Billeder fra Gettlinge gravfält

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Svensk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Sverige

Gettlinge gravfält
(Öland)


Gettlinge gravfält

Gettlinge gravfält är en fornlämning i Södra Möckleby socken på södra Öland. Gravfältet är ett av de största på Öland, med en längd av nästan två kilometer. Det är beläget längs öns västra väg mellan byarna Gårdstorp, Gettlinge och Klinta.På gravfältet fanns omkring 250 gravar. Idag återstår mer än 200. De flesta är stensättningar från yngre bronsålder och järnålder. I kvadratiska eller runda stensättningar har man funnit stenkistor med obrända skelett. På en imponerande, 30 meter lång skeppssättning, som består av 23 resta granitblock intill varann, finns ett tjugotal skålgropar. Skålgropar är ett ständigt återkommande motiv på stenar från bronsåldern. (RAÄ-nummer Södra Möckleby 10:1)

Koordinater til Gettlinge gravfält