Stednavne og førkristne kultsteder

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Carsten L.M..jpg
Stednavne og kultsteder cover.jpg
Bogpræsentation
Stednavne og førkristne kultsteder

af Carsten Lyngdrup Madsen
2018


Da guden Tor engang var blevet groft ydmyget hos jætterne og hans hammer havde vist sig virkningsløs, stod han dybt rystet og forvirret udenfor deres port klar til at rejse hjem. Da henvendte jætten Udgårdsloke sig til ham for først at gnide salt i såret ved at spørge, hvordan Tor selv syntes besøget var gået, dernæst for at fortælle ham, at det hele havde været et stort synsbedrag. Og hvis han tvivlede på dette, kunne han og hans ledsagere på hjemrejsen blot kikke efter, om ikke de så spor i landskabet efter hans hammer.

De stednavne, som denne bog beskæftiger sig med, udgør netop sådanne spor i landskabet efter førkristen religion. Det drejer sig om den gruppe navne, som kaldes sakrale stednavne, dvs. navne, som dels fortæller om de gamle guder, dels om de gamle kultsteder.

Men kan stednavne virkelig give os valid viden om førkristen religion herunder om førkristne kultsteder? Kan stednavne udpege steder, hvor mennesker i førkristen tid har været samlede for at dyrke deres guder – kultsteder.
Indhold:

Forord
I. SKANDINAVIEN
1. Indledning: Skandinavien
2. Hellige steder
3. Guder i danske stednavne
4. Guder i norske stednavne
5. Guder i svenske stednavne
6. Betegnelser for kultsteder
7. Kultsteder i skandinaviske stednavne
8. Tissø – et dansk kultsted
9. Ranheim – et norsk kultsted
10. Uppåkra – et svensk kultsted
II. ISLAND
11. Indledning: Island
12. Helligt landskab
13. Guder i islandske stednavne
14. Kultsteder i islandske stednavne
15. Et sted ved navn Hof
16. Stednavne med hof i Vestisland
17. Stednavne med hof i Nordisland
18. Stednavne med hof i Østisland
19. Stednavne med hof i Sydisland
20. Hofstaðir ved Mývatn – et islandsk kultsted
Sammenfatning
Oversigtskort
Litteratur
Index
Anmelderne skrev:

»Ei magisk bok om magiske stader - Det er kanskje ikkje vanleg å ta til med konklusjonen først, men i dette tilfellet gjer eg glatt eit unntak frå regelen. Etter å ha lese gjennom Carsten Lyngdrup Madsen si nye bok «Stednavne og førkristne kultsteder» er det ingen tvil om at boka er eit særs viktig bidrag til forståinga av korleis stadnamn kan hjelpa oss til å kartleggja det som her vert omtala som førkristen religion, dvs. det ein gjerne kallar norrøn mytologi. Og ikkje berre det, men det blir gjort på ein måte som riv lesaren med gjennom dei totalt 372 dobbeltspalta sidene. Dette er ei bok til å bli klok av, og som også etter lesinga vil fungera som eit nyttig referanseverk som ei kartlegging av norrøn religion.« (Knut Rage, Fhv. bibliotekschef, Tysnes kommune)


Læs hele anmeldelsen her: Knut Rage: Kva stadnamna fortel oss — Ei magisk bok om magiske stader
Stednavne 091.jpg
Stednavne 105.jpg
Stednavne 142.jpg
Stednavne 252.jpg
Stednavne 227.jpg

Titel: Stednavne og førkristne kultsteder
Forfatter: Carsten Lyngdrup Madsen
Udgivet: januar, 2018
Forlag: Saxo Publish
372 sider, illustreret.
Pris: kr. 266,-
ISBN: 9-788740-946536
Køb bogen her
og få den leveret ved døren.