Skydsel og rage. Dyr får maden

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind I, s. 87

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Skydsel og rage. Dyr får maden


328. Der er en Høj lige tæt vesten for Ørumgaard, som hører til Nørre-Ørum, og den var der Bjærgfolk i.
   Saa var de ved at bage i Højen, og deres Rage gik i Stykker. Da lagde de den ud tværs over en Fure, hvor Manden i Gaarden kjørte at pløje, og han gjorde den saa i Stand og lagde den paa den samme Plads.
   Om Eftermiddagen, da han kom igjen, laa der et Stykke nybagt Brød paa det samme Sted som Betaling. Manden vilde ikke spise Brødet, men gav hans Hund det.
1909. Johanne Kirstine Andreassen, Jebjærg.


329. Der var en Ladefoged i Nøragergaard, som havde været i Hobro og kjørte nu hjem om Aftenen. Da han kom til den røde Bro, laa der en trind Smaakage, men Skalkene var skaaret af, og Brødet var dejlig hvidt. Han tog den hjem med sig og viste Herskabet den. De havde den en otte Dages Tid, saa syntes de, at de havde set nok paa den, og Ladefogden fik den atter. Han kylede den til Hunden, og efter nogle Dage var den borte.
   Treugersdagen efter rejste han atter til Hobro, og om Aftenen, da han kjørte hjem og kom til den røde Bro ...(resten af sætningen ulæselig). Men 3 Uger efter døde han.
(S. Grundtvig.) Nik. Christensen.


330. I Skovhøj lige her vesten for min Gaard var der Bjærgfolk. En Mand her nede i Byen, de kaldte Kræn Gamborg, han gik og pløjede, og saa var Bjærgmanden ved at bage. Deres Ovntræer laa i Furerne og var i Stykker. Han fæstede det sammen. Kom tilbage igjen, og da laa et stort Stykke Brød. Gav Bæsterne det, og efter den Dag blev de saa fede.
   Saa blev der et stort Hul ned i Højen, og Folk mente saa, at Stuen var falden ned over dem. Saa rejste de op til Meldstrupgaarden, hvor der den Gang ingen Gaard var, men to store Høje, og der boede de i dem.
Jens Korregaard, Havbro.