngre jernalder og vikingetid, 2014.
Knudsen, Gunnar: Kultminne i stadnamn. Danmark. Religionshistorie, Nordisk kultur 26, 1942.
Kålund, Kristian: Bidrag til en historisk-topografisk beskrivelse af Island, I-II, 1877 og 1882.
Lárusson, Ólafur: Kultminne i stadnamn. Island. Religionshistorie, Nordisk kultur 26, 1942.
Lid, Nils (red.): Religionshistorie, Nordisk kultur 26, 1942.
Lundgren, Magnus Frederik: Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige, 1878.
Nielsen, Oluf A.: Bidrag til Fortolkning af danske Stednavne, 1881.
Nyman, Eva: Sakrala ortnamn i Mellannorrland i Den heliga platsen, 2014.
Olrik, Axel og Ellekilde, Hans: Nordens gudeverden, 1926.
Olsen, Magnus: Hedenske kultminder i norske stedsnavne, 1915.
Olsen, Magnus: Minner om guderne og deres dyrkelse i norske stedsnavn, 1923.
Olsen, Magnus: Religionshistorie i Nordisk Kultur 26, 1942.
Olsen, Magnus: Ættegård og helligdom, 1978.
Roussell, Aage: Forntida Gårdar i Island, 1943.
Rygh, Oluf: Minder om Guderne og deres Dyrkelse i norske Stedsnavne, 1880.
Rygh, Oluf: Norske Gaardnavne, 1898.
Sandnes, Jørn: Norsk Stadnamnleksikon, 1997.
Sandnes, Jørn: Norske stedsnavn og hedensk kultus – En vurdering av Magnus Olsens teorier i lys av nyere forskningsdebatt i Sakrale navne, 1992.
Sigmundsson, Svavar: Analogi i islandske stednavne, i Analogi i navngivning, 1991.
Sigmundsson, Svavar: Átrúður og örnefni, i Snorrastefna, 1992.
Sigmundsson, Svavar: Navnemiljøer og ting på Island, i Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid, 2011.
Sonne, Lasse C. A.: Teofore stednavne og kult i Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid, 2011.
Steenstrup, Johannes: Guders Navne i de nordiske Stedsnavne, 1896.
Steenstrup, Johannes: De danske Stednavne, 1908.
Sunqvist, Olof: The Question of Ancient Scandinavian Cultic Buildings: with Particular Reference to Old Norse hof, 2009.
Sunqvist, Olof: An Arena for Higher Powers, 2015.
Svensson, Kenneth: Götavi – en vikingatida kultplatsi Närke i Makt, kult och plats, 2010.
Sørensen, John Kousgård: Danske bebyggelsesnavne på -sted, 1958.
Vikstrand, Per: Finns det förkristna sakrala ortnamn på Färöarna? 2013.
Vikstrand, Per: Gudarnas plaster. Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen, 2001.
Vikstrand, Per: Magnus Olsen som sakralnamnsforskare i Nyt om Namn, 2010.
Vikstrand, Per: Ortmamnet Hov – sakralt, terrængbetecknande eller bägge delarna? i Sakrale navne, 1992.
Vikstrand, Per: Place Names and Viking Age Religion i Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 25-29 August 2014. Vol. 2. Toponomastics II., 2016.
Vikstrand, Per: Sakrala ortmamn – och centrala i Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid, 2011.
Vilmundarson, Þórhallur: Kultnavn eller ej? i Sakrale navne, 1992.
Wahlberg, Mats: Svenskt ortnamnslexikon, 2003