Símun í Kirkjubø (2)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif Faeroysk.gif


Føroysk tjóðminni og ævintýr


Færoæ et Færoa reserata

Lucas Debes 1673


Símun í Kirkjubø

Týtt úr donskum av
Anker Eli Petersen


Í bókini FÆROÆ ET FÆROA RESERATA frá 1673, á blaðsíðu 320 -21, skrivar hin kendi presturin og próvsturin Lucas Debes um hendingina við Símun úr Kirkjubø:

Det hafver hændt sig for 50 Aar eller der offver, at der hafver boet en Bonde paa den gamle Biscops-Gaard Kirckebøe, ved Naffn Simon Simonsøn, til hvilcken Gaard ligger en Holm under Sandøe kaldet Hødde eller Troldhoffved, hvor paa gaa Oxer baade Vinter oc Sommer. Paa samme Holm er der funden en Oxe som Bonden icke tilhørde, ey heller nogen Mand i Landet, hvorfor Lands-Fogeden hafver tilegnet sig den paa Kongens vegne, oc befalet Bonden, at hand skulde hente sig samme Oxe, hvilcket hand oc giorde, oc haffde vel med sit gandske Folck stoer Umage, førend hand samme Oxe kunde offvervinde, oc faa den bunden lagt i Baaden. oc der hand foer fra Holmen mer Baaden udi got Veier, er hand med det gandske Folck oc Oxe borttagen. Baaden kom heel oc holden med Aarer oc alt uskad til Lands, saa der var ingen Tegn til, at Folcket i andre Maader skulde forulyckis. Derforuden haffde Bonden taget med sig i Baaden, tre aff sine egne Øxen, hvilcke fløde i Søen hos Baaden oc blefve optagne. Dette skede som alle gamle forstandige Folck er vitterligt Anno 1617.