Æver m.m.

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind II, s. 143

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Æver m.m.


90. Der er nogle Dyr, de kalder Aamer, de avles i Jorden og kan blæse Gift en Alen fra dem. Min højre Haand har været aameblæst, og Armen var nær gaaet af, men saa kom a til Kloge-Birte i Dronninglund, hun kurerede mig. Giften blev bunden ud, idet Armen blev svøbt fra oven af og ned ad. A var jo kommen for nær til Dyret og havde nær blødt ihjel, da det slog mig.
Jens Mosen, Ø.-Br.


91. En Aame kan spytte Skarn paa Folk. Det mærkelige herved er, at der bliver lige saa mange Huller paa det ramte Sted, som der er Øjne paa Dyret, og det er mange. De sidder hen ad Siden paa Kroppen.
   Jeg har tit hørt Tale om dem, og at Folk er blevne aameblæst. En Mand her i Hellum, der som Dreng gik i et Krat og passede Kreaturerne mellem Lyngbakkerne, er bleven det, for det er saadanne Steder, de opholder sig.
Lærer Grøn, Hellum.


92. A har set Omer her nede i Bakkerne ved Siden af en Sump. De var gule ad Siderne og mere mørke ad Ryggen og havde Øjne hen ad Siderne, samt var ligedan i baade Enderne, saa man kunde ikke skjønne, hvor Hovedet skulde være. Det var nogle sære Tumlinger, næsten et Kvarter lange. De kunde blæse Gift, men ikke imellem uldne Sager.
Lars Krist. Nielsen, Vandeskrog.


93. Som Børn skulde vi vare os for Pus-Ulden og Pus-Linden. Han vilde tage det Klæder, der hængte ude om Natten, og han vilde ogsaa tage Børnene, naar de rendte ude om Aftenen. Han vilde tage Tøjet, selv om der var Drenge i det.
1906. Hans Overgaard, Gullestrup.

Om de saakaldte Æver har jeg meddelt en Del i mine tidligere Sagnsamlinger.