»Abi male spirite«

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Carl Chr. Th. Andersen
(1828-1883)
Islandske Folkesagn og Eventyr

»Abi male spirite«
i dansk oversættelse ved
Carl Andersen
1864


Engang skulde et sølle Stykke af en Præst døbe et Barn. Det var i de Dage, da det var Skik at mane de onde Aander ud af Barnet, og det paa Latin. Præsten siger da: »Abi male spirite!«  Fanden, der sad i en Krog henne i Kirken, skriger op og siger:

»Pessime grammatice!«

Præsten siger da:

»Abi male spiritu!«

Men Fanden siger:

»Løi Du før, saa løi Du nu!«

Da siger Præsten:

»Abi male spiritus!«

Nu svarer Fanden:

»Sic debuisti dicere prius.«

og gik idetsamme sin Vei.


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.