Bjergfolks tilblivelse

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind I, s. 9

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Bjergfolks tilblivelse


1. Dværgfolkene regnede ned paa Jorden med Lucifer. Dem, der faldt i Skoven, de blev Skovpoge, og de vilde forvilde Folk. De var i Kofter og paa Størrelse med en Dreng paa en 3-4 Aar. Dem, der faldt i Kjær, blev til Kjærnøkker, det var nogle bitte nogle, der saa ud, som de ingen Klæder var i. Dem, der faldt i Gaarde, det var Gaardboer, det var ene Mandfolk. Dem, der faldt i Høje, det var Dværge, de var ogsaa bitte og havde en rød Lue paa.
Helle Marie Larsdatter, Vester-Hassing.


2. Nogle af Englene, der var i Forvaring, de faldt ned i Højene og blev til Dværge, andre i Skove og blev til Ellefolk, andre atter i Huse Og blev til Gaardboer.
Else Mikaelsdatter, Grindsted.


3. Da Djævlene blev smidt ud af Himmelen, blev nogle til Hyldfolk Og nogle til Bjærgfolk.
Sønderjylland.


4. For Resten troede Almuen, at disse Underjordiske var de faldne Engle, som, da de blev udstødte af Himmelen, fik Navn efter det Sted, de faldt paa f. Ex. Bjærgfolk, hvis de faldt paa et Bjærg, Ellefolk, hvis de faldt i en Ellemose o. s. v. For 3 Generationer siden saa man ofte disse sidste i Elleskoven som smaa bitte Puslinger med store Hatte paa Hovedet. Naar man løb efter dem, kunde man aldrig naa dem, og naar man troede at være kommen dem saa nær, at man kunde slaa til dem, fløj de gesvindt lidt længere hen og grinede da som sande Djævleunger.
Skovby. Vedel-Simonsen.


5. Bjærgfolk og saadan noget skal komme igjen i dette Aarhundrede.
Ane Marie Nielsdatter, Nørreby, Klinte.