Billeder fra Dörarp

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Svensk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Sverige

Dörarp
(Ljungby kommun, Småland)


Fra Länsstyrelsens skilt på stedet:
Älvkvarn är ett samlingsnamn inom folklivsforskningen för lämningar eller naturbildningar, till vilka det är knutet speciella trosföreställningar. Genom att offra mynt eller järnföremål eller att smörja älvkvarnen med smör eller fett så ansågs det att man kunde uppnå vissa favörer. Det kunde vara att man undvek sjukdomar eller blev fri från en sjukdom. Det kunde också vara att man hade lycka med husdjuren eller att smöret eller osten blev bra vid tillverkningen. När man skulle företa en längre resa kunde man försäkra sig om tur på resan genom att offra i eller smörja älvkvarnen. Ofta gällde det att hålla sig väl med »det osynliga».

Älvkvarnen er dannet af smeltende is for ca. 10.000 år siden.


Koordinater til Älvkvarnen