Tidsskrifter m.m.

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


E-Bibliotek


Tidsskrifter, årbøger og artikelsamlinger


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1866

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1866
dansk
481
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Mindeskrift over Kong Frederik den Syvende, 2.To i Sverige fundne Processions-Øxer, 3.Kragehul i Mosefund, 4.Strøbemærkninger til Oldnordiske Digte, 5.Nydamsbåden, 6.To Gravhøje, 7.Om Opdagelsen af den ældre Jernalder - Illustreret


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1867

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1867
dansk
434
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.De ældste nordiske Runeindskrifter, 2.Om Kongespejlets Affattelsestid, 3.”I gær” Hamðismál 31, 4.Om de oldnordiske Runeindskrifter


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1868

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1868
dansk
446
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Om de ældste nordiske Runeindskrifter, 2.Professor G. Stephens om de ældste nordiske Runeindskrifter, 3.Grønlændernes gamle tro og hvad der af samme er bevaret under Kristendommen, 4.En halvstrophe af Hallvarðr Háreksblesi fortolket.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1869

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1869
dansk
447
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Nogle norske Oldsagsfund, 2.De ældste runeindskrifters sproglige Stilling, 3.Den ældre jernalder i Norge, 4.Tidlig Middelalders Trækirker i Danmark, 5.Mammenfundet fra Hedenskabet slutning, 6.Orme og Ormegårde i nordiske Oldskrifter, 7.Svolderslaget i Tidsregningen.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1870

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1870
dansk
469
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Bornholmske Brandpletter, 2.Harald Hårderåde i Limfjorden, 3.Om Stendyssers geografiske Udbredelse, 4.Familielivet på Island i den første sagaperiode (indtil 1030), 5.Forestillingerne på Guldbracteaterne, 6.Virring Runestenen


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1871

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1871
dansk
468
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Broncefolkets Gravhøje, 2.Kristenforfølgelse i Danmark, 3.Hvad er Kongespejlets “Havgjerdinger”? 4.Runeindskrifter på Guldbrakteaterne, 5.Kirkedørene fra Valthjofstad og Hyllestad, 6.Om Eskimoernes Herkomst, 7.Norske Historieskrivere på kong Sverres Tid.E


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1872

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1872
dansk
444
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Bornholmske begravelser i ældre Jernalder, 2.Runebjerget ved Veblungnæs, 3.Veblungnæs indskriften, 4.Det ældste København, 5.Om Skålebygningen 6.Ruslands og det skandinaviske Nordens Bebyggelse og ældste Kulturforhold


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1873

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1873
dansk
425
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Bemærkninger om den i Skotland fundne latinske Norges Krønike, 2.Den oldnordiske Bebyggelse af Arsukfjorden, 3.Om de islandske Love i Fristatstiden, 4.Middeladerens Begravelsesmåde i Danmark, 5.Yderligere Bemærkninger om den skotske “Historia Norvegiæ”


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1875

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1875
dansk
466
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Biskop Bjarne Kolbeinssøn og Snorres Edda”, 2.Den danske Høvding Asrad, 3.Om Helleristninger i Danmark


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1876

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1876
dansk
370
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Middelalderens Love og Samfundsforhold, 2.Gorm og Thyras Mindestene i Jelling, 3.Œgir og Ægir.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1877

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1877
dansk
462
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Om bevaringen af de fædrelandske oldsager og mindesmærker i Danmark, 2.Om den yngre jernalder i Norge, 3.Langhøje fra oldtiden, 4.Nye studier over Thidreks Saga.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1881

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1881
dansk
389
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Et islandsk Stedsnavn, 2.Jernalderens Gravskikke i Jylland, 3.Om Ynglingatal, 4.Bemærkninger til “Visuhelmingr” af Snorri Sturluson, 5.To Mosefund


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1882-83

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1882/83
dansk
735
Indeholder bl.a. disse artikler: 1882: 1.Islands Fortidslevninger, 2.Gravskikke hos amerikanske folk, 3.Meddelelse angående Færøernes litteratur og sprog, 1883: 1.Skjoldefrisen i Sorø Kirke, 2.Zeni’ernes Reje i Norden, 3.S. Bugges Studier over nordisk Mythologi


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1886-87

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1886/87
dansk
774
Indeholder bl.a. disse artikler: 1886: 1.De nordiske Langskibe, 2.Bemærkninger til to vers af Guthormr Sindre, 3.Bidrag til Forståelsen af Tindr Hallkelsons Vers. 1887: 1.Studier öfver isländska Kyrkomåldagar från Fristatstiden, 2.Studier over Vinlandsrejserne


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1888-89

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1888/89
dansk
729
Indeholder bl.a. disse artikler: 1888: 1.Om versene i Kormaks saga, 2.Middelalderens kirkelige Monumenter, 3.Harbarþsljóþ - en undersøgelse. 1889: 1.Mere om versene i Kormaks saga, 2.En Betydning af ordet veggr.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1890-91

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1890/91
dansk
799
Indeholder bl.a. disse artikler: 1890: 1.Mands- og kvindegrave fra senere jernalder, 2.Om eskimoernes Herkomst, 3.Religiøse Offer- og Votivfund, 1891: 1.Vellekla. Tekstkritiske Bemærkninger, 2.Martianus Capella og den nordiske Mythologi, 3.Om Olov Trätälja ock hans binamn.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1892-93

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1892/93
dansk
746
Indeholder bl.a. disse artikler: 1892: 1.Kilderne til Sakses oldhistorie, 2.Om Biskop Valdemar og den danske Krone. 1893: 1.Bronzealderfolket i Danmark, 2.Studier over bronzelurerne, 3.Om Are Frode


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1894-95

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1894/95
dansk
775
Indeholder bl.a. disse artikler: 1894: 1.De tyske Runemindesmærker, 2.Jyske Gravpladser fra den førromerske Jernalder. 1895: 1.Bidrag til nordisk Mythologi, 2.Jelling og dets Mindesmærkers Historie, 3.De ældste Skjalde og deres Kvad.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1896-97

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1896/97
dansk
805
Indeholder bl.a. disse artikler: 1896: 1.Bidrag til Studiet af Grønlands ældste Kultur, 2.Studier angående Kongespejlet. 1897: 1.Sigurdarkvida en skamma, 2.Bautastene i det høje Norden.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1898

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1898
dansk
79
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Skæftede stenalderøkse, 2.Jydske enkeltgrave fra Stenalderen


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1899

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1899
dansk
316
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Det islandske Lovbjerg, 2.Nordiske runeindskrifter og billeder på mindesmærker på øen Man, 3.En olddansk runeoptegnelse i England, 4.Studier over islandsk musik.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1900-01

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1900/01
dansk
634
Indeholder bl.a. disse artikler: 1900: 1.To nye mosefund fra jernalderen, 2.Shetlandsøernes stednavne, 3.Om håndskrifterne af Sturlunga Saga, 4.Bemærkninger til Roskildekrønniken. 1901: 1.Ølands runeindskrifter, 2.Dyreknogler fra ligbålet, 3.Nordisk sprog og nordisk nationalitet i Irland.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1902-03

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1902/03
dansk
646
Indeholder bl.a. disse artikler: 1902: 1.Om dansk heraldik, 2.Om ragnarok, 3.Thinghøje og Thingdysser. 1903: 1.Om bronzelurene, 2.Niels Ebbesens vise.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1904-05

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1904/05
dansk
648
Indeholder bl.a. disse artikler: 1904: 1.Om Njála, 2.Om Landnáma og Egils Saga, 3.Bidrag til Nordboernes historie i Irland, 1905: 1.Landnáma og Hænsa-Þóris Saga, 2.Landnáma og Eyrbyggja Saga, 3.Om runeindskrifter på guldbrakteater.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1906-07

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1906/07
dansk
705
Indeholder bl.a. disse artikler: 1906: 1.Om Brabrand-fundet, 2.Bopladsfund, den romerske tid, 3.Om uroxen fra Vig, 1907: 1.Runeindskriften på en guldbrakteat, 2.Tilnavne i den islandske Oldlitteratur.


Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1910

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1910
dansk
345
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Sandhed og digt om Olav Tryggvason, 2.Landnáma og Gull-Þóris (Þorskfirðinga) saga, 3.Dalvik-fundet. En gravplads fra hedenskabets tid på Island, 4.Runerne i den norsk-islandske digtning og litteratur.


Annaler for nordisk oldkyndighed, 1840-1841

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1841
dansk
360
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Americas opdagelse af skandinaverne i det 10de århundrede., 2.Bemærkninger om en gammel bygning i nordboernes Vinland, 3.Versearten og ordningen af stroferne i Völuspá, 4.Et par ord om kong Gorm og Dronning Thyras Høje ved Jelling.


Annaler for nordisk oldkyndighed, 1852

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1852
dansk
324
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Saga Játvarðar konúngs hins helga (norrøn og dansk), 2.Skotske og irske stednavne i sagaerne, 3.Hvor stod Lyrskovslaget? 4.Gotlands ældste fornlemningar, 5.Nyfunna svenska runinskrifter, 6.Bemærkninger om en dansk runesten.


Annaler for nordisk oldkyndighed, 1854

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1854
dansk
359
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Osvald den Helliges Saga (Norrøn tekst og dansk overs.), 2.Virdalands Forntids-historie, 3.Margrethenwall og Knos i Brodersby Sogn i Angeln, 4.Et Runealfabet fra 1517, 5.Det danske Sprog i Angel, 6.De starka Verberna i Dalskan, 7.Færøisk Sproglære af V. U. Hammershaimb, 8. En Ligstensindskrift fra det 14. Årh., 9.Fornlemningar i Skåne etc., 10.Et i Skåne funnit Broncevapen


Annaler for nordisk oldkyndighed, 1862

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1862
dansk
387
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Den Nordiske Nationalitet på Shetlandsøerne og Orknøerne, 2.Trældom i Norge (A. Gjessing) a)I Almindelighed, b)Ifølge Eddaen, c)Ifølge historiske Kilder, d)Ifølge Lovene, 3.Udgravning af en Jættestue ved Hammer, 4.Sprogbemærkninger angående Valdemar den Andens Jyske Lov, 5.Om Ni-Tallet


Antiquarisk Tidsskrift, 1843-1845

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1843-45
dansk
384
Indeholder hovedsagelig selskabets årsberetninger, udgivelser, medlemslister etc. Dog også enkelte småartikler, fx: Underretning om tvende på Island hidkomne udskårne stole ved Finn Magnusen


Antiquarisk Tidsskrift, 1846-1848

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1847
dansk
304
Indeholder hovedsagelig selskabets årsberetninger, udgivelser, medlemslister etc. Dog også enkelte småartikler, fx: Om tvende gravhøje fra stenalderen, Det norske folkesprogs grammatik, Olovu kvæði, Olufas kvad, en færøsk folkesang.


Antiquarisk Tidsskrift, 1855-1857

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1855-57
dansk
384
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.En nordisk Runeindskrift i Piræus af C. C. Rafn., 2.Fornlemninger i Skåne , 3.Oldtidens bygningsmåde af gravkamre af Kong Frederik 7, 4.Arkæologiske Paralleller, 5.Navnet Dagmar, 6.De europæiske Sprogs Dannelse, 7.Mytologiske Antydninger hos Oldtidens Skjalde, 8.Nordboerne i Island


Antiquarisk Tidsskrift, 1858-1860

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1861
dansk
404
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.Fund af en runesten på Helnæs i Fyen, 2.Mindesten ved Kleggum Höi, 3.Grønlandske Folkesagn, 4.Oldtidsminder i Nordamerica, 5.Yderligere spor af de gamle nordboer i America, 6.Fortegnelse over personnavne i Island


First International saga conference - 1971

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Peter Foote, Herman Pálsson, Desmond Slay
1973
engelsk
484
Indeholder bl.a. disse artikler: 1.The influence of Pope Gregory’s Dialogues on Old Icelandic Litterature, 2.Popular and learned elements in the Icelandic saga tradition, 3.Beowulf and Njáls saga, 4.The Sagas of Icelanders as dramas of the will, 5.Legendary fiction in Flateyjarbók, 6.Eyrbyggja saga and nineteenth-century scholarship, 7.Orkneyinga – patronage and authorship, 8.Men and society in Hrafnkels saga Freygoda


Ledetraad til nordisk oldkyndighed

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab
1836
dansk
100
Indeholder bl.a. disse artikler: Den nordiske Litteraturs Omfang og Vigtighed. - Kortfattet Udsigt over Mindesmærker og Oldsager fra Norden Fortid. - Gravhøje og Gravsteder. - Stensætninger. - Sager fra den hedenske Tid - Stensager - Urner og Gravkar - Sager vedr. den hedenske Gudsdyrkelse - Vaaben og Krigsvæsen - Smykker - Redskaber af Metal og Ben - Husgeraad - De forskellige Perioder, til hvilke de hedenske Odsager kunne henføres. - Oldtidens Zirater - Sager fra den kristelige Tid - Den kristelige Middelalders Vaaben - Sager som er yngre end Middelalderen - Bygninger - Skrift og Indskrifter - Mynter - Alm. Bemærkninger om Oldsagers Fund og Bevaring. - Oldskrift-Selskabets Udgivelser m. v.


Nordisk tidsskrift for oldkyndighed, Bind 3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab
1836
dansk
395
Indeholder bl.a. disse artikler: Biographiske Efterretninger om Arne Magnussen ved Jon Olafssen fra Gunnavik; Muspilli, Budstykker af et oldhøjtysk Digt, oversat af N. M. Petersen; Om det ældste bevarede Kort over Grønland; Om Knud den Helliges Dyrkelse; Efterretninger om fundne nordiske Oldsager.


Saga-Book - Vol. 1,1 - 1895

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1895
engelsk
114
Indhold: •Proceedings at the Meeting: •Whale hunting in the Shetlands •Prehistoric art in the North •On the enchroachments of the sea at Sanday •The boars head dinner at Oxford and a Teutonic sun-god •Godhilda de Toni, Wife of Baldwin i, king of Jerusalem


Saga-Book - Vol. 1,2 - 1896

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1896
engelsk
129
Indhold: •Proceedings at the Meeting •Shetland folklore and the old faith of the Scandinavians and Teutons •The Vikings in Lakeland •A Ramble in Iceland •Edda


Saga-Book - Vol. 1,3 - 1897

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1897
engelsk
138
Indhold: •Proceedings at the Meeting •The Norsemen in Shetland •A boat journey to Inari •Saga illustrations of early Manks monuments •The monuments of the island of Oeland


Saga-Book - Vol. 2,1 - 1898

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1898
engelsk
127
Indhold: •Proceedings at the Meeting •Reports of Heraths-Umboths-Men •The Norsemen in the Hebrides •Chronicles of Hardanger •Norse place-names in Gower


Saga-Book - Vol. 2,2 - 1899

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1895
engelsk
114
Indhold: •Proceedings at the Meeting •Reports of Heraths-Umboths-Men •Ethandunæ – A.D. 878 – King Alfred’s Campaign from Athelney •The earliest traveller to the high North •The revival of old Northern life in Denmark


Saga-Book - Vol. 2,3 - 1901

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1901
engelsk
152
Indhold: •Proceedings at the Meeting •Reports of Heraths-Umboths-Men •The Norse lay of Wayland (Vølundarkvida) and its relation to English tradition •King Eirik of York •Pages of early Danish history •The conversion of Iceland to Christianity •Nine Men’s Morris – an old viking game •On a passage of ”Sonar Torek” in Egil’s saga


Saga-Book - Vol. 3,1 - 1902

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1902
engelsk
131
Indhold: •Proceedings at the Meeting •Reports of Heraths-Umboths-Men •The vikings: Traces of their folklore in Marshland •The features of the advance of the study of Danish archæology in the last decades •The Balder Myth and some English poets.


Saga-Book - Vol. 3,2 - 1903

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1903
engelsk
165
Indhold: •Proceedings at the Meeting •Reports of district secretaries •Palnatoki in Wales •The round church of Orphir •Anthropological evidence of the relation between the races of Britain and Scandinavia •Irish episodes in Iceland


Saga-Book - Vol. 3,3 - 1904

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1904
engelsk
205
Indhold: •Proceedings at the Meeting •Reports of district secretaries •The Danish camp on the Ouse, near Bedford •Some Notes on the Norsemen in Argyllshire and the Clyde •Pre-historic sun-chariot in Denmark •The saga of Havelok the Dane •The Norsemen in Uist folklore •Stone circles and other rude stone monuments of Great Britain •Meashow and the standing stones, Stenness •The Lay of Thrym •Survey of Orkneyan place-names


Saga-Book - Vol. 15,1-2 – 1957-59

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1959
engelsk
148
Indhold: •The value of Icelandic sagas •Pattern in Njáls saga •Icelandic traditions of the Scyldings •Henry VIII and Iceland •Some observations on Tristrams saga •A source for Hrafnkels saga.


Saga-Book - Vol. 15,4 - 1961

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1961
engelsk
202
Indhold: •The Icelandic life of St. Dunstan •St. Eric of Sweden •Advocacy and art in Gudmundar saga dyra •When was Magnus Erlingson crowned? •Notes on pre-conquest churches in the Danelaw •William Morris as an interpreter of Old Norse •On translation I – II •On the fragmentary text concerning St. Thomas Becket.


Saga-Book - Vol. 23,5 - 1992

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1992
engelsk
44
Indhold: •Book Reviews


Saga-Book - Vol. 23,6-7 - 1993

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1993
engelsk
122
Indhold: •Intertextuality in Bjarnar saga Hitardælakappa •Pilgrimage and prestige in the Icelandic sagas •The rímur-poet and his audience •Þorr’s river crossing


Saga-Book - Vol. 24,1 - 1994

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1994
engelsk
58
Indhold: •In praise of Ástrídr Óláfsdóttir •Scandinavian sacral kingship revisited •A new perspective on the relationship between the final three sections of Hávamál and role of Loddfáfnir.


Saga-Book - Vol. 24,2-3 - 1995

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1995
engelsk
144
Indhold: •The mill in Norse and Finnish mythology •Egill’s Höfuðlausn in time and place •Skalds, troubadours and sagas


Saga-Book - Vol. 24,4 - 1996

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1996
engelsk
80
Indhold: •On the sources and composition of Rómverja saga; •Intertextual aspects of the twelfth-century Christian drápur •The emergence of a saint’s cult as witnessed by Jarteinabækr Þorláks byskups.


Saga-Book - Vol. 24,5 - 1997

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1997
engelsk
107
Indhold; •Drápa af Maríugrát, the joys and sorrows of the Virgin and Christ, and Dominican rosary •A prophet without honour: the brief career of Erlendur Ormsson •On Gizurr Þorvaldsson’s speaking style •The Germanic thunderweapon.


Saga-Book - Vol. 1,1 - 1998

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1998
engelsk
120
Indhold: •Patterns of settlement in Iceland: A study in prehistory •Female experience and authorial intention in Laxdæla saga •History of the trolls? Bárðar saga as an historical narrative•On the Old Norse system of spatial orientation.


Saga-Book - Vol. 25,2 - 1999

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
1999
engelsk
122
Indhold: •From saint’s life to saga: the fatal walk of Alfred Ætheling, saint Amphibalus and the viking Bróðir •The localisation and dating of medieval Icelandic manuscripts •Religious ideas in Sonatorrek •Thre gateway to Trondheim: Two Icelanders at Agdenes.


Saga-Book - Vol. 25,3 - 2000

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
2000
engelsk
105
Indhold: •DRENGS AND THEGNS AGAIN •BLEIKIR AKRAR—SNARES OF THE DEVIL? THE SIGNIFICANCE OF THE PALE CORNFIELDS IN ALEXANDERS SAGA •IN HONOUR OF ST ÓLÁFR: THE MIRACLE STORIES IN SNORRI STURLUSON'S ÓLÁFS SAGA HELGA


Saga-Book - Vol. 25,4 - 2001

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
2001
engelsk
108
Indhold: •KRISTNI SAGA AND ITS SOURCES: SOME REVALUATIONS •SNORRI STURLUSON AND THE CREATION OF A NORSE CULTURAL IDEOLOGY •ON HEIÐR


Saga-Book - Vol. 26 - 2002

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
2002
engelsk
167
Indhold: •NARRATIVE COMPOSITION IN THE SAGA OF THE VOLSUNGS •SÖRLA ÞÁTTR: THE LITERARY ADAPTATION OF MYTH AND LEGEND •THE TRANSFORMATION OF HOMOSEXUAL LIEBESTOD IN SAGAS TRANSLATED FROM LATIN


Saga-Book - Vol. 27 - 2003

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
2003
engelsk
159
Indhold: •TROUBLESOME CHILDREN IN THE SAGAS OF ICELANDERS •LOF EN EIGI HÁÐ? THE RIDDLE OF GRETTIS SAGA VERSE 14 •WHATEVER HAPPENED TO YORK VIKING POETRY? MEMORY, TRADITION AND THE TRANSMISSION OF SKALDIC VERSE.


Saga-Book - Vol. 28 - 2004

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
2004
engelsk
160
Indhold: •WHOM DID AL-GHAZAL MEET? AN EXCHANGE OF EMBASSIES BETWEEN THE ARABS FROM AL-ANDALUS AND THE VIKINGS •MEDIEVAL NORSE VISITS TO AMERICA: MILLENNIAL STOCKTAKING •SOME OBSERVATIONS ON MARTYRDOM IN POST-CONVERSION SCANDINAVIA •WORD-PLAY ON BJÖRG IN DREAMS AND ELSEWHERE.


Saga-Book - Vol. 29 - 2005

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viking Society for Northern Research
2005
engelsk
175
Indhold: •MEETING IN NORWAY: NORSE- GAELIC RELATIONS IN THE KINGDOM OF MAN AND THE ISLES, 1090-1270 •LAW AND THE (UN)DEAD: MEDIEVAL MODELS FOR UNDERSTANDING THE HAUNTINGS IN EYRBYGGJA SAGA •HÁVAMÁL B: A POEM OF SEXUAL INTRIGUE.


Saga-Book - Index – Vol. 1-23

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

J. A. B. Townsend
1999
engelsk
80
Indhold: •FOREWORD •ARTICLES •BOOK REVIEWS •SHORT NOTICES •ADDENDA •SUBJECT INDEX •OBITUARIES •REPORTS OF DISTRICT SECRETARIES •VIKING NOTES •VIKING BIBLIOGRAPHY •ADDITIONS TO THE LIBRARY •PROCEEDINGS AT MEETINGS, ANNUAL REPORTS, ETC. •LISTS OF MEMBERS •INDEXES •CONVERSION •PUBLICATIONS OF THE SOCIETY


Seventh Viking Congress - 1973

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Peter Foote, Dag Strömbäck
1976
engelsk
199
Indhold: •A collection of Celtic (?) bronze objects found at Kaupang •The Viking towns in Ireland •The Viking-age silver hoards of Ireland •The influence of Scandinavian in Irish •The dotted runes; from parsimony to plentitude •Ragnar Lodbrok in the Irish annals •Scandinavian place-names in Ireland •The High Street Excavations •An Old Irish verse-form roaming in the North.


Sixth Viking Congress - 1969

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Peter Foote, Dag Strömbäck
1971
engelsk
116
Indhold: •Uppsala in Old Norse litterature, •Vital factors in the success of the vikings, •Some features of ancient popular tradition in Dalarna, •Recent excavations on Viking Age sites in the Faroes, •The Viking Congress at Bonäs, •Atlantic and Baltic earldoms, •The literate vikings, •The Viking Age in Dalarna, •Some old Uppland island names, •A new interpretation of Viking, •Stray thoughts on scaldic poetry.