De nordiska lapparnas religion Efterskrift

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


De nordiska lapparnas religion

af
Edgar Reuterskiöld


Efterskrift


Ehuru denna öfversikt svällt ut långt utöfver hvad redaktionen af denna skriftserie önskat, har den dock måst blifva i hög grad knapphändig och koncentrerad. Mycket af hvad jag önskat taga med, har måst utelämnas, särskildt nästan alla religionshistoriska paralleller, ehuru en hel del af de förklaringar, som jag här framställt, genom dessa kunnat vinna ökadt stöd.

På grund af arbetets art ingå talrika citat i den fortlöpande framställningen. För att de ej skulle verka allt för störande, har jag tillåtit mig den inkonsekvensen att modernisera stafningen i de svenska, under det att de danska (norska) i allmänhet fått blifva oförändrade.

Slutligen har jag att till teologie kandidat GUSTAF LJUNGGREN uttala mitt tack för värdefull hjälp med den tidsödande korrekturläsningen.


Uppsala den 9 dec. 1912.

EDGAR REUTERSKIÖLD.