Eriksmål

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif


Skaldekväden


Eriksmål

(Fragment)


öfversatt af

Hans Olof Hildebrand Hildebrand


från

Snorre Sturleson: Konunga-boken

Abr. Bohlin

Örebro, 1869


Odin
Hvad är det för dröm?
jag tyckte mig litet för dagen
Valhall rödja
för vägen skara,
jag väckte enhärjar,
bad dem upp att stiga,
bänkar att strö,
bord-kar att rena,
valkyrjor att vin bära,
som om en vise [konung] komme.
Hit ur verlden
väntar jag höldar [män],
någre gäfve,
så är mig gladt hjertat.
Hvad brakar der, Brage,
som tusenden bäfvade
eller mäktiga massor?


Brage
— Braka alla bänktiljor
som om Balder komme
åter i Odins sal.


Odin
Ovist tala
skall du, ädle Brage,
fast du annars väl vet.
För Erik det dånar,
som här mån in komma,
hjelten i Odins hall.
Sigmund och Sinfjätle,
resen er snarligen
och gången mot gramen;
in du bjud,
om Erik det är,
honom nu jag väntar med visshet.


Sigmund
Hvi väntar du Erik
mer än andre konungar?


Odin
Ty i månget rike
han har klingan rödgjort
och blodigt svärd burit.


Sigmund
Hvi tog du honom då segern,
när han dig syntes god vara?


Odin
Ty ovisst är att veta,
ulfven den gråe ser
å gudars krets.


Sigmund
Hell dig nu, Erik,
välkommen här är du
och gå i salen, store.
Det vill jag dig fråga,
hvad följa dig för
kungar ur kamphvimlet?


Erik
Konungarne äro fem,
känna du skall deras namn,
jag är den sjette sjelf.


— — — — —