Thorbiörn Hornklofis Glyms-Drapa

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif
Dansk.gif


Danske Sange af det ældste Tidsrum,
indeholdende blant andet nogle Danske og Norske Kongers Bedrifter


Oversat af
Bertel Christian Sandvig
København, 1779


Af Thorbiörn Hornklofis
Glyms-Drapa


Kongen lod paa Heden
Stridens Larm begynde;
Han, den tappre, kiemped'
Med stridvante Krigsmænd.
Førend han, den ædle,
Søeslags Larm forsøg'de,
Foer han til Søestriden
Hen, paa Havets Heste.


Stridbar Helt i Slaget
Ulves Vei opfyldte
Med den feige krigskye
Mængdes huule Tuden.
Før paa Havets Bølger
Steenanstrøget Drage
Farlig traf paa Konger
Og paa andre Skibe.


Det traf sig at Vaaben-
Mægtig Helt til Striden
Floden styred' nordfra,
Mod Døglinger tvende.
Strax sig de tappre Fyrster,
Uden Ord i Slaget,
Kun med røde Skioldes
Lyd og Piles, hilste.


Hvor Pile-Regnen suste
Ved Mænd, holdt Gram Feltslag.
Røde Saar udspruded'
Blod i Haralds Krige.
Da paa Dækket for Kongen
Segned' livløs' Helte;
Harald vandt, paa Skiold'ne
Høit goel' tappre Sverde.


Ude Juul vil drikke,
Hvis han raader eene,
Den krigdristig' Konge
Og Freys Leeg øve.
Ung kied'des han ved Ilden
Og inde at sidde,
Ved varm Dyne
Og duunfyldte Vanter.


Modig var den Herre,
Land for sønden Havet
I det blodig' Feltslag
Han sig underlagde.
Den Hielmvante tappre
Konge lod den raske
Linde-Hiort for Landet
Bindes fast ved Pæle.


Høit forøg'des da Øxers
Bulder, høit hvined' Spyde:
Kongens Følge, sorte
Slebne Sverde, beede.
Da over tappres Krigshær
Vandt de Gothers Fiende,
Høit i Heltes Nakke
Skreege vinged' Spyde.


Du hørde vel, hvor hidsig
I Hafursfiord kiemped'
Kongen den høibaarne
Med Kiøtve den rige.
Skibe kom fra Østen,
Stridelystne,
Med gabende Hoveder,
Udskaarne Smykker.


Ladne var' de med Hofmænd,
Og hvide Skiolde,
Vestlandske Spyde
Og Valske Sverde,
Da tuded' Berserker,
Krig laae dem paa Hiertet,
Da tuded' Ulfhedner
Og Sverde klunge.


De fristed' den tappre
Østmænds Behersker,
Som boer i Utstein,
Som at flye dem lærte.
Han brød sin Flodes Orden,
Da Striden var ham i vente.
Haarde Stød fik Skiold'ne,
Før Haklangr fældtes.


Da kiedes den tykhalsed'
Konge, at holde
Landet mod den ukiemte,
Tog til Skiold sig Holmen.
De stødtes under Dækket
Som vare saare,
Rumperne stod' i Veiret,
Men i Kiølen Hovedet.


Paa Ryggen lod da skinne
Tankefulde Krigsmænd
Odins Jernmuure,
Skiønt af Steen forslagne.
Gierrige skrækk'des
Løbe over Jæddren,
Hiem fra Hafursfiorden,
Og tænkte paa Miød-Ruuset.


Han forlod Holmrygers
Og Horders Møer,
Hver en Hiemfødning,
Af Holga-Slægten.
Kongen den høibaarne
Tog Dansk Konge-Datter.


Mod Søestaden mange
Skiolde bar den viise
Armbaands-Giver: Slaget
Skibsherren holdt paa Sandet.
Førend for stræbsom Krigshelt
Skotters hele Skare
Fra søeskylte Havbred
Maatte tage Flugten.