Herr Ulfvar och fru Sölfverlind

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


58. Herr Ulfvar och fru Sölfverlind


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Herr Ulfver han var en riddareman,
Han fäste sig en mö i främmande land.
Så kännom vi Ulf.


2. Herr Ulfver var en riddarekind,
Han fäste sig jungfru Sölfverlind.


3. De lefde tillsammans i åtta är,
Och hade till sammans tre barnen små.


4. Så kommer döden i Vårby in,
Och tager bort fru Sölfverlind.


5. Och Ulf var qvar i möda och sorg;
Så fäster han jungfru Stineborg.


6. De voro till samman i åtta år,
Och hade till samman barnen de små.


7. Fru Stineborgs barn de gingo i lek,
Fru Sölfverlinds barn sutto inne och grät.


8. Det minsta barnet det grät så härdt,
Det väckte sin mor under svartan jord.


9. Fru Sölfverlind talte till englaskara:
»Är det lofgifvet till jorderik fara?»


10. »Väl är det lofgifvet till jorderik fara;
Men kom blott igen, förr’n hanarne gala!»


11. Hon klappa' på dörren med fingrarne små:
»Stån upp mina barn, dragen låsen ifrå!»


12. »Hvi liggen I så, på stickor och strå?» —
»Vi hafva ej annat att ligga uppå.»


13. »Hvi ären I, barn, så oren' och svart ? —
»Ej någon oss tvättar, se’n döder du vardt.»


14. »Fru Stineborg, statt upp, drag kläder uppä,
Och hör hvad jag talar, ett ord eller två!»


15. »Jag efter mig lemna' båd' åker och äng,
Nu få mina barn utan mat gå i säng.»


16. »Jag efter mig lemna' båd' oxar och kor,
Nu gå mina barn utan strumpor och skor.»


17. »Jag efter mig lemna' de bolstrarna blå,
Nu ligga mina barn på stickor och strå.»


18. »Har du mina barn varit hulder och god,
Gud fader i himmelen beredt dig en stol.»


19. »Har jag varit barnen en styfmoder styf,
Härefter vill jag bli en moder så blid.»


20. Men aldrig man sett en härligare skara,
Än Sölfverlind med barnen små till himmelen fara.
Så kännom vi Ulf._____


Se Variant af denne vise