Nissens nye klædning 2

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Ole Melkiorsen Uglkjær (f. 1822) var en af Evald Tang Kristensens mange fortællere fra den jyske hede.
Danske sagn
som de har lydt i folkemunde


af Evald Tang Kristensen
1893


Bind II

B. Nisser


15. Nissens nye klædning


213. En bonde havde i sin gård en nisse, der i sin stumpede trøje med samt sin røde lue gjorde megen nytte. Når han kom hjem fra Skanderborg eller Horsens om aftenen, behøvede han kun at smide tømmen og skynde sig ind til skorstenen. Nissen spændte fra, fik hestene ind i stalden, fodrede og vandede dem, alt med redeligste omhu. Nu blev der streng vinter, og det gjorde bondens kone ondt for nissen, hun lod derfor sy gode ny vadmelsklæder, blandt andet en langskjødet kofte i steden for den gamle stumpede trøje. Bonden drager atter til kjøbstad, kommer sildig hjem og smider som sædvanligt tømmen, og går ind og i seng. Her hørte han rigtig nok: «Å, di sølle hest’, å mi gue nøj kjowl,» men tænkte ikke, det havde nogen nød. Om morgenen fandt han sine heste døde for vognen, frosne ihjel. Nissen havde været bange for at smøre sig. Hvem der fik utak, det var nissen, men han bad bonden om at have tålmodighed til næste morgen. Da fandt bonden to end bedre heste i sin stald. «Ja, dem ka a jo ålder kom nower stæjer mæj, dem hå do stållen.» Nissen svarte:

«Do kan hverken ræddes eller gry,
den jenn hented a i Vendsyssel, den anden i Ty.»

H. Br.


214. I Kristen Madsens gård i Vejlby har nissebuk al tid haft sit tilhold. Når drengene ikke trædede (drillede) ham alt for meget, var han helt omgængelig og gjorde ikke en kat fortræd. Kom manden end nok så sidlig hjem fra kjøbsted, kunde han frit kaste tømmen, nis skulde nok spænde fra. Af taknemlighed gav konen ham en ny pels til vinteren, men siden spændte nis aldrig fra, og da Kristen Madsen skjændte på ham, sagde han: «Tror du og, jeg vil fli (smudse) mine ny klæder.»

Middelfart. P. K. M.


215. En mand i Lundby kom silde hjem fra Odense, det regnede og var fælt vejr. Han lod hestene stå for vognen, da nissen plejede at spænde fra og fodre. Men om morgenen, da han vågnede, stod hestene endnu for vognen. Han kaldte på nissen og spurgte: «Hvorfor har du ikke spændt fra, lille Niels?» — «Tror du, at jeg skulde gå ud og skidte min ny kjole, som vor mo'r gav mig i går,» svarede den lille og lo.

D. J.