Vegtamsqvida (FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Den ældre Edda
En samling af de nordiske folks ældste sagn og sange


Oversat og forklaret ved
Finnur Magnusson
1821


Qvad om Vejtam


I.
1. Sammen[1] vare Aser
Alle paa Tinge
Og Asynier
Alle paa Stævne;[2]
Derom raadsloge
Mægtige Guder
Hvad Baldurs svare
Drömme betyded.[3]


2.[4] Urolig Slummer
Guden plaged,
Held[5] i sövne
Syntes bortveget;
Jætter adspurgte
Spaadomme kloge[6]
Om det skulde
Ondt bebude.


3. Oraklet forkyndte
Döden bestemt!
For Ullers Frænde,
Yndigst[7] af alle;
Det bedröved
Frigg og Odin,
Alle[8] Guder —
Raad de funde.[9]


4. Bud skulde sendes
Væsener alle
At bede for Baldur
Om Venskab og Fred.[10]
Alle Slægter[11]
Sore derpaa,
Frigg tog mod alle
Löfter og Eder.


5. Valfader frygter
At Fejl sig indsnege,
At bort sig listed[12]
Lyksaligheds Norner;
Aser han kalder
Atter til Raad[13] .
Og paa det Möde
Meget omtaltes.


II.
6. Opstod Odin
Folks[14] Bevogter,
Og han paa Sleipner
Sadel lagde.
Ned derfra han reed
Til Dödens Skyggerige;[15]
En Hund han mödte
Kommende fra Hel.[16]


7. Med Blod besudlet
Paa Brystet den var
Om glubske Kjæft
Og Kjæven for neden.
Mod Sangens[17] Fader
Fælt den gjöede,
Gabed vidt,
Hylte længe.


8. Frem reed Odin,
Jorden[18] rysted
Han kom til Hels
Höje Borg.
Og han reed
Östen for Porten
Hvor en Vala
Laa begravet.[19]


9. Qvad han for den kloge
Dödninge-Sange,[20]
Saa mod Norden
Danned Trylleskrift,[21]
Besværgelser han nynned
Fordred Spaadomsord
Til den Döde nödig
Rejste sig og talte.[22]


III.
VALA.
10. Hvo er den Mand
Mig ukjendt
Som min Aands
Ro forstyrrer?[23]
Indhyllet af Snee,[24]
Bestænket af Regn,
Vædet af Dug
Længe laa jeg död


VEJTAM.
11. Vejtam[25] jeg heder
Valtams [26] Sön jeg er,
Sig mig Nyt fra Hel,
Jeg siger dig fra Verden —
For hvem ere redte
Prydede[27] Bænke,
Det herlige Leje[28]
Svömmende i Guld?


VALA.
12. Her brygget Miöd
For Baldur staar,
Klareste Drik
Et Skjold den bedækker.
Asernes Slægt
Alt fortvivler —
Nödig jeg talte,
Nu vil jeg tie.


VEJTAM.
13. Ti ikke Vala!
Dig vil jeg spörge
Indtil alt jeg kjender,
Meer jeg vide vil;[29]
Hvo skal volde
Baldurs Död
Og Odins Sön
Livet beröve?


VALA.
14. Höder bærer hisset
Navnkundige Green
Han skal volde
Baldurs Död
Og Odins Sön
Livet beröve
Nödig jeg talte
Nu vil jeg tie.


VEJTAM.
15. Ti ikke Vala!
Dig vil jeg spörge
Indtil alt jeg kjender,
Meer jeg vide vil;
Hvo skal paa Höder
Hævn udöve
Og Baldurs Bane
Paa Baal lægge?


VALA.
16. En Sön föder Rinda
I vestlige Sale,[30]
I Livets förste Dögn[31]
Han Odins Sön skal fælde;
Ej sin Haand han toer
Ej sit Hoved kjæmmer
För paa Baal han bærer
Baldurs Modstander. —
Nödig jeg talte
Nu vil jeg tie.


VEJTAM.
17. Ti ikke Vala!
Dig vil jeg spörge,
Hvilke ere de Möer
Som ej ville græde[32]
Men höje Hoved-Slör[33]
Mod Himlen flagre lade?
Sig du dette ene
Du sover ej för.


VALA.
18. Ikke er du Vejtam
Som jeg tænkte för,
Snarere er du Odin
Folks[34] Bevogter.


ODIN.
19. Ej er du en Vala
Eller vis Qvinde,
Snarere er du trende
Thursers Moder.


VALA.
20. Rid du hjem Odin!
Ros dig kun (af Toget)[35].
Saa skal ingen mig
Meer hjemsöge
Til Loke lös
Af Lænker udbryder,[36]
Og Guderne segne
I sorteste Mulm.[37]
Noter:

 1. El. Snart.
 2. Egentlig: Tale, Samtale.
 3. Egentlig: hvorfor Baldur havde svare Drömme.
 4. Egentlig: tung eller gjenvordig Sövn.
 5. El. gode Varsler.
 6. Egentlig: vise Orakler eller Spaadoms-Kunster.
 7. El. behageligst.
 8. E. O. Andre.
 9. El. aftalte, besluttede.
 10. E. O. at udbede Fred for Baldur og at de ikke skulde skade ham.
 11. E. O. alleslags (Væsener).
 12. E. O. At forsvundne vare.
 13. El. fordrer en endelig Beslutning af dem.
 14. El. Tiders.
 15. I Texten: Niflhel, maaske saa meget som: til Niflheim og Helheim, der begge hörte til Underverdenen og grændsede til hinanden
 16. fra Hels Verden eller Rige.
 17. El. Tryllesangens, Trolddommens.
 18. Egentlig jordvejen el. den skjulte Vej.
 19. E. O. Derhen, hvor han vidste (eller saa) at en Valas eller Spaaqvindes Gravhöj var.
 20. El. Dödninges Tryllesange (Nekromantiske Oder).
 21. E. O. lagde Stave paa ɔ: Runestave eller Charakterer — eller kastede Spaadomsqviste; see Od. Ravnesang 2.den Str.
 22. E. O. Til hun rejste sig nödig og talte Dödning-Ord.
 23. E. O. Som har foröget (eller paafört) mig besværligt Sind.
 24. E. O. Besneet jeg var med Snee,
  Slaget af Regn,
  Overöst med Dug.
 25. ɔ: Vandrer.
 26. See Anm.
 27. Egentlig ringprydede Bænke; jfr. Grimnersmaal Str. 9 men Anm. — Meningen kan og væere forgyldte eller prydede med gyldne Zirater.
 28. el. Bolig, Hus, Sal.
 29. El. Indtil alt jeg veed
  Meer vil jeg erfare.
 30. El. i vinterlige Sale. See Anm.
 31. E. O. Kun en Nat gammel.
 32. El. som græde efter (sin egen) Lyst (eller Villie).
 33. E. O. som kaste (sine) Halses Slör over Himlen Skaut kan ogsaa oversættes ved Tappe, etslags höj Hovedpynt som bruges i Island, i Norge af Czeremisserne o. fl.
 34. El. Tiders
 35. El. og: vær kun kry (stolt).
 36. E. O. (lídr.) glider, svæver (et Udtryk, der passer sig for Loke som den personificerede Flamme).
 37. El. til Gudernes ɔ: det Guderne ödelæggende Tusmörke kommer (eller falder paa).