Samfundsstudier

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


E-Bibliotek


Kultur- og samfundsstudier


Chess in Iceland and in Icelandic literature : with historical notes on other table-games

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Willard Fiske
1905
engelsk
426
Indehold: Polar Chess, Chess in the Sagas, The Story of Frithiof , Stray Notes: Magnus Ólafsson's Latin Poem on Chess, Two Witnesses, The Chess Lays of Stefán Ólafsson, Among the Lexicographers, Dr. Van der Linde and the Spilabók, A Grimsey Legend, Tables and Hnefatafl, Tafl, Chess and Draughts, Mérelles or Morris Game, Fox-and-geese, What was ”Tables”?, Backgammon, Conclusions, Index.


Den tidlige middelalders Vaaben (450-1050)

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Otto Blom
1861
dansk
62
Betragtninger over middelalderens våben bl.a. på baggrund af en række illustrationer.


Fortidsminder og nutidshjem paa Island

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Daniel Bruun
1897
dansk
237
Betragtninger fra forfatterens Islandsrejse omkring byggetradition og arkæologiske fund af hustomter på Island. (En stærkt udvidet udgave af bogen kom i 1928, hvor Bruun havde gravet og undersøgt yderligere.)


King Canute’s coinage in the Northern countries

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Brita Malmer
1972
engelsk
27
Forelæsning af Brita Malmer


Níð, ergi and Old Norse moral attitudes

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Folke Ström
1974
engelsk
20
Forelæsnig af Folke Ström


Nordboernes skibe i vikinge- og sagatiden

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Valtýr Guðmundsson
1900
dansk
28
Gennemgang af vikingetidens forskellige skibstyper


The Conversion of Iceland

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Dag Strömbäck
1974
engelsk
121
Indhold: Introduction, 1.The Conversion of Iceland, 2.Law and Politics, 3.Religion and Society, 4.Halfreðr Vandæðaskáld, 5.Christianity in Icelandic Mould.


The Vikings and their Victims

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

G. Fellows-Jensen
1995
engelsk
31
Forelæsning af professor Gillian Fellows-Jensen


Træk af livet paa Island i fristatstiden

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

C. Rosenberg og Valtýr Guðmundsson
1894
dansk
278
Indhold: I. Opdagelse og landnam, II. Herredshøvdinger, III. Islands Forfatning; Altinget, IV. Kristendommen indførs, V. Fortællinger fra Tiden omkring Trosskiftet, VI. Bispetiden, Sagaskrivning, VII. Opløsningstiden, Snorre Sturlassøn. Island lægges under Norges Konge. Tillæg: Den islandske Bolig i Fristatstiden.

Udsigt over den norske rets historie: forelæsninger 1/2

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Absalon Taranger
1898
norsk
162
1. Retshistoriens opgave, 2. Retshistoriens systematik, 3. Den norske retshistories kilder og literatur, 4. Rettens udspring, opgave og væsen, 5. Retsbegrebets spaltning, 6. Begrebet retskilde, 7. Den ældste lovgivning, 8. Retsbøgerne (1100—1270), 9. Magnus Lagabøters lovbøger (1267—1277), 10. Rettarbót og konongsskipan, 11. Recesser og haandfæstninger, 12. Den norske kirkes retskilder under katolicismen, 13. Christian IV's Norske lov, 14. Christian V's lovbøger, 15. Forordninger m.m., 16. Lovene efter 1814, 17. Vedtægter, 18. Traktater, 19. Lovenes kundgjørelse, 20. Lovenes indbyrdes forhold.


Udsigt over den norske rets historie: forelæsninger 2/2

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Absalon Taranger
1904
norsk
356
Første tidsrum. Fylkestaten (indtil 872): 1. Det norske folk, 2. Næringsliv, 3. Stænderne, 4. Ætten, 5. Landet og dets inddeling, 6 Forfatningen. - Andet tidsrum: Enekongedømmet (872—1319): 7. Norges rige, 8. Næringsliv, 9. Stænderne, 10. Kongedømmet, 11. Folkemagten og dens representation, 12. Hirden og embedsverket, 13. Lensvæsenet, 14. Landeværnet, 15. Finansvæsen.


Viking Revaluations

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Anthony Faulkes/Richard Perkins
1993
engelsk
26
Indhold: 1.K. Helle: Norway, 800–1200, 2.G. Karlsson: A century of research on early Icelandic society , 3.V. Ólason:The Sagas of Icelanders, 4.D. Whaley: The Kings’ Sagas, 5.M. Barnes: Norse in the British Isles, 6.C. Fell: Norse studies: then, now and hereafter, Pagan beliefs and Christianity, 1.B. Fidjestøl: The contribution of scaldic studies, 2.U. Dronke: The contr. of Eddic studies, 3.E. Roesdahl: Pagan beliefs, Christian impact and archaeol. - a Danish view, 4.P Foote: Historical studies: conversion moment and conversion period , Scandinavian society 800–1100, 1.R. I. Page: Scandinavian society, 800–1100: the contr. of runic studies , 2.J Jesch: Skaldic verse and Viking semantics , 3.P. Meulengracht Sørensen: Historical reality and literary form, B. Myhre: The beginning of theViking Age - some current archaeological problems


Vikingerne; billeder fra vore forfædres liv, Bind 1-2

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Alexander Bugge
1904-1906
norsk
660
Indhold: Bind 1: I. De nordiske Folk i deres første Fremtræden, II. Kvinden i Vikingetiden, III. Barn og Olding, IV. Livet i en Vikingenybygd. Nordmænd og Dansker i Irland, V. Vikingetids- Minder fra Øen Man, VI. Kulturens Arnesteder i gammel Tid, VII. Vikingetidens Kultur, VIII. Livssyn og Dannelse ved Overgangen fra Vikingetid til Middelalder. Bind 2: I. Vikingetidens historiske Forudsætninger (Indledning); den første Vikingetid i Norden, II. Vikingetidens Mennesker (Forskjel fra Nutiden; Over- ensstemmelse med primitive Folkeslag, højere Kultur; Forskjel fra primitive Folk, III. Paa Reise til Kongens Gaard, Livet ved Hirden, IV. Dansker og Nordmænd i England.


Voyages of the Northmen

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Edmund F. Slafter
1877
engelsk
162
Indhold: 1.Introduction 2.The Saga og Eric the Red 3.Extracts from the Heimskringla 4.The Saga of Thorfinn Karlsefne 5.Geographical Notices 6.Minor Narratives 7.Professor Rafn's Synopsis of historical Evidence 8.Opinion of Professor Rafn as to the identity of places. 9.Dial of the ancient Northmen by Professor Magnusen 10.Names given to the parts of the day by the Northmen 11.Index