Billeder fra Säffle

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Svensk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Sverige

Säffle
(Säffle kommun, Värmland)


Åsalundens forngravar vid hembyggdsgården

GPS-koordinater til gravfältet vid hembyggdsgården

Åsalunden gravfält består av ett trettiotal gravhögar från yngre järnåldern (400-1050 e Kr). Åsalunden gravfält är återstoden av det gravfält som en gång i tiden strackte sig från Olof Trätäljas gravhög og utefter Seffle-Allén. Gravar försvann när Hotell Royal byggdes 1883 och sedan när villabebyggelsen växte upp vid sekelskiftet 1900. Åsalunden, bautastenen i Olof Trätäljagatan och Olof Trätäljas gravhög är bara tre av alla tusentals fornminnen som påminner oss om säfflebygdens uråldriga historia.


Bautasten i Olof Trätäljagatan

GPS-koordinater til bautastenen vid Olof Trätäljagatan


Trätäljahögen

GPS-koordinater til Trätäljahögen

Den så kallade Trätäljahögen är den största i Värmland. Högen mäter 43x33 meter och är upp till 4,5 meter hög. Ingen arkeologisk undersökning har gjorts men genom jämförelser med liknande gravhögar kan högen dateras till mellan 300-600-talen.


Illustration


Länkar