Vætter

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind I, s. 9

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Vætter


6. Det kan træffe sig, at smaa Børn faar store Bryster med hvid Mælk i. Saa siger de her paa Egnen, at Vaj en patter dem, og for at forebygge det bliver der i den Moddel, som de svøbes i, syet et Stykke Vajtlys.
M. Rosenkjær.


7. Watter vil patte bitte smaa Børn, saa deres Patter bliver helt røde og med Mælk i. Derfor skal man sætte en Stoppenaal i Svøbet og lægge et Wattelys, et Stykke Rav eller arvet Sølv i Vuggen; det kan hjælpe. A har set en, der var snart vogsen, som havde store Patter med Vædske i
E. T. K.


8. Nogle Smaabørns Fingre bliver spidse, og saa siger man, at Under vætter patter dem. Det er ikke alene deres Fingre, men ogsaa deres Bryster, der bliver pattede ud. Sker det, saa skal man binde en Vædisten om deres Hals, saa er det ovre.
Jeppe Lavridsen, staby.


9. Naar Børnene havde Bryster med Mælk i, saa kaldte de gamle, at det var Tatterne, der havde været der og pattet dem.
Vole.


10. Undertiden faar spæde Børn Vabler paa Kroppen. Det er da de underjordiske, der patter dem.
Chr. Rasmussen.


11. For at Vatterne ikke skulde patte smaa Børn, skulde man binde Vættelys i Svøbet. I Mangel deraf kunde man fæste to øjeløse Stoppenaale i Svøbet.
Klavs Pedersen, Mølholm.


12. Underjordiske kaldes her Undervætter. Vættelys: Undervætlys.
Karl Adsersen.


13. Undervætterne, som vi her kalder dem, var smaa Folk, en Alen eller fem Kvarter høje, Mændene med et stort Skjæg og en rød Hue paa Hovedet. Undertiden kan vi finde Undervætlys, og vi troede som Børn, at Undervætterne brugte dem ved deres Festligheder, Bryllupper og Barsler. Vogsne Folk troede endnu det samme omkring ved 1870. Som Barn har jeg ved Lag 1863 ofte selv prøvet paa at faa dem til at brænde ved at stikke en Svovlstik til dem.
1910. Karl Adsersen, Lydersholm.


14. Vætter, Vættebid, Vættelyvs. Folk under Jorden. Elven slaar med Ris af Ellerødder. Skiftinger. En god Vætte havde det henne.
De to sidste Ord tvivlsomme. Peder Syv: De vulgi err.


15. Da jeg var bleven konfirmeret, var jeg hos en Kone, som hed Sidse, for at lære at filere. Hun var henne fra Mørkøv, og hun fortalte mig, at naar hun laa i Sengen om Natten, saa kunde hun tydelig høre og se de smaa Vætter gaa paa Gulvet der inde. De vilde patte Børnene, og det kunde tydelig sees, at de havde pattet dem, ikke paa Brysterne, men paa Kroppen. Saadan sagde hun da, og de gjorde saadant Spektakel hver Gang. Saa havde hun en Moder, der kom for at besøge hende, og hun kom ogsaa ind til mine Forældres. Hun fortalte der, at nu skulde hun snart hjem, for der var en, der havde taget hendes Smør, men hun skulde nok komme af med det igjen. "Men saa er hun jo en Troldhegs," sagde vi. "Nej, det var ikke andet end Semperfikunst," sagde hun.
Karen Marie Jensdatter, Vejleby.