Billeder fra Haväng

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Svensk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Sverige

Haväng
(Österlen, Skåne)


Havängsdösen

Havängsdösen är en stenkammargrav (megalitgrav) av typen dös från yngre stenåldern, c:a 5 500 år gammal, byggd under trattbägarkulturens äldre fas. Själva gravkammaren består av tre sidostenar som är 1,65 × 0,5 m. Ovanpå, som tak, ligger en sten som är 2,7 × 2 m. Graven är omgärdad av 16 markfasta stenblock som är mellan 0,6 m och 1,2 m höga, bildande en rektangel och har en areal på cirka 60 kvadratmeter. Dösar med sådana fyrsidiga kantkedjor kallas ofta långdösar. Ingången till kammaren är vänd ut mot havet och i den riktning där solen går upp vid vår- och höstdagjämningen. (RAÄ-nummer Ravlunda 40:1)

Koordinater til Havängsdösen


Järnåldersgravfält vid Skepparp

Söder om vägen mot Haväng i Skepparp, ligger resterna av ett stort järnåldersgravfält. Området är en dryg kilometer långt och innehåller spridda resta stenar och även ett antal bronsåldershögar.