IX. Slutning (Den ældste Skaldedigtnings Historie)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Den ældste Skaldedigtnings Historie


Sophus Bugge
1894


IX. Slutning


Ved mine Undersøgelser om Brages Vers og om Ynglingatal tror jeg at have godtgjort, at de norrøne Hirdskalddigte, som man har erklæret for de ældste, ikke kan sættes saa langt tilbage som til 9de Aarhundreds første Halvdel og Midte, men at Ynglingatal tidligst er fra 10de Aarhundreds Midte, medens de Brage tillagte Kunstdigte endog er saa sene som fra 10de Aar hundreds Slutning. Heraf følger, at de ældste af de Digte, som er optagne i Edda-Samlingen, tillige maa siges at være de ældste paa Norsk forfattede Digte, som nu er bevarede.

Fremdeles tror jeg at have godtgjort, at de Kvæder, som man har erklæret for de ældste nu bevarede Levninger af norske Hirdskaldes Digtning, ikke er forfattede i Norge, men i norske Nybygder. Ynglingatal er vistnok digtet af en Nordmand fra det sydvestlige Norge, men i Britannien og om en norsk Konge i Britannien.

Endelig tror jeg at have godtgjort, at baade Ynglingatal og Brages Digte, ligesom Hirdskaldenes norrøne Kunstdigtning overhoved, er opstaaet under Indflydelse fra irsk Digtning.

Jeg har søgt at gjøre det sandsynligt, at Ynglingatals Forfatter har været knyttet til den nordiske Kongestamme, som i 10de Aarh. optraadte baade i Dublin og i Northumberland.