Billeder fra Fiskeby

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Svensk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Sverige

Fiskeby
(Norrköping kommun, Östergötland)


Uddrag fra skiltet på stedet:

Fiskebyristningen upptäcktes och dokumenterades 1871 av Carl Fredrik Nordenskjöld. Några år senare övertäcktes hällen i samband med ätt man ville skapa en bättre ladugårdsplan till Fiskeby gård. Ladugården är borta sedan länge och 1994 avtäcktes ristningen igen efter mer än hundra år under jord.

Fiskebyristningen har mer än tjugo människofigurer. Påfallande många av dem är avbildade med spjut. Kan de vara ett uttryck för jaktmagi? Genom att knacka in bilderna till gudarna kanske man försökte förbättra sin jaktlycka. En annan tolkning är att de är bilder av en gudom som kännetecknades av spjutet. Möjligen föreställer de en tidig form av den vikingatida guden Oden vars attribut var just ett spjut?

På hällen finns en grupp djurfigurer som tolkats som en flock hundar. Hunden är månniskans äldsta husdjur. Redan under tidig forntid hade den en särställning i människans liv. Särskilda hundgravar från stenåldern, beströdda med ett heligt rödockrapulver, tyder på att hunden var betydelsefull. Förutom rollen som husdjur hade den sannolikt praktiska uppgifter som väktare och vallhund. Jaktscener på hällristningarna visar att hunden även var en viktig hjälpreda vid jakt. Kanske hör hundarna på hällen ihop med den spjutförsedda människofiguren strax ovanför dem?


Koordinater til Helleristningerne ved Fiskeby