Allernaadigste Arve-Herre og Konge!

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Det gamle Grønland

Forestillis af authore
Tormod Torfessøn

Oslo 1927


Allernaadigste Arve-Herre og Konge!


Effter Eders Mays Allernaadigste Befalning haver Jeg den af mig paa Latin sammenskrevne Gamle Grønlands Beskrivelsse paa Danske ladet ofversætte, som Jeg den hermed Eders May. allerunderd: leverer, haabende Eders May. Den i Naade antager. Schulle Den ei paa saa gott Dansche Være ofversatt, som Jeg giærne ønschede, da vilde Eders May. sligt iche mig tilschrive, som er føed i Iisland, og har levet min meste tid i Norge, hvor Jeg lidet gott Dansche enten kunde høre eller lære.

I det øfrige nedlegger Jeg dette mit arbeyde saavelsom alt andet for Eders Kongl: Mays fødder, ønskende mit Wærck om De Nordske Kongers historie ved trøkken maatte see lyset, paa det ieg inden min Død kunde see det arbeyde udkomme, paa hvilchet at fuld-færdige, Jeg den største tid af mit liv hafver anvendet, Gud spare Eders May. lenge i live, og tage af mine aar at legge til Hans Dage, hvilcket er mit daglig ønsche, som intil mit sidste aande-dræt forbliver

Allernaadigste Herre og Konge

Eders Majestets

Allerunderdanigste Troe Arve-undersaat og Tiænere:

THORMOD THORFFUESZON


Dekor (Torfæus).gif

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.