I. Odin og Folebenet

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Norske Hexeformularer og magiske Opskrifter


Dr. A. Chr. Bang
1902


I. Odin og FolebenetEn person optræder.

1. En person optræder.


No. 1.

Mod Vrid.
(Efter D), Nordfjørd 1862.

Jesus og St. Mekkel red
paa sine dyre Veie,
    red Vred
i den venstre (høire)
Folefoden sin.
St. Mekkel afsteg,
satte Ben i Ben,
Kjød i Kjød,
Hud i Hud,
Haar i Haar.
Og der i Navnet o. s. v.
    Fadervor 3 Gange.


No. 2.

For Vred..
(Protokol og Tingbog over Lister Amt 1667—68, Rigsarkivet).
Lister og Mandals amt c. 1668.

Jesus og St. Peder over Bjergene(1) red,
saa faldt Folen
og vrengede Foden sin.
Saa bandt han
Kjød til Kjød
og Ben til Ben.

I Navn Gud Fader, Guds Søn og Gud den Helligaand. Amen.


No. 3.

For Vred.
(Efter P og V(2)).
Bo (Vesteraal) c. i770.     Storelveda! c 1830.

Jesus og St. Peder red over bilne Bro
og hans Fole gled.
Jesus afsteg.
»Det er Vred«,
sagde Jesus,
»Vred i Vred
og Led i 2 Led,
Blod i Blod.«
Idag bliver N. N. god.
3 N. G. F. S. og H. aand.


No. 4.

For Vred.
(Storakers Samlinger, XIV, Universitetsbibliotheket).
Ringerike c. 1860.

Jesus og sankte Per rei over eit Le,
da havde sankt Per(s) Faali ei Vre.
»Sæt dei ne«,
sa vor Herre Jesus,
»og læg Le for Le,
saa har du Bot.«


No. 5.

For Reene.
(Brugt af Lisbet Nypen og fremlagt under Proccssen mod hende i 1670. Trykt i Evensens Samlinger B II, Hefte 4, Side 35. Aftrykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, 168)
Leinstranden 1670.

Jesus reed over de He, han steed udaf
og lagde i Leg, Herren i Hou og Huud med Ben
heelt siden som før. Guds Ord. Amen.

Formularen meget forvansket. Den kunde maaske rekonstrueres omtrentlig saa:

Jesus og Herren(3) rei
over øde Hei,
Herrens(3) Fole glei
og Benet vrei.
Jesus steig ta
og la det i Lag
paa Herrens(3) Fole:
»Hud til Hud,
Bein til Bein.«
Helt siden det blei,
som før det var.


To personer optræder.

2. To personer optræder.


No. 6.

For Brud
— I Salt og Mel —

(Optegnet af Th. von Westen i Vee i Romsdalen c. 1714. Tidligere trykt i Hammonds Missionshistorie, Side 120, i Theol. Tidsskr. R II, B X, 170, i Grimms Mythologie og i Samlinger til Jydsk Historie og Topografi IIII, 101, No. 362, samt hos Thiele, Folkesagn III, 25 og i »Morgenbladetc 1874, 15de Marts).
Veø (Romsdal) c. 1714.

Jesus red sig til Hede,
der red han syndt sit Foleben.
Jesus stigede af og lægte det:
Jesus lagde Marv i Marv,
Jesus lagde Ben i Ben,
Jesus lagde Kjød i Kjød,
Jesus lagde derpaa et Blad,
at det skulde blive i samme Stad.
I 3 Navne, med Gud Fader, Søn og Helligaand. Amen.


No. 7.

For Vred
(Efter X).
Strømsø (Drammen) 1777.

Jesus red
over breden Bro,
han fik et Vred
i Fole-Led;
han af stod
og til tog
med sine 10 Guds Finger.
I Navn Gud Faders, Guds Søns og Gud den Helligaands. Amen.


No. 8.

For Verk og Bræk.
(Efter I, NN og NN*)
Romedal c. 1770.     Eker c. 1800 og c. 1850.

Læs Fadervor og siden disse Ord:

Vor Herre Jesus reiste over Broen den brede og brækte(4) sig
Han lagde selv(5)
Led imod Led,
Kjød mod Kjød,
Hud mod Hud.
I Navn F. S. H. aand. Tilsidst Fadervor(6).


No. 9.

For Vred.
(Efter e).
Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jesus red over breden Bro,
da vrenede hans Folefod.
Jesus steg taa,
saa paa,
lagde i Led
det som før var i Vred.
Han satte Ben imod Ben,
Led imod Led,
Sener mod Sener,
Brusk mod Brusk,
Blod mod Blod,
og fik saa Bod.


No. 10.

For Vre.
(Efter e).
Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jesus han red over Broen bratte,
saa vree det i Ben paa Gangeren sorte.
Jesus steg af,
lagde sig selv ned og bødte:
»Vre af Benet,
Ben i Le!«
Og det i 3 N. F. S. H. a 3 Fv. A.


No. 11.

For Vred.
(Efter e).
Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jesus reiste over Broa brede,
hans Fole skrei,
hans Ben vrena.
Jesus taa steg, gjorde godt
for Kverka-Vred,
for Kinna-Vred(7),
for Flugt-Vred,
for Svuld-Vred
og alle de Vred,
som fly og fer(8)
mellem himmel og Jord.
Og det i N. F. S. H.


No. 12.

For Bov-Skre(e)n.
(Efter e).
Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jesus ned af Bjerget red,
og hans Asen skreden blev.
Jesus steg taa
og satte sine 3 Fingre paa
og sagde: »Bliv hel og sund,
Skreen ud samme Stund!«
Gud ly mine Ord i Navn F. S. H!

Naar Hest, som er bov-skreden, og andre Fe. Kan og bruges til Mennesker, kun at skifte Navnet efter hver Egenskab.


No. 13.

For Vred.
(Efter V).
Hadeland i 1789.

Vor Herre Jesus red sig gjennem et Le,
der fik hans Fole et Vred og Ve.
Vor Herre Jesus stod af
og vred for Led(9)
og lagde Led til Led.
Det samme gjør jeg ved denne din Vred og Ve
og det udi Navn Gud Fader og Guds Søn og Gud den Helligaands.
Amen.


No. 14.

For Vred.
(Efter G).
Jeløen (Rygge) c. 1800.

Jesus red Veien frem,
vrenede i hans Folafod.
Jesus steg taa,
la Le i Le,
som før var i Vre.
I tre Navn, Gud Fader, Søn og Helligaand.


No. 15.

Om Vreer.
(Efter f No. 2).
Aal (Hallingdal) c. 1800.

Jesus han red over Broen den bratte
saa brækkedes Benet paa Gangeren svarte.
Jesus steg af,
lagde sig selv ned og bødte,
lagde Sener til Sener,
Ben til Ben
og Led til Led.
I Navn Gudfader. Søn og H. Amen. 3 Gange F.v.


No. 16.

For Vred at læse.
(Efler NN (2 Gange) NN* og a).
Eker c. 1800 og c. 1850.     Fron (Gbdl.) c. 1830.

Jesus red paa en Vei;
der fik han Vred udi sin Fod.
Saa steg han af
og strøg den Vred bort
med sin Langstraale(10).


No. 17.

Mod Værker.
(Optegnet og trykt af Aarflot i Norsk Landboblad for 1811, Side 95. Aftrykt 1 Theol Tidsskrift R II, BX, 169. Hvad der hos Aarflot staar efter Amen (Kristus sovnede o.s.v.) er her udeladt, da disse Ord er komne ind fra en anden Formel).
Søndmere 1811.

Se Kristus red over Eide,
brækked han Folens Fod;
kom Jomfru Maria gangende,
skulde gjøre Folen god,
fried hun ham fra Blodværk
    og Benværk
    og andre Værker.
Guds Ord og Amen.


No. 18.

For Vre.
(Efter A).
Urskog 1815.

Vor Herre Jesus red gjennem Lien;
der fik hans Fole Vred.
Da steg han taa,
sætte Le'e i,
Flod imod Hold,
Skind imod Skind
Flod imod Blod:
straks blev hans Fole god.
    I 3de N.


No. 19.

For Vred.
(Efter B).
Gudrandsdal c. 1830.

Vor Herre jesus reiste sig over Brua den brede;
der vrednes i hans Fole(11)-Fod.
    Kristus ta steg,
    omkring greb,
    han satte Kjød i Kjød,
    Ben i Ben,
    Blod i Blod,
    Sen i Sen, -
    og Bod i samme Stund.
      I Guds Navn.


No. 20.

For Vred.
(Efter M No. 13).
Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1830.

Jesus rei sin Fole(12) over en Bru,
saa vrene det i Foden paa Plesten.
    Jesus ta stiger,
    la Kjød imod Kjød
    og Ben imod Ben
    og i Le(13) skal du være,
    som før var i Vred.
Og det i(14) Navn Gudfader, Søn og Helligaand.


No. 21.

For Rena.
(Efter Slorakers Samlinger, XIV, Universitetsbibliotheket).
Lom c. 1860.

Jesus reid over breidan Bru,
fik Folen Rena i Foten.
Jesus steig taa:
»E ska deg sjølv lækje:
Utur Merg og Bein
inn i Berg og Stein!«
    Tri Guds ord.     Amen.


No. 22.

At Signe godt Vred.
(Efter jørgen Moes Optegnelser fra Sætersdalen; tidligere trykt i Theul. Tidsskrift R II, BX, 170).
Valle (Sætersdal) 1847

Vor Herre rei
ivi Rønnings Hei,
Foten oto Le'e skrei,
or skrei og i skrei, -
Folens Fot han go blei.
Gud gjeve no, denne Foten saa go blei!


No. 23.

Vre.
(Optegnet efter Folkemunde af Moltke Moe)
Bø (Telemarken) 1880.

Jesus re over Raadals Bro,
vred hass Folaa sig i Fot.
Jesus han lod ned og bøtte:
    »Ti Vre
    to Le!«
Tre Namn, Gud Fader, Søn og Helligaand.


Omformet i Overensstemmelse med Gruppe II.

3. Omformet i Overensstemmelse med Gruppe II.


No. 24.

For Værk og Svea.
(Efter NN og NN*).
Eker c. 1800 og c. 1850.

jesus og Ste. Peter gik sig over norden Fjeld;
saafik de Sten og Vand(15) i Ben. Jesus sagde:
    »Bliv ikke Stene-Bræk i Ben,
    hverken i Haand eller Fod.
    Du skal i det Vand,
    der ingen Folk eller Kreaturer kommer;
    der skal du være
    i Stek og Sten,
    ingen Mand til Men.«
I. N. F. S. H. aand.


No. 25.

For Vred.
(Efter E. og f No. 4).
Hedrum c. 1800.     Hemsedal c. 1897.

Jesus stod i Led,
gjorde aat for Vred:
»ottor(16) Led og i Kjød,
ottor Kjød og i Skind
og i Veir og Vind,
ingen Mand til Men
eller nogen til(17) Hinder.«
I de 3 N. G. F. S. H.


No. 26.

For Vred.
(Efter N; optegnet efter Folkemunde).
Kvikne (Fron, Gbdl.) 1880.

Jesus reid over breian Bru,
da flaug det i hans Folafot.
Saa ba'n meg gjera aat for Vred:
    »Vre, Vre!
    utur Le
    og att i Tre.«
I Navn G. F. S. H. og 3 Gange Fadervor.


No. 27.

Vikkel-raa.
(Optegnet efter Folkemunde af Johs. Skar).
Øier(18) 1881.

    Dæ sat ei Kjæring i Læ,
    ho kunne di Ora for Vre.
    Dæ sat ei Kjæring og batt.
    Jesus red over jordans Bæk, saa'n snubla.
I. N. G. F. G. S. og Gd. H.


No. 28.

For Bridge.
(Efter Aarflot, Landboblad for 1811, S. 94).
Søndmare 1811.

Eg reiste over Eidet,
det brigdes i Beine, det brød.
Og Gud bødte,
og Gud bøde os alle!


Omformet til at Iedsage en symbolsk Handling.

4. Omformet til at Iedsage en symbolsk Handling.


No. 29.

For Vred.
For Vred at læse.
(Efter I, NN* P og a).
Romedal c. 1780.     Fron (Gbdl.) c. 1830.     Storelvedal c. 1830.     Eker c. 1850.

Jesus Guds Søn begav sig i grønne Eng,
han henta Blad for Vred
og lagde det paa sine Kne
og sagde(19): »Vre,
    utur(20) Le
    og i Tre!«
I 3 Navn F. S. H.aand.     Amen.


No. 30.

Vrid-Ord.
(Storakers Samlinger. XIV, Universitetsbibliotheket).
Vestlandet 1860-1870.

Man knytter en Uldtraad over den forvredne Fod, spytter tre Gange paa Knuden, idet man med lav Stemme(21) siger:

Kristus gik paa Heiene,
i hvor han vrengede sin Fod,
Fordi han i saa Tilfælde
vilde være os god.


No. 31.

At hugge ”Gjøgra”.
(Efter K. L. Huus i »Kvinden«: gjengivet i Haukenæs, Hardanger VII, 365).
Hardanger 1891.

Man opsøger et Hus. hvori 3 Dørstokke gaar samme Vei. Saa tager man et Halmstraa med 3 Led. I den ene Ende af dette holder den syge, i den anden den assisterende Person, som har en Økse i Haanden og paa hver Dørstok af hugger et Led, idet han siger:

Or Lee
i Tree
i Navn o. s. v.


No. 32.

Mod Vred.
(Storakers Samlinger, XIV, Universitetsbibliotheket).
Aasnes c. 1860.

Mod Vred hugger man et Kors i Dørtærskelen, medens det vredne Lem ligger derpaa, sigende:

Jeg hugger for Vred,
af Led
og i Vred(22).


No. 33.

For Vred.
(Optegnet efter Folkemunde af Moltke Moe)
Bø (Telemarken) 1883.

Til at gjøre aat for Vred skal der to til. Den Syges Lem, der skal helbredes, lægges paa Hugstabben, og den ene slaar med Øksen og hugger et Hug i Stabben paa hver Side af Lemmet. »Hott høgge du fer?« spørger den anden.

»Eg høgge Vre'en
otor Le'en
aa avalt i Vre'en
paa NN.«

Derpaa spytter den huggende en Gang paa hver Side af Benet, der man har hugget, og Iæser vel noget for sig selv.


No. 34.

For Vred i Knæet paa Koen.
(Efter c).
Flaa (Hallingdal) 1889.

Man tager en fersk Ore-Pinde, lægger den mod det syge Knæ og hugger saa mod Pinden, medens en anden spørger:

    »Hvad hugger du For?«

Man svarer:

    »Jeg hugger Vre
    ud af Le
    og Værk ud af Knæ.«
    I 3 Navn osv.

Gjentages 3 Gange.
Fotnoter:

( etter fotnoten fører tilbake til teksten)

 1. Protokollen: Berigen.
 2. V Formularen med: »Vred op Vred«.
 3. »Herren» er selvfølgelig Balder.
 4. I: bregde.
 5. I: Denne lagde sig selv ned og sagde:
 6. NN : Fadervor baade for og efter.
 7. e: Kverk vredd, kina vred.
 8. e: Høy og faer.
 9. Vistnok korrumperet. Maaske der staar: vred for Led.
 10. Saa NN. (1ste Gang), a: lang Faalle. NN. (2den Gang): med leeg taler.
 11. B: Faale-
 12. Opskriften: faale.
 13. Ordene: »i Le« er Konjektur. Opskriften: enu.
 14. Ordene: »og det i« ligeledes Kunjektur, Opskriften synes at læse: enut.
 15. Vist Feil for »Bræk«.
 16. Saa E. - f No. 4 om. »atter«.
 17. f No. 4 om. »til«.
 18. Indført fra Trønderlagen af Fanter.
 19. P udelader sagde.
 20. NN: borte af.
 21. Ordene er uden Virkning, hvis nogen faar høre dem udtalt.
 22. De to sidste Linjer forvanskede. Enten skal det være: »af Led og i Træ«, eller »af Vred og i Led«.