Herr Peders sjöresa (Variant)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


30. Herr Peders sjöresa
Variant


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Herr Pädar går under borgalind,
Krusat hafver han sitt här;
Gångar han för sin fostermoder in:
»Lären I mig god' råd!»
Medan sjön tager så mången.


2. Inte skall du på landet dö,
Ej heller blifva slagen i krig;
Men vakta dig väl för böljan blå,
Hon dränker ditt unga lif!»


3. Snäckan ligger på sjöastrand,
Gräset under henne gror;
»Den der icke drager af land,
Tjenar icke sin herre i tro!»


4. När som de kommo sig midt på sund,
Böljan började att slå,
Han skriftade sig för sin styreman,
Han kunde icke presten nå.


5. Det var dä unga herr Pädar sjelf,
Han faller på sina knä:
Och så gjorde han sitt skriftermål,
Allt framför ett segelträ.


6. »Röfvat hafver jag kyrkobord,
Kloster hafver jag bränt !
Sä mången är den stolts jungfru god,
Hvars ära jag hafver kränkt.»


7. »Lockat hafver jag enka och brud,
Svikit hafver jag mö,
Det kom aldrig uti min hug,
Att jag pä sjön skulle dö.»


8. Kommer här någon till lands igen,
Min moder spörjer efter mig:
Säg, jag tjenar i främmande land,
Så sörjer hon inte mig.»


9. »Kommer någon här till lands igen.
Min fästmö spörjer efter mig:
Säg, jag ligger på hafsens grund,
Om hon vill gifta sig.»
Medan sjön tager så mången.


_____


Se Variant af denne vise