Litteraturhistorie

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


E-Bibliotek


Litteraturhistorie


Bidrag til den oldnordiske literaturs historie

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Niels Matthias Petersen
1866
dansk
304
Indledning 5-11; Historisk Oversigt: Islands Opdagelse og Bebyggelse; Oversigt over Landets Historie 11-74. Den poetiske Literatur 75-181: Sæmunds Edda, ikke af Sæmund 77-89; Snorres Edda, ikke af Snorre 90-98; Eddas Skjæbne, Behandling og Værd 98-104: Mythiske Digte i Sæmunds Edda 104-111; Mythiske Digte udenfor Sæmunds Edda 111-112 hele den mythiske Digtning betragtet i Almindelighed 112-114 eddiske Heltesange 114-126; Heltedigte udenfor Edda 126-129 Islandsk Poesi efter de eddiske Digte 129-137 ; enkelte Digtere og Digte 137-152; det poetiske Sprog og Verselære 152-181. Den historiske Literatur eller Sagaliteraturen 181-204; Historiske Sagaer 204-266; Sagaer til Islands almindelige Historie 204-207; Slægtsagaer, ættasögur 207-222; Levnetsbeskrivelser vedkommende Island 222-224; Annaler 224 ; Grønland og Vinland 224-226; Færøerne 226-227; Orknøeme 227-228; Norske Kongesagaer 228-234; den islandske Historieskrivnings Blomstringstid. Snorres Forfattervirksomhed 235-262; Danmark 262-266; Sverig 266; Rusland 266. — Mythiske Sagaer 266; Norge 276; Island mythisk 278; — Betragtning over Sagaerne i Almindelighed 278-291. Nordmændenes Historieskrivning 291; Konúngs skuggsjá 293-298. Lovene 298; de islandske Love 299302. Sagaer fra den senere Middelalder 303; Helgensagaer 303. Oversættelser eller Bearbejdelser af Bibelen 304. Kalendarisk-computistiske Skrifter 304. Geographiske Skrifter 304.


Critisk Undersøgelse af Danmarks og Norges Sagnhistorie - Eller om Troværdigheden af Saxos og Snorres Kilder

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

P. E. Müller
1823
dansk
313
1.Om Kilderne til Saxos ni første Bøger og deres Troværdighed, 2.Undersøgelse om Kilderne til Snorros Heimskringla og deres Troværdighed


Den oldnordiske literatur - en kort udsigt

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Georg F. V. Lund
1873
dansk
82
Islands bebyggelse og historie - Den oldnordiske literatur - Skjaldskab - Den ældre Edda - Heltedigte udenfor Edda - Skjalde - Den yngre Edda - Mytiske sagaer - Historiske sagaer - Romantiske sagaer - Lovene - Andre skrifter.


Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie, Bind 1/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Finnur Jónsson
1920
dansk
635
FØRSTE TIDSRUM o. 800-1100 1. Afsnit. Eddakvad: • 1. Historiske tilstande hos Nordboerne til o. 1000 og deres ældste poesi, • 2. Hvad er eddakvad, • 3. Eddakvadenes metriske form, • 4. De enkelte eddakvad: A. Mytiske digte, B. Etiske digte, C. Heltekvad.
2. Afsnit. Skjaldekvad: • 1. Historiske forhold særlig på Island til o. 1100, • 2. Skjaldepoesiens definition, • 3. Skjaldepoesiens arter, • 4. De poetiske omskrivninger; skjaldesproget, • 5. Skjaldepoesiens ægthed, • 6. Norske skjalde, • 7. Islandske skjalde.


Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie, Bind 2/3 - Første del

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Finnur Jónsson
1898
dansk
594
ANDET TIDSRUM o. 1100-1300 1. Afsnit: Digtning • § 1. Historiske tilstande i Norge og på Island • § 2. Digtningen i almindelighed • § 3. Norsk digtning • § 4. Islandsk digtning. 2. Afsnit: Sagalitteraturen • § 1. Forudsætninger for den islandske saga-fortælling og historieskrivning • § 2. Den islandske historiske tradition, dens væsen og fremtræden i sagaerne; dens troværdighed • § 3. Om skriften og dens udvikling på Island • § 4. Sagaskrivningen på Island i dens hovedtræk • § 5. Af hvem og hvor de islandske sagaværker er optegnede eller forfattede • § 6. De enkelte sagaværkers form og indretning • § 7. Sagaens betydning, emner, personfremstilling og stil • § 8. Sagaens arter og inddeling • § 9. De navngivne forfattere og navnløse sagaværker før Snorre.


Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie, Bind 2/3 - Anden del

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Finnur Jónsson
1901
dansk
430
• § 10. Norske historiske skrifter før Snorre • § 11. Islandske konge- og jarlesagaer før Snorre m. m. • § 12. Sagaer vedrørende de norsk-islandske bilande for Snorre • § 13. Sagaer vedrørende Danmark og Sverrig før Snorre • § 14. Styrmir Kárason hinn fróði • § 15. Snorre Sturluson • § 16. Sturla Þórðarson • § 17. Sagaværker efter Snorre og Sturla til 1300. • § 18. Fornaldarsögur m. m. • § 19. Oversatte sagaer. 3. Afsnit. De islandske love • § 1. Lovenes udvikling til omkr. 1100 • § 2. De skrevne love, Grágásen • § 3. De islandske love efter fristatstiden 4. Afsnit. Sprogvidensk., grammatik, retorik 5. Afsnit. Andre videnskaber. Lærd litteratur • § 1. Teologi • § 2. Geografi • § 3. Lægevidenskab • § 4. Matematik, Tidsregning, Astronomi • § 5. Naturvidenskab. Overtro. Filosofi 6. Afsnit. Norsk litteratur • § 1. Romantiske sagaer og andre dermed beslægtede frembringelser • § 2. Religiøse oversættelser • § 3. Den originale litteratur. Lovene


Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie, Bind 3/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Finnur Jónsson
1902
dansk
129
TREDJE TIDSRUM o.1300-1450 1. Afsnit. Digtning: A. Gejstlig digtning • B. Verdslig digtning • A. Rimer af mytisk-sagnhistorisk indhold • B. Rimer vedr. isl. og norske hist. personer • C. Rimer over senere opdigtede sagaer om hjemlige personer • D. Rimer, digtede over Fornaldarsagaer og dermed beslægtede sagaer • E. Rimer over de romant. og dermed beslægtede sagaer • F. Æventyrrimer 2. Afsnit. Prosaisk litteratur § 1. Historiske sagaer • § 2. Islandske annaler • § 3. Opdigtede sagaer om fortidsislændere m. m. • § 4. Helgensagaer og æventyr • § 5. Opdigtede sagaer og andre, hvori fremmede bestanddele findes.


Index to Old-Lore Miscellany of Orkney Shetland Caithness and Sutherland

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

J. A. B. Townsend
1992
engelsk
26
Indhold: Introduction, Conversion Table, Author Index, Subject Index, Round-up County by County, Portraits, Obituaries


Nogle Bemærkninger ved P. E. Müllers Saga-bibliothek

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

John Espolin
1829
dansk
55
To uafhængige småskrifter (1) Nogle Bemærkninger ved Prof. og Ridder Dr. P. E. Müllers Saga-bibliothek og (2) Udkast til kort Synchronisme over Nordens ældste Sagaer.


Norges Indskrifter med de ældre Runer, Bd. 1/2

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Sophus Bugge
1891
norsk
458
Indhold: Systematisk gennemgang af de fund, som var kendt omkr. århundredskiftet.


Norges Indskrifter med de ældre Runer, Bd. 1 (Suppl.) /2

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Sophus Bugge
1891
norsk
128
Indhold: Supplement til bd. 1. Systematisk gennemgang af de fund, som var kendt omkr. århundredskiftet.


Norges Indskrifter med de ældre Runer, Bd. 2a/2

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Sophus Bugge
1917
norsk
156
Indhold: Systematisk gennemgang af de fund, som var kendt omkr. århundredskiftet.Norges Indskrifter med de ældre Runer, Bd. 2b/2

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Sophus Bugge
1917
norsk
156
Indhold: Systematisk gennemgang af de fund, som var kendt omkr. århundredskiftet.


Sagabibliothek, Bind 1/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

P. E. Müller
1817
dansk
371
Diverse islandske sagaer og þættir inddelt efter affattelsestidspunkt. (Scanningskvaliteten er dårlig)


Sagabibliothek, Bind 2/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

P. E. Müller
1818
dansk
676
Diverse fornaldersagaer og riddersagaer delvis inddelt efter sagnkreds (Scanningskvaliteten er dårlig)


Sagabibliothek, Bind 3/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

P. E. Müller
1820
dansk
528
1.Fortale, 2.Sagaer om Danmark, 3.Sagaer om Sverige, 4.Sagaer om Rusland, 5.Sagaer om Norge (Scanningskvaliteten er dårlig)


Runerne i den oldislandske literatur

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Björn M. Ólsen
1883
dansk
140
Indledende bemærkningrer, I. Runerne i den hedenske og i den første kristelige tid: 1. Sagaperioden, 2. Runerne og det latinske alfabet, 3. Lovene og modersmålet, 4. Modersmålet og de to alfabeter. II. Runeperioden: 1. Sproglige minder om runeperioden, 2. Grafiske minder om runeperioden, 3. Torod runemester, 4. Torod og den tredje afhandling, 5. Torods runereform. III. Overgangen til det latinske alfabet. IV. Runernes og Runebøgernes senere skæbne. V. Tilbageblik. 1. Tillæg: Norske mønter i det 11. århundrede. 2. Tillæg: Et islandsk diplom.


Udsigt over den norsk-islandske filologis historie

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Finnur Jónsson
1918
dansk
100
Indledning • Nordmænds beskæftigelse med den gamle litteratur • Danskernes beskæftigelse med den gamle litteratur • Ole Worm • Litterær virksomhed på Island og indsamling af håndskrifter • Svensk håndskriftindsamling • Arni Magnusson • Udgivelse af oldskrifter til o. 1730 • Udgivelsen til omtr. 1825 • Oldskriftselskabet • Udgivelsen til den nyeste tid • Runeskriften. Indskrifters udgivelse • Grammatik • Leksikografi • Litteraturhistorie • Metrik • Antikviteter m. m. • Navneregister