Slaget ved Lena

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Middelalderslag
Dansk folkedigtning


Historiske viser
21. Slaget ved Lena.[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen1. Det var ungen Sverker,
ganger for Kongen at stande:
„Herre, I laane mig af eders Mænd,
min Faders Død at hævne.“
Ud føre de Riddere deres Skjolde, det græder
saa mangen.


2. „Jeg vil laane dig af mine Mænd,
baade Sællandsfar og Jyde;
det er de bedste Slagsmænd,
de kan baade spænde og skyde.“


3. Det var om en hellig Søndag
(Messen var god at høre):
Sverker drager til Øresund,
han lader sit Folk overføre.


4. Sverker stander i Fremmerstavn,
og ser han ud i Sund:
„Gud lader os Sejer vinde
eller synke neder til Bund!“ —


5. Tilsammen rede de ædelige Herrer,
det var saa ynkelig en Leg;
det var saa ondt i Strid at stande,
hvor Sønnen Faderen sveg.


6. Frem red unge Engelbret
med sit forgyldene Horn;
han vog udaf de Vestergyllands[2] Mænd,
som Bønder de mejer Korn.


7. De danske vunde saa stor en Pris,
de strede i stærkest Nød;
det var saa stort et Mandemord,
saa mangen Mand blev der død.


8. Der de droge af Danmark,
de var vel Tusinde Mænd;
der kom ikke tilbage af dem
uden tre og trøsser fem[3].


9. Imellem Bjærg og Dale
der gæller[4] baade Ugle og Ørn;
det græder[5] saa mangen Enke
og halv flere faderløse Børn.


10. De Fruer stander i Højeloft,
de venter deres Herrers Komme;
Hestene de kom blodige hjem,
og Sadlerne de var tomme.
Ud føre de Riddere deres Skjolde; det græder saa mangen.Fodnoter

  1. Indl. S. 44; DgF. III Bd. Nr. 136
  2. 6 Vestergylland, Vestergøtland.
  3. 8 trøsser fem, tre Gange fem; man havde endnu i Middelalderen en Forkærlighed for at bruge Femtalsystemet i Stedet for Titalsystemet (at tælle efter een Haands Fingre i Stedet for efter begge Hænders Fingre).
  4. 9 gælle, skrige.
  5. det græder, det bringer til Graad (oldn. græta; ikke oldn. gráta, at græde).