Källskrifter till Lapparnas mytologi Förord

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Edgar Reuterskiöld (1872-1932)
Källskrifter till Lapparnas mytologi

af
Edgar Reuterskiöld


Förord


Det var från början min afsikt att förse de nedan utgifna handskrifterna med noter, hvari de där meddelade uppgifterna skulle jämföras med andra, som voro mig bekanta. Men de flesta af dessa noter antogo under arbetets fortgång ett sådant omfång, att det vid tryckningen ansågs lämpligare att sammanföra dem och publicera dem som särskilda uppsatser. En mindre del har dock inarbetats i inledningen.


Till professor K. B. Wiklund har jag att offentligen uttala mitt tack för det intresse, han visat mitt arbete alltifrån den dag, han såg det första korrekturet. Detta intresse har tagit sig uttryck däri, att han läst korrektur på samtliga skrifter utom n:r XIII. Han har dessutom utarbetat alla språkliga anmärkningar äfvensom registret. Dessutom har han i inledningen från och med sid. XXXI närmare utvecklat det inre sammanhanget emellan handskrifterna.


Slutligen har jag också att uttala mitt tack till Nordiska museets styresman dr Bernhard Salin för att han möjliggjort detta arbetes publicerande äfvensom för välvilligt tillmötesgående till chefer och tjänstemän vid de institutioner, hvarifrån dessa handskrifter äro hämtade.


Upsala i december 1910.

Edgar Reuterskiöld.


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.