Billeder fra Ekenberg

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Svensk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Sverige

Ekenberg
(Norrköping kommun, Östergötland)


Uddrag fra skiltet på stedet:


Vid Ekenberg finns cirka 370 kända hällristningar. De hittades på 1860-talet och kort efter upptäckten besökte den dåvarande riksantikvarien Bror Emil Hildebrand platsen. Med hjälp av de realistiska svärdsavbildningarna vid Ekenberg löste han gåtan om hällristningarnas ålder. Genom att jämföra fynd av bronsålderssvärd med hällbilderna daterade han ristningarna till bronsåldern (1800-500 f Kr). Denna första riktiga åldersbestämning av hällristningarna har gjort Ekenberg till en känd och klassisk hällristningslokal. »Genast vid första stegen på berget träffade ögat figuren af ett enstaka svärd ... Man kan icke misstaga sig, om hvilken tid detta svärd tillhör. Det är endast under bronzålder vi återfinna typen för densamma.»

Ekenberg är en av de mest betydande hällristningslokalerna i Norrköping. Ristningarna här är särskilt tydliga och kraftfullt huggna. På de släta hällarna har bronsålderns människor knackat in en stor variation av livfulla scener och figurer. Många av bilderna har klara kultiska motiv där man kan se människofigurer i tillbedjande gester, lurblåsare och män i procession.

Svärdsbilderna vid Ekenberg är ovanligt många och detaljerade. Till skillnad från de övriga ristningarna på hällen är de ofta realistiskt avbildade i naturlig storlek - nästan som om man hade lagt svärdet på berget. Svärden var sannolikt statusföremål gjorda av dyrbar brons. Kanske knackades de in som bildoffer till gudarna istället för att offra riktiga svärd som var alltför värdefulla?


Koordinater til Helleristningerne ved Ekenberg