Snorre Sturlason og Sturlungerne - Gissur Torvaldsson

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Snorre Sturlason og Sturlungerne


Gissur Torvaldsson


av Fredrik Paasche


H. Aschehoug & co.

Oslo, 1922.Vaaren 1237, da Sturla Sighvatsson hadde kjæmpet med Torleiv av Gardar og vundet, fór han nordover til Eyjafjord og vilde se sin far. Sighvat tok imot ham paa bedste vis og talte meget om slaget paa Bø, men var ikke fri for ertelyst. Han spurte sønnen: "Har der nu staat en ny kamp hos eder, frænde?" Sturla svarte: "Saa har vi ment." "Det var nok en kortvarig byge," sa Sighvat. "Oss syntes den ikke saa kort," svarte Sturla. Sighvat sa: "Stor fremgang synes du nu du har havt, og saa ser det ogsaa ut." "Hvorfor skulde det ikke være saa?" svarte Sturla og smilte; "men mine ord er det ikke."

Våpen for "roi d'illande" i Wijnbergens våpenbok ca. 1280. Brukt av jarlen Gissur Þorvaldsson som representant for Norges konge Håkon Håkonsson, med "norsk løve".

Sighvat vilde prøve, hvor høit medgangen hadde drevet sønnens overmod. Han sa. "Du tænker nok paa at finde dig en gaard, frænde; mig er sagt, at du har latt Reykjaholt fare; men nu ser du vel ned paa de fleste gaarder; eller hvor skal vi finde en bolig, som tykkes dig god nok?" "Det overlater jeg hélt til dig," svarte sønnen. "Naar vi undtar bispestolerne, kan der ikke være tale om flere end to," sa Sighvat; "den ene er Odde, den andre Mødruvellir i Hørgaadal; det er ypperlige gaarder, og de vil paa ingen vis tykkes dig for store." "Jeg liker dem godt, begge to," svarte Sturla; "men ikke tror jeg de sitter saa løst." Sighvat gik videre: "Gaardsstellet trænger meget, frænde; du maa ha en mand og en kone til at holde opsyn med det; det maa være folk som vet at hjælpe sig og har skjøn paa gods; og dem ser jeg for mig; det er Halvdan paa Keldur, din maag, og Steinvør, din søster; de er vel faldne for dette arbeide."[1] Sturla svarte: "Visst er dette et godt valg." "Saa maa du straks skaffe dig en mand til at gjæte buskapen," sa Sighvat; "han skulde helst være liten og sitte let paa hesteryggen, være kvindekjær og like at ligge paa gjærdet om saue-kvéen; den mand ser jeg for mig, det er Bjørn Sæmundsson. Saa skal jeg skaffe dig følgemænd til at gaa ut og ind efter dig; det skal være dine brødre Tord krok og Markus." Sturla mente, at det vilde brødrene passe til. "Gaardsstellet trænger meget, frænde," sa Sighvat; "du maa ogsaa ha folk som tar paa sig fisket og jagten og har vett paa verktøi, saa de kan bøte dine baater og anden gaardsredskap. Disse mænd ser jeg for mig; det er dine frænder Bødvar av Stad og Torleiv i Gardar." Sturla svarte ikke stort til det, men mente at de begge var hændige mænd. "Videre er det saa, frænde," sa Sighvat, "at du trænger folk som kan vogte dine hester og ha omsorg for, hvad du skal ha med dig i dine færder; disse mænd ser jeg for mig; det er Lopt biskopsson og Bødvar i Bø." Sturla likte sig ikke længer. "Ikke kan jeg vente," sa han, "at alle mænd skal tjene mig, og dette er unyttig tale." Men Sighvat blev ved: "Nu er der heller ikke mange pladserne tilbake av slike som det haster med; men folk til at samle forraad og til at fare i kjøpstævner og til skibe, — det trænger du; redelige og raske mænd maa det være, og de maa skjønne sig paa at holde opsyn og lægge raad for færder. Disse mænd ser jeg for mig: det er Gissur Torvaldsson og Kolbein unge." Da spratt Sturla op og gik ut; siden kom han ind igjen, og Sighvat var bare gammen og glæde, men talte om andre ting.

Ordvekslingen mellem far og søn kom Lopt biskopsson for øre. I førstningen frydet han sig og fandt at Sighvat hadde sat hver mand paa den rette plads. Men da raden kom til ham selv og han fik høre at han skulde vogte hester, ropte han: "Djævelen ta deres haansord! Maatte de aldrig trives! Dem skal andet times end at alle mænd skal traa efter tjeneste hos dem."

Sighvat hadde nævnt Gissur Torvaldsson. Og da var det Sturla sprang ut og ikke vilde høre mere.


__________


Haukadal heter en gaard paa sydlandet, øst for Tingvollerne, nord for Skaalaholt, og ikke mange skridtene fra Geysir. Her bodde i slutningen av det 11. aarhundrede Hall Torarinsson; han fostret Are frode og Teit, en søn av biskop Isleiv, og gav dem kundskap om fortiden. Hall kunde mindes, at Tangbrand hadde døpt ham, aaret før slaget ved Svolder, da han var 3 vintrer gammel. Og han hadde kjendt kong Olav den hellige og kunde fortælle om ham.

Teit Isleivsson, fostersønnen, bodde i Haukadal efter Hall; fra ham er den høvdingætt kommet, som kaldes Haukdølerne. Teit døde i 1110. Hans søn var Hall Teitsson, som var saa maalkyndig en mand, at han i alle land hvor han kom talte landets maal saa vel, som om han var barnefødt der. Halls søn var Gissur Hallsson; i sine unge aar var han stallare hos kong Sigurd, far til kong Sverre. Gissur færdedes meget i utlandet og hadde større navn i Romaborg end nogen islending før ham. Vide omkring lærte han sydlandene at kjende, og om det laget han den bok som heter "Flos peregrinationis"[2]. Gissur var en av de bedste klerker, som har været paa Island. Mangt og meget, som staar at læse i gamle sagaer om biskoper og konger, er kommet fra ham; han kunde ogsaa fortælle fagre døme-sagaer om mænd som i kjærlighet til Gud bar Om Hall, se foran s. 20—21, 24, 27, 35 sine plager drengelig, og med slike fortællinger styrket han biskop Torlak den hellige i hans sidste sykdom. Gissur var lovkyndig, og gjennem 20 aar bar han lovsigemands værdighet. Av venner hadde han mange; Sæmund i Odde sa, at hvor Gissur Hallsson kom, der blev det breddfuldt av glæde.

Gissur døde i 1206, to nætter før Olavsmesse. En av hans sønner var biskop Magnus av Skaalaholt, en anden var Torvald, far til Gissur Torvaldsson.

Torvald var først gift med Jora, datter av biskop Kløng av Skaalaholt. De var i frændskap med hverandre, og presteme negtet dem samliv. Da fór Torvald til Norge, og erkebiskop Eystein gav dem lov til at være sammen endnu i 10 vintrer; men naar denne tid var omme, skulde de skilles, enten det var dem blidt eller stridt. De elsket hverandre meget; men allikevel maatte Torvald gi erkebiskopen sit løfte. Dette hændte i 1186. Aarene gik, og Jora biskopsdatter fødte 5 sønner; men mellem dem var ikke Gissur Torvaldsson.

En søster av Sæmund i Odde var gift paa gaarden som stod paa Tingvollerne; hun hadde to døtre, som begge het Tora. Den ene som den andre var dugelig og vel oplært og syntes et godt gifte. Jævnlig gik de op i Almannagjaa for at tvætte sit lerred i den elv, som der falder. En dag de var ved aaen og skulde more sig, tok Tora den ældre til orde: "Hvad tror du, søster? skal det vare længe, at ingen kommer og beiler til os? Eller hvad tror du der venter os to?" "Det tænker jeg ikke meget paa," svarte den yngre Tora, "jeg har det godt, som jeg har det." "Vel er det godt at være her med far og mor," sa den ældre Tora, "men lystelig eller saa morsomt er her ikke netop." "Det er visst," svarte den yngre Tora; "men ikke er det visst, at du vil like dig bedre, naar det blir anderledes for os." "Nu da!" sa den ældre Tora, "la os gjøre os gammen av dette og prøve hvor skjønsomme vi er. Si mig, hvem du helst vilde vælge til beiler, — ti det tror jeg at vite, at ikke i al vortid blir vi sittende ugifte her hjemme." "Jeg tror ikke, dette trænges," svarte den yngre Tora; "alt som hænder tror jeg er fastsat paa forhaand; derfor vil jeg ikke bære nogen omsorg for det og ikke lægge det i løs tale." "Det kan være sandt," sa den ældre Tora, "at det som mindre er end menneskers lod i livet, er fastsat paa forhaand; men allikevel ber jeg dig sie, hvad du vilde vælge til skjæbne." "Det er mit raad," sa den yngre Tora, "at vi lægger ned denne samtale; ti snare til at fare er de ord som munden slipper fra sig." "Jeg tar det ikke tungt, selv om dette kommer ut," sa den ældre Tora, "og nu skal jeg sie dig, hvad jeg vilde vælge mig, men saa skal du siden fortælle dine ønsker." "Du er ældst av os to," sa den yngre Tora, "og det er rimelig at du er den første til at sie fra — naar du slet ikke vil lægge ned denne løse tale." "Det vilde jeg," sa den ældre Tora, "at Jon Sigmundsson[3] red hit og beilet til mig, og at jeg blev git til ham." Da svarte den yngre Tora: "Meget vanskeligere og urimeligere er det, som jeg vilde vælge. Jeg vilde, at Jora biskopsdatter skulde dø og Torvald Gissursson fare hit og beile til mig." Nu sa den ældre Tora: "La os slutte med denne tale, og la os tie stille om det vi har sagt." Saa gik de hjem.

Da var de 10 vintrer ledne, som erkebiskop Eystein hadde git Torvald og Jora til at leve sammen i. Og det var Torvalds ord i denne tid, at aldrig hadde han elsket sin hustru høiere, og at han ikke var viss paa, om han vandt at skille sig fra hende, saaledes som han hadde lovet erkebiskopen. Men i dette samme aar døde Jora.

Vaaren efter hadde Torvald og Jon Sigmundsson et erende vestpaa i Borgarfjord. De saa indom paa Tingvallagaarden, da de fór vestover, og paa tilbakeveien kom de dit igjen. Da sa den ældre Tora til søsteren: "Ikveld skal Torvald og Jon ha vor seng; jeg tror de er kommet for at beile, og vi skal gjøre det saa, at jeg skal ha den som ligger paa min plads i sengen, og du skal ha den som ligger paa din." Dette sa den ældre Tora fordi hun visste, at Torvald helst laa ytterst, ved sengstokken, — som hun selv gjorde; ti nu da Jora biskopsdatter var død og veien fri vilde ogsaa den ældre Tora helst ha Torvald. Søsteren svarte: "Med sengpladseme kan du gjøre som du vil; det maa allikevel gaa os som det forut er fastsat."

Om kvelden, da Torvald og Jon gik til sengs, spurte Jon: "Vil du hvile ute ved sengstokken eller inde ved væggen, Torvald bonde?" Torvald svarte: "Jeg er nok vant til at ligge ved sengstokken, men nu skal du raade." Jon sa: "Da vælger jeg at ligge ved stokken denne gang." Og slik gik det til, at den ældre Tora allikevel ikke fik Torvald Gissursson paa den plads i sengen som var hendes; men søsteren, som længst hadde tænkt paa ham, fik ham paa sin. Og dagen efter, da Torvald og Jon bar sine beilings-ord frem for husbonden og husfruen, endte det med, at den ældre Tora blev fæstet bort til Jon Sigmundsson, og søsteren til Torvald.

Torvalds og Tora den yngres søn var Gissur Torvaldsson; han blev født tidlig paa nyaaret i 1209.

Høsten i forveien var Torvalds nærfrænde, Skagafjords-høvdingen Kolbein Tumeson, falden i Holar, i kamp mot biskop Gudmunds mænd, og somme ønsket at Torvald skulde gi sønnen navn efter Kolbein. Men det vilde han ikke. "Det er et gammelt og godt ord," sa han, "at ingen skal opkalde sine sønner efter mænd som braat blev kaldt bort fra verden; min søn skal hete Gissur; de som hittil har hett saa i Haukdølernes ætt, har ingen vanslegtninger været."

I 1224, da Gissur var 15 vintrer gammel, blev han gift med Ingebjørg, datter av Snorre Sturlason. Nogen aar senere fór han til Norge og var i kong Haakons hird en tid og blev skutilsvein; han kaldtes kongens frænde, ti Tora, hans mor, var ættet fra den norske kongsdatter Tora, som tidlig i det 12. aarhundrede blev gift i Odde paa Island.

Til Norge kom ogsaa Gissurs maag Jon murt, en søn av Snorre Sturlason og Herdis Bersedatter fra Borg. Jonvar 5 aar ældre end Gissur, født i 1204; tilnavnet "murt"[4] hadde han faat i barneaarene, fordi han var sen til at vokse. Jon hadde været i Norge før; han var kommet dit i 1221 som gidsel for Snorres løfter til Skule jarl; men sommeren 1224, da Ingebjørg, hans søster, hadde bryllup med Gissur, var han vendt tilbake til Island. Der hadde han bedt sin far om gods saa han kunde gifte sig; han agtet at beile til en datter av Sæmund i Odde og bad om gaarden Stavaholt. Men Snorre, som ikke vilde forringe sin egen eiendom, hadde git ham det svar, at han kunde be sin mor — som levet skilt fra Snorre — om hendes jorder. Da hadde Jon i mismod gjort sig rede til ny Norgesfærd, og det hjalp ikke at Snorre i sidste stund gav ham løfte paa Stavaholt. Sommeren 1229 fór han til Norge.

Jon var i Nidaros hos Skule jarl den første vinter og blev jarlens hirdmand og senere hans skutilsvein og gik frem i mange maater. Vaaren 1230 fór han til Bjørgvin og møtte Gissur Torvaldsson, sin maag, som var hos kong Haakon. Jon vilde hjem om sommeren, men kongen, som i dette aar stævnet Islands høvdinger til Norge, tillot ham ikke at fare. Jon hadde brukt op sine penger og sendte Odd, sin svein, til Island for at hente nye; men selv maatte han bli i Bjørgvin. Da kom biskop Arne og bød ham til sig, og Jon flyttet til bispegaarden og fik herberge nord for Kristkirken. I samme herberge sov hans maag Gissur og 2 sveiner de hadde; til Jon kom ogsaa en islending som het Olav og kaldtes svartaskald; han var pengeløs og hadde kosten hos Jon. I julen var maagerne Gissur og Jon daglig ved kongens bord, som andre skutilsveiner; men efterpaa gik de i drikkelag paa kongsgaarden. Det var en kveld, nær straaledag[5], at maagerne kom fra gildet og var meget drukne. Det var mørkt i loftsrummet, og sengerne var ikke redd op. Da blev Jon meget ublid og talte haardt til tjenestesveinerne. Olav svartaskald la et ord ind for dem; men Jon tok en vedski og fór løs paa Olav, saa Gissur Torvaldsson maatte slaa armerne om sin maag og holde ham fast. Da fik Olav tak i en haandøks og hugg Jon murt i hodet. Jon vendte sig braat og spurte hvorfor Gissur holdt ham under hugg; men Olav kom sig ned gjennem loftsluken, og lemmen faldt i efter ham. Gissur vilde ikke ha mere slagsmaal og lot sig falde ned paa lemmen; men saa fik han se at Jon var saaret, og nu løp begge maagerne ned fra loftet og satte efter Olav svartaskald; men han stod ikke til at finde, ti det var nimørke ute. De vendte da tilbake til loftet og bandt Jons saar. Jon agtet ikke stort paa det i førstningen; han holdt sig oppe og fór i bad eller sat inde og drak. Da slog der sig verk i saaret, og Agnesmesse[6] i 1231 døde Jon Snorreson; han blev jordet ved Kristkirken i Bjørgvin.

Sommeren 1231 kom hans maag Gissur ut til Island og førte med sig de kostbarheter Jon hadde eiet. Valgard, som hadde været tjenestesvein hos Gissur og Jon, red til Reykjaholt og sa Snorre Sturlason tidenden om hans søns død; men Gissur fik snart merke at ordene var gaat hans hæder imot, ti naar folk talte om saken, var det som om han skulde være skyld i Jons ulykke. Da hadde Gissur et møte med Snorre og svor en dyr ed paa, at han ikke hadde været i samraad med Olav svartaskald mot Jon, men paa alle maater søkt at skille dem, og Snorre sa, at han trodde Gissur paa hans ord.

Nu flyttet Gissur sammen med Ingebjørg Snorredatter, sin hustru. Noget godt samliv fik de aldrig, og de fleste har sagt, at hun voldte det, mere end han, endda hun elsket ham meget. De fik et barn, som het Jon; men han levet ikke længe. Efter hans død blev det like smaat som før med enigheten mellem dem. Torvald, Gissurs far, og Snorre, far til Ingebjørg, søkte paa alle maater at forlike dem og gav dem gods for at gjøre dem gladere, men det var som om ingenting nyttet, og det kom saa vidt, at skilsmisse blev gjort mellem dem. Nogen tid senere døde Torvald; i de sidste aar av sit liv var han munk i augustinerklostret Vidøy, som han selv hadde grundlagt.

Gissur var jævnlig paa Altinget om somrerne, men holdt sig utenfor striden mellem høvdingerne, endda han møtte mandsterk frem. I 1232, da Snorre Sturlason reiste krav paa halvdelen av Kolbein unges gods og godedømmer, viste Gissur sig venlig til begge sider, og likedan var det 2 aar senere, da nyt uvenskap kom paa mellem Snorre og Kolbein. Da Snorre maatte rømme Reykjaholt for sin brorsøn Sturla Sighvatsson, tok Gissur godt imot ham paa Reykir, sin gaard — vestlig i Sunnlendinga- fjerdingen — men samtidig sendte han fredsord til Sturla.

Gissur hadde mægtige frænder, og de fleste gode bønder paa sydlandet var hans venner. Gissur var mellemhøi av vækst og vakker av lemmer; øinene laa fast, blikket var skarpt, og paa hans ansigt var det let at se, hvor klok en mand han var — ætlingen av saa mange ypperlige høvdinger. Han talte bedre for sig end de fleste mænd paa Island, var venlig i sin tale og sterk i røsten. Fra først av var han ingen paagaaende mand; men de raad han tok, dem holdt han paa.

Han søkte ikke ufreden; men den søkte ham. Og den kom over ham paa saa ublyg vis, at det skaket hans sind op og fyldte ham med kolde raad, som han gjennem et langt liv holdt fast ved. Han blev møtt med uredelighet og lærte at bruke den selv; haardheten i hans sind — længe holdt nede av god arv og god oplæring — brøt sig med voldsomhet vei i ham og blev det som sterkest faldt i øinene ved Gissur Torvaldsson.

Det var i 1238 han møtte sin skjæbne; da var han 29 aar gammel.


__________


Sturla Sighvatsson sat paa Saudafell, vest i Dalerne, sommeren 1237 og var ikke meget venlig mot sine granner og frænder, Tord Sturlasons sønner, som hittil hadde holdt sig borte fra ham eller kjæmpet mot ham. Men utpaa høsten blev det bedre mellem ham og Tordssønnerne, og under jul kom 2 av dem, Sturla og en anden, ridende til Saudafell. Sturla Sighvatsson tok imot sine søskenbarn paa det bedste og lovet at gjøre dem til store mænd, om de stelte sig vel.

Sturla var herre over Vestfirdinga-fjerdingen, og paa nordlandet raadet hans bedste hjælpesmand, hans far. Nu gjaldt det sydlandet og Austfirdinga-fjerdingen.

Alvheid het en kone. Hun var av Oddeverjernes ætt; men den ættegren hun hørte til var ikke kommet til arv i Odde; der sat nu Sæmund Jonssons sønner, og de alene. Men Sturla kaldte Alvheid arving til halve Odde og kjøpte av hende den ret han sa at hun hadde, og reiste krav paa halvdelen av gaarden. Samtidig blandet han sig ind i en strid som stod mellem bonden Kol den rike, Bjørn Sæmundsson fra Odde og Orm Jonsson av Svinfellingernes høvdingætt; Bjørn og Orm mente at ha ret til en del av Kol den rikes gods og søkte Sturlas hjælp i saken. Bjørn kom rigtignok paa andre tanker siden og bad Sturla om at holde sig tilbake og sendte ham en diger guldring og andre gode gaver. Men det var Sturlas mening at avgjøre striden om Kols gods paa den vis, at han selv fik det meste av godset — ti Bjørn hadde halvveis lovet at overdrage sin ret til ham — og nu blev han bare harm over Bjørns ord- sending og vilde ikke ta imot gaverne.

Tidlig paa vaaren 1238 sendte han bud til Gissur Torvaldsson paa Reykir og lot ham vite, at han agtet sig sydover for at kræve Kol den rikes gods, i fællesskap med Orm Jonsson fra Svinafell. Gissur optok det vel, og det blev avtalt at han skulde møte Sturla, naar han kom, og kanske følge ham øst over de store aaer, som var grænsen mellem Gissurs rike og Oddeverjernes del av sydlandet. Senere fór sendemænd frem og tilbake mellem Sturla og hans far; men Sighvat fik ikke nøie rede paa sønnens tanker, ti Sturla vilde ingen indsigelser ha.

Over paaske fór han til Vestfjorderne og opbød de mange raske mænd, som dengang fandtes i alle fjorderne, Ravnssønnerne og andre. Mens Sturla var borte, kom Sighvat ridende til Dalerne. Han spurte de mænd han møtte, hvad Sturla gjorde i Vestijorderne, men ingen kunde sie det; de fleste mente, at han selv maatte vite det bedre end dem han spurte. Sighvat sa til Maar "kubbe", en gammel ven av Sturlungerne: "Hvor længe skal den vare, denne store voldsomhet, som Sturla viser, fremfor alle andre av os frænder?- Maar svarte: "Det tykkes mig rimelig, at den vil vare længe, med den hjælp han har av dig og andre gjæve frænder; men du selv er den nærmeste til at dømme om dette, bonde, og gjerne vilde jeg høre, hvad du mener eller hvad din hug sier dig." Sighvat svarte: "Ikke kan jeg se klart i dette; men sjelden har overmod langt liv. Allikevel kan det være, at dette varer længe, om han ikke snubler under gangen; men snubler han, vil faldet bli stort." Slik var samtalen mellem Sighvat og Maar.

Til Saudafell kom Sighvat ved middagstid; han sat i hjørnet av tværbænken og fik en pute under hodet, og Solveig, sønnekonen, talte med ham. Sighvat spurte hende efter Sturlas erender i Vestfjordeme; men Solveig sa at de var vel ikke mere ukjendt for ham end for hende. Nu kom der bud ind, at to mænd red i trav op mot gaarden, og det blev sagt at den ene visst var Sturla. Da han kom, gik han straks ind til sin far, hilste ham og satte sig ved hans føtter. Sighvat spurte ham ut om hans færder, men fik korte svar. Da blev Sighvat kvass i ordene og sa til sønnen, at i Vestfjorderne hadde han nok bare havt det erende, som var værre end intet. Sturla svarte ham, at det kunde han ikke vite, og spratt op og gik ut; men siden kom han ind igjen og satte sig paa samme sted. Sighvat spurte: "Agter du dig til sydlandet?" Sturla svarte: "Saa har jeg sagt." "Det er et daarlig erende du har, naar du vil strides om Kols gods," sa Sighvat; "dette er penger, som vil føre ondt over mangen mand, ti paa ond vis er de samlet." Sturla svarte: "Jeg vet om gods, som jeg ikke tror fører bedre lykke med sig." "Hvad er det for ett?" spurte Sighvat. "Det er godset til Snorre, din bror." Sighvat svarte: "Først skal du iaa merke hvad jeg sa om det andet.*

Sighvat vendte tilbake til nordlandet; men Sturla, fulgt av sine frænder Tordssønnerne, fór sydover med 360 mand. Han red over Blaaskogaheien, nord for Tingvollerne, og kom under Ravnebergene, øst for tingstedet. Der møtte han sendebud fra Gissur Torvaldsson; de sa, at nu var Kol den rike vel forlikt baade med Bjørn fra Odde og med Orm Svinfelling, og mente at Sturlas komme ikke trængtes, og bad ham vende, om han saa vilde. Da kaldte Sturla sine nærmeste venner til samtale og spurte dem hvad de syntes. De fleste vek avgjørelsen hen til ham selv. Og det svar, Sturla gav Gissurs sendemænd blev dette, at han var ikke som en buskap, sunnlendingerne kunde jage hit og dit, — hvor meget de end slog sig paa løshet i tale og færd. Han sa til sine folk, at han vilde ikke vende, før de og sunnlendingerne var kommet hverandre nærmere. Og til Gissur gik det bud, at han skulde møte Sturla ved Apavatn, sydøst for Ravnebergene.

Det var morgen da Sturla kom til Apavatn med flokken. Han lot hesterne beite paa sletteme ved vatnet, og de hadde græs nok, endda dette var noksaa tidlig i mai-maaneden og før pinseuken, ti vaaren var makeløst god. Utpaa dagen kom Gissur Torvaldsson og hadde 40 mand med sig. Gissur gik til samtale med Sturla, og hver mand i hans følge søkte sig en fælle i Sturlas flokk og talte med den han fandt. En frænde av Gissur sa til Sturla Tordsson, som har skrevet om dette: "I vil vel ikke svike os? I var ypperlige mænd, om I lot være!" "Hvorfor spør du slik?" sa Sturla; "det er langt fra." "Vi har talt om dette, os imellem," svarte den andre. Og siden kom det op, at hver av Gissurs mænd hadde spurt sin samtale-fælle i Sturlas flokk om det samme.

Sturla Sighvatsson bad Gissur sie, hvordan det stod til hos sunnlendingerne øst for aaeme, og Gissur svarte, at ro raadet. Sturla spurte, om det mandskap han hadde vilde være styrke nok der borte, og Gissur sa at der trængtes ikke mere, siden ingen paa sydlandet hadde samlet flokker imot. Sturla vilde ha Gissur med sig; men Gissur bad sig fri og mente at han selv maatte faa raade for sine færder.

Da talte Sturla til to av sine mænd og bød dem gaa hen til Gissur og vogte ham, — hvad der end kunde hænde. Og derefter søkte han sine nærmeste venner og sa dem, at han visste ikke sikkert, hvad sunnlendingerne hadde for sig; det kunde være, at en hær var samlet mot ham øst paa Rangaavollerne, og kanske var det meningen at Gissur skulde falde ham i ryggen, saa han blev klemt inde mellem fiendemagt. "Men det vil jeg ikke gi dem lykke til," sa han; "vi skal holde Gissur fast med magt og ta vaabnene fra ham og alle hans mænd.*

Nu gik Sturla Sighvatsson frem mot Gissurs mænd og sa med høi røst at de skulde lægge vaabnene bort; og det var bedst, sa han, om det kunde undgaaes at nogen fandt døden. Gissurs mænd sprang op, og saa voldsomt at spydskaftene brast for somme av dem; men Gissur selv ropte, at de skulde gi vaabnene fra sig og ikke føre sit liv i fare. Gissur spurte Sturla, hvorfor han la haand paa ham, og Sturla gav ham svar med det samme. Gissur maatte ikke tvile paa, sa han, at han tiltænkte sig en større magt end andre mænd hadde paa Island; "og jeg synes at de alle er kommet i min vold, naar du er det, for du er den eneste mand paa Island som jeg maatte frygte, om der blev fiendskap mellem os." En evangeliebok blev hentet og git Gissur, og Sturla bad ham sværge, at han vilde forlate landet og aldrig bryte sin tro mot ham. Gissur spurte om han skulde sværge norsk ed, eller islendsk, og fik det svar at han kunde gjøre som han vilde. "Da vil jeg sværge norsk ed," sa Gissur til Sturla, "siden det er til Norge jeg skal fare, og det vil jeg sie med mined, at aldrig skal jeg udrukken tale et vrangt ord til dig." Og nu svor Gissur eden.

Dagen efter førte Sturla flokken videre sydover, men la veien vestlig; han vilde til Reykir, Gissurs gaard, syd for Tingvalla-vatnet, nærmere havet.

Da flokken fór gjennem lavamarken ned mot det grunde Alptavatn, stanset mændene ridtet, men steg ikke av hesteryggen. De saa, at Sturla Sighvatsson sat i tanker; men han talte ikke et eneste ord. Der gik en stund, saa sa han: "Vi rider!" Denne fortelling kommer fra Gissur Torvaldsson selv; det var Gissurs tro, da han saa Sturla sitte slik, at det bare var étt han grundet paa: hvad han skulde gjøre med sin fange. Og det er rimelig at denne lange stund, da Gissur saa død eller skræmmende ufrihet foran sig, har været den værste for ham; og kanske var det den som fremfor alle andre gjorde ham haard og kold og lærte ham at tænke ringe om menneskers værd.

Gissur red foran hele dagen og skulde vise vei. De red gjennem Alptavatn; men det var noksaa dypt der de fór. Sturla var ikke videre venlig av sig; men Gissur var glæden selv. Om kvelden kom de til Reykir. Da blev naut drevet sammen fra bygdeme omkring; det levet de paa i helgen. Til Reykir kom mange av Gissurs frænder. Det blev da spurt, om nogen av dem vilde ta Gissurs rike og holde det som lén av Sturla og være skyldig til at hjælpe ham mot hvem det saa skulde være, og Hjalte, Gissurs søskenbarn, søn av biskop Magnus i Skaalaholt sa sig villig til det.

Siden drog Sturla østover paa sydlandet og førte Gissur med sig. Ingen flokker var samlet mot ham. Han red til Odde og kaldte halve gaarden sin; og med 2 andre gaarder maatte en av Oddeverjeme bøte, fordi han for 13 aar siden hadde hjulpet Sturlas fiende Aron Hjørleivsson ut av landet. Efter dette blev Kol den rike budsendt; han maatte ut med mange penger til Orm Svinfelling, og over resten av hans gods tok Sturla styret. Gissur Torvaldsson blev overgit til Orm, som skulde vogte ham, til han íór bort fra landet. Siden red Sturla nordover med sin flokk; inde i en tilbygning til biskopskirken i Skaalaholt møtte han en bror til Gissur Torvaldsson; men denne mand var saa harm paa Sturla, at han vilde ikke tale et ord med ham.

Tryg paa magten hadde Sturla sat sig ut over lov og ret paa Island. Men det som sterkest kaldte landets mænd til kamp var hans færd mot Gissur Torvaldsson. Ingen mand av høvdingælt kunde være viss paa fred og frihet længer. Og reisningen kom braat, og med en kraft som varslet en stor avgjørelse.

Gissur Torvaldssons nærfrænder og Kolbein unge gik sammen mot Sturla. Der var frændskap og gammelt venskap mellem Haukdølernes ætt og Kolbeins. Og heller ikke var det saa langt mellem rikerne, de to ætter raadet for. Haukdølerne bodde nok paa sydlandet og Kolbein i Skagafjord paa nordlandet; men begge riker laa mot vest, og bygget land fandtes ikke mellem dem, saa fiendemagt kunde ikke let skille ætt fra ætt, om de søkte sammen. Fjell skilte, men over fjellene laa fra gammel tid en av veierne mellem sydlandet og nordlandet. Kjølveien kaldtes den, efter "Kjølen", det høieste strøk paa strækningen, en lavamark mellem vældige jøkler, engang et tilholdssted for Grette den fredløse, som her kunde se mot syd og nord og vogte paa farende mænd.

Samtidig som Sturla Sighvatsson kom hjem til Saudafell, møttes Kolbein unge og Gissur Torvaldssons frænder oppe paa Kjølen. De avtalte at de skulde reise flokker og ikke la dem gaa fra hverandre, før enten Sturla eller de selv var i hél.

Litt senere fór 18 av Gissur Torvaldssons mænd østover til Orm Svinfellings gaard, hvor Gissur sat i varetægt. De bandt sine hester ved gjærdet og gik ind, og bad Orm gi Gissur fri. Han var sen til det i førstningen; men da han hørte, at Gissur selv ikke vilde andet end fare med sine mænd, forbød han det ikke længer. Gissur red vestover, og paa Beitevollerne, øst for Altings-stedet møtte han store flokker, som hans frænder og Kolbein unge hadde ført sammen. Det første raad de tok var at sende folk til Altinget, som netop skulde til med arbeidet. Den mand de sendte var Hjalte biskopsson, Gissurs søskenbarn, som kort tid i forveien hadde tat paa sig at holde Gissurs rike som lén av Sturla Sighvatsson. Og nu hændte den lovløshet, som var ny i landet, at Altinget blev sprængt. Sturlas venner raadet der; men Hjalte drev dem bort og tok deres hester, saa de maatte gaa vestover. Og vaaben og klæder fik de ikke med sig.

Ved denne tid drømte en kone paa Munka-Tværaa i Eyjafjord, at en mand kom til hende og kvad en vise:


Flokker er paa færde,
ufreden øker.
Jeg venter, jeg venter,
at Sturla det vét.
Mænd, som blev svegne,
svarer med svig-raad,
i løndom lagt,
— svig slaar svig!


Straks Sturla Sighvatsson spurte, at flokker var samlet paa sydlandet, drog han selv mandskap sammen i alle bygder vest for Blaaskogaheien. Men Gissur Torvaldsson og Kolbein unge førte mere end 1500 over heien, og for denne styrke vék Sturla mot nord; jævnlig hadde han hestevagt ute, og visste hvor fienderne fór. Han stanset ved gaarden Kleivar; den ligger langt mot vest paa det smale, men høie land mellem Breidefjord og Hunafloen, ved overgangen fra havsbotten til havsbotten, og hvor veien er lettest at verge; ti ved Kleivar fører den op mot stup og bratte dalsider. Her vilde Sturla vaage kampen; og fra hele bygden der vest lot han buskap drive østover til Hunafloen, forat fienderne ingen føde skulde finde, naar de kom.

Men de vaaget sig ikke frem; sendemænd fór mellem hærerne, og det endte med denne avtale, at fred skuldestaa mellem flokkerne til over midtsommer. Siden red alle høvdingerne hjem, Gissur Torvaldsson til sydlandet, Kolbein unge nordover til Skagafjord, og Sturla til Saudafell, sin gaard i Dalerne.


Eyjafjöður. Illustration af clm. Copyright: © Carsten Lyngdrup Madsen, 1998.


Sighvat, hans far, sat hjemme paa Grund i Eyjafjord. Han drømte en nat, at han var i sin stue, og der stod bord over hele stuen og mat paa bordene; der var et skjænkebord ogsaa, og et stort drikkekar stod paa skjænke- bordet. Da tyktes det Sighvat, at en rød hest kom gaaende ind i stuen og det var Følske[7], hans egen hest; den gik frem til ham og spurte, hvorfor ingen bød den paa øl og mat, og sa at den var hungrig og tørst; siden tok den til at ete; men da aat den baade mat og fat, som om en flamme gik over bordet.

Ved Jakobsmesse[8] sendte Sturla folk sydover til Geirsholm og bad dem føre forraad fra bygderne og ut til holmen. Samtidig bød han op mandskap over hele Vestfirdinga-fjerdingen og satte alle flokkerne stævne paa Saudafell til lørdagen den 7. august. De kom til fastsat tid. Det var Sturlas agt at fare nordover mot Kolbein unge; og søndagen den 8. august brøt han op fra Saudafell. Samme dag var Kolbein til stede ved en hestekamp i Skagafjord; da kom nogen mænd ridende og fortalte ham om flokkesamlingen vestpaa. Kolbein kunde vente fiender fra to kanter, Sturla fra vest og Sighvat fra øst. Han raadslog med sine mænd; og siden gjorde han kjendt, at han vilde ride bort fra herredet for denne gang, og saa fik skjæbnen raade for, naar han kom tilbake. Kolbein red over Kjølen, til Gissur Torvaldssons rike paa sydlandet, og hadde mange raske mænd i følge med sig.

Sturla sendte speidere foran sin hær, og allerede mandagen den 9. august visste han, at Kolbein var redet sydover. Allikevel fór han videre og kom til Skagafjord paa tirsdagen. Flokkerne spredte sig nu over herredet; Sturla bad sine mænd ta mat, hvor mat var at finde, og saa gjorde de. Desuten stjal sedløse folk alt gods de fik tak i, hvor eiermændene ikke hadde gjemt det i kirkerne.

I denne tid drømte Sturlas søster Steinvør, som var gift paa sydlandet, at hun stod ute og var kommet til en øde-kvé; en mand hun kjendte sat paa gjærdet omkring kvéen og stirret paa et mandshode, som laa der; han kvad:


Jeg sitter og ser
etter svar fra Steinvør:
hvad skal det hodet
i klove-trødd kvé?


Sturla red fra gaard til gaard i Skagafjord og kom til Holar ogsaa; der var ingen biskop til at tale fredens ord, — i dette aar stod de tomme, begge bispestolerne paa Island. Fredagen og lørdagen den 13. og 14. august sat Sturla i Aas. Det var dagerne før Maria himmelfarts fest, og Sturla holdt streng faste. Like efter Mariamesse møtte han sin far, som var kommet fra Eyjafjord med indimot 500 mand, og avtalte med ham, at de skulde ruste sig som bedst og søke til sydlandet, om ikke Kolbein unge kom nordover igjen. Sturla sendte bønder fra herredet op paa Kjølen og ind paa andre veier ogsaa, og satte dem til at speide; men ingen av speiderne kom tilbake, — før de kom i Kolbeins flokk.

Uken led; torsdagen den 19. august, da folk talte om mangt og meget, og mest om Kolbein unge og hans færder, tok Sturla Sighvatsson til orde om sine frænder, — Gissur Torvaldsson var søskenbarn av hans mor, Kolbein unge av ham selv. "Stor forskjel," sa han, "tror jeg der er mellem mine tanker, og dem mine frænder har. Om de faar magt over mig, da tror jeg at døden er mig viss; men det vet Gud om mig, at jeg ikke vil helde ut nogen av mine frænders blod, om jeg faar magt over dem." Det kan være, at Sturla har talt dette, fordi han vilde at ordene skulde naa frem til hans fiender; det kan ogsaa være, at han har tænkt paa kong Haakons ord til ham, at han skulde fare varsomt og skaansomt frem.

Ingen speidere var kommet med bud denne dag heller. Men om kvelden gik der allikevel det rygte i Sturlas hær, at fiendeflokker nærmet sig. Nat til fredag laa alle ute og hadde sine vaaben hos sig; de fleste sov ikke stort. Da morgenen randt, sa Sturla Sighvatsson til sit søskenbarn Sturla Tordsson, som var hos ham: "Hvad tror du, navne? kommer de nordover?" Sturla Tordsson svarte: "Nu tror jeg de kommer." "Hvad drømte du?" spurte Sturla Sighvatsson. "Jeg drømte," svarte Sturla Tordsson, "at jeg var i Hvam paa min fædrenegaard, og der var vi alle sammen, hinsides aaen, op fra Aker. Et kors stod hos os paa randen av bakken; høit og stort var det. Da syntes jeg der løp et stort skred i fjellet; men alle steneme i skredet var smaa, uten én alene; den var saa stor, som om en fjellhammer løp over os, og jeg syntes at mange av vore mænd kom under den, men mange berget sig bort. Mellem dem som kom under drog jeg kjendsel paa Vigfus Ivarsson; men i det samme vaagnet jeg." Sturla Sighvatsson svarte med et ordtak. "Ofte kommer u-tænkt i drømme," sa han.

Gjennem Skagafjords brede og fagre bygder rinder en elv fra syd mot nord; Jøkuls-aa kaldtes den i gamle dager. Sturlungernes hær var øst for aaen. Fredagskvelden, den 20. august, red Sturla Sighvatsson til gaarden Miklebø, hans far og hans yngre brødre til andre gaarder nær elven; deres flokker laa i lien op fra gaarderne, og nedenfor lien gik hesterne paa beite. Sent paa kvelden møttes Sighvat og Sturla og talte sammen en stund. Sturla satte ut vagt, før han søkte søvn for natten; saa hadde han jævnlig gjort i hærfærden.

Det er fortalt, at Sighvat engang hadde spurt biskop Gudmund, hvor høi alder han skulde naa. Da hadde biskopen git ham det svar, at naar han fik bud om Kygri-Bjørns død, kunde han vente sig bane, — Kygri-Bjørn var en ven av Sighvat, og ellers en god klerk: en saga om den hellige Maria har han sat sammen. Til biskopens spaadom hadde Sighvat sagt: "Ikke kan jeg tro, at Kygri-Bjørn har mitt liv i brok-bæltet." Nu hændte det den fredag, som det her er fortalt om, at Sighvat spurte Bjørns død. Han saa op og sa: "Vel, vel, nu er Kygri-Bjørn død; men Sighvat lever."

I disse dager, og i tiden nærmest før, kom der mange varsler om store hændelser. Brynjolv paa Kjalarnes drømte, at han saa en mand, som var hugget i halsen, og hørte ham kvæde:


Heimen ældes og visner,
vide gaar storm om landet.
Haardt er folket paa heien,
vi er faldne, vi fæller.
Nordpaa de møttes, de mægtlge,
og hvor graa spydregn
strømmet i stride byger,
maatte til Hél jeg fare,
— maatte til Hél jeg fare.


Presten Havlide Ljotsson stod ved Halleygjarhol og hørte at det blev kvædet inde i haugen:


Kom! vi rider,
du Sigerlads søn[9]
til vaaben-møtet
mellem de sterke,
— til vaaben-møtet!


Einar klaap hørte, at dette blev kvædet:


Død er hersen,
død er hærmanden,
døde er sønnerne,
ild-heimen aapen,
— ild-heimen aapen!


En mand het Snæbjørn. Ham var det hændt en nat før jul, at han fik se en storvoksen kone i mørkeblaa kjortel gaa ind paa tunmarken; hun saa ut, som om hun bar paa tung sorg. Hun vendte sig mot ham og kvad:


Skade-mø kan du mig kalde,
syndefuldt folk vil jeg fælde.
Hél-sott kan du mig kalde,
mangt har jeg her at hævne.
Faa vet at fly fra døden,
vent mig hit, naar det vaares!
Da skal til braa bane
døds-røster stevne de sterke,
— døds-røster stevne de sterke.


Kjæmper skare mot skare, —
dit er jeg snar til at fare,
svæver som fuglen den svarte
over hei og hamrer.
Dypt i dalen, hvor dødens
aaker staar pløiet, jeg vaaker.
Harm drev mig hit;
jeg byder gjester til Héls gilde,
— gjester til Héls gilde.


Jon Gretteson drømte, at en mand kom til ham og kvad dette:


Var digl var dig!
Et veir stunder til.
Det skal regne rødt paa nakne kropper.
Odd og egg skal arven skifte.
Nu er den kvasse
sværd-tid kommet.


Mange andre stordrømmer blev drømt og fortalt i denne ventetid; ti hele landet over gik folk i uro og ótte, spurte om dagen og fik svar om natten. Sturla Sighvatsson selv hadde hørt en kone kvæde til sig, om sommeren før han forlot Saudafell. Hun vilde intet sie ham om utgangen paa striden. Men det tyktes Sturla, at hun kvad hulkende.


__________


Veien over Kjølen, mellem nordlandet og sydlandet, er den vakreste en kan se. Der er de hvite, vældige bræer paa begge sider av den; der er vatten, hvor jøklerne træder ned og brister og hvor vildsvaner seiler omkring mellem isstykkerne; der er fjell, hvor sne og grønt gaar i striper, og der er hete kilder, som sender spillende tunger av graa røk ut over steinmarken. Men det er ingen let vei at fare. Der er rivende jøkelelver og ond lavagrund og lange sandmoer, og det kan skorte paa græs til hesterne.

Men Kolbein unge hadde været snar i sine færder over den vanskelige vei; slikt laa til ham. Den 8. august hadde han forlatt Skagafjord, og nu — 12 dager efter var han tilbake. Paa sydlandet hadde han møtt sin frænde Gissur Torvaldsson, og de to høvdinger var straks gaat i gang med at samle folk. I Gissurs eget rike var de saa nøie med opbudet, at alle kampføre mænd maatte bli med; østenfor bodde Sæmundssønnerne, brødre av Sturla Sighvatssons hustru Solveig, og av dem var det bare Bjørn, som sluttet sig til. Men paa ridtet over Kjølen møtte Kolbein og Gissur nok av hjælpesmænd, som kom nordfrå, og straks de naadde Skagafjordsbygderne, fik de ny hjælp. Da de fandt Sturla, hadde de en hær paa indimot 1700 mand. Det var overmagt.

De to høvdinger red ned i Skagafjord vest for Jøkulsaa, og vest for et langt aasdrag, som gaar ned igjennem dalen og tar bort det frie utsyn over dalbotnen. Slik kunde Gissur og Kolbein komme like indpaa Sturla som var østenfor aasdraget og aaen — og endda være i skjul for ham. Natten mellem fredagen den 20. og lørdagen den 21. august, da Sturla holdt til paa Miklebø, tok hans fiender hvil ved gaarden Reykir. Næste morgen var Kolbein og Gissur tidlig oppe og vækket hæren. Gissur fortalte sin frænde, hvad han hadde drømt om natten. "Jeg drømte,- sa han, "at biskop Magnus, min farbror, kom til mig og talte dette: 'Staa op, frænde! jeg skal fare med eder!´ I det samme vaagnet jeg." "Dette er vel drømt," sa Kolbein, "eller hvad synes du?" Gissur svarte: "Det synes mig bedre drømt end udrømt."

Kolbein unge gik til skrifte i Reykir og bad presten gjemme et godt spyd, som han eide, men tok et andet, en kesje[10], med sig. Siden talte Gissur Torvaldsson til hæren og egget sine mænd og sa at de ikke fik bruke sin høvding til skjold mot fiendemes spyd, som Skagfirdingerne gjorde da de fulgte Kolbein Tumeson mot biskop Gudmund og kom paa sanseløs flugt. "Søk heller et foredøme i raske mænd," sa han, "de som fulgte kong Sverre eller andre høvdinger, og fulgte dem vel! Deres ry og raskhet vil altid mindes. Ikke skal I tvile paa, at jeg skal staa eder nær i striden, om I kjæmper som dugelige mænd, og det venter jeg av eder alle. Sandt at si, den mand kan aldrig kaldes en god dreng, som ikke vil drive fra sig disse ransfærds-flokker. Nu vogte os Gud!"

Alle tok vel imot denne tale. Siden red hele hæren mot øst og kom over aasdraget, som deler dalsletten, og stævnet ned mot Jøkulsaa og vilde over elven, frem mot fiendeme. Denne morgen vaagnet Sturla Sighvatsson like efter solopgang. Han satte sig op i sengen og var svedig i ansigtet. Sturla strøk sig over kindet og sa: "Drømmer er ikke at agte paa." Han forlot sengen og gik til nødtørftskamret, fulgt av llluge prest. Da han kom tilbake, la han sig igjen. Men straks efter løp en mand ind i skaalen og ropte: "Nu kommer sunnlendingernes flokk ridende, og det er en hel hær!" Ved denne tidende sprang alle op og fandt sine vaaben. Da Sturla kom ut i døren og fik øie paa Gissurs og Kolbeins styrke, som endnu var langt borte, sa han: "Ikke er de saa faa, som de er smaa. Nu skal vi samle alle vore folk, og hestesveinerne skal drive hesterne av veien." Da var hesterne spredt over alle flaterne mellem gaarderne og Jøkulsaa.

Sturla Sighvatsson gik til kirken paa Miklebø og tok en pergamentsrulle frem av bæltespungen. Der var hans bønner skrevet ned, og nu sang han dem, mens hans mænd gjorde sig rede. En av de bønner, han sang, er kaldt Augustinusbønnen, og kanske har det været denne: Deus, qui nostis occulta cordis opera, et delicta non sunt abscondita, veniam largiaris! — det er: "Gud, du som kjender hjertets løndomsverk, og som intet brott er skjult for, send du os din tilgivelse rikelig." For disse ord, sier den store Augustinus, tilgives de manden, de synder som han har glemt at bære frem i sine skriftemaal.

Straks Sturla og hans mænd var rede, brøt de op fra Miklebø og gik sydover mot grannegaarden Videvellir. Ret imot Videvellir er et av vadestederne i Jøkulsaa. Det hadde været Sturlas tro, at her vilde fienderne ride over, naar de kom; han hadde sat en bror av sig til at vogte Videvellir og git ham utvalgt mandskap, og kvelden i forveien hadde broren lovet ham at verge gaarden fra hustakene, indtil Sturla selv kom til hjælp. Overgangen over aaen var ingenting at vogte; ti elvesiden er flatt land og gir ikke mindste værn.

Da sunnlendingerne red ned til aaen, ret imot Videvellir, faldt en mand i hæren av hesten, og de andre ropte til ham. Gissur Torvaldsson bad dem rope paa, og straks blev det hærrop av tilropet. Sturla og hans flokk var nu paa vei til Videvellir, men de naadde aldrig frem; ti Sturlas bror vaaget ikke at verge gaarden mot den overmagt, han saa, men drog sig nordefter med sine mænd og vilde møte Sturla, som kom sydover. Nordøst for Videvellir førte brødrene sine flokker sammen, og nu blev der ropt hærrop i deres skare ogsaa.

I det svakt skraanende land øst for det sted, hvor de stod, — paa veien op mot li og fjell — saa de et torvgjærde, som i lang runding løp omkring et sauehus. Ørlygsstad kaldtes stedet. Dit søkte Sturla Sighvatsson hen med sin hær. Det var ikke tid til at gaa længer op, til de høie knauser nærmere fjellet. Og gjærdet fristet. Men Ørlygsstad bød ikke paa godt værn; ti fra alle veier var det let at komme frem dit, mere skraanet ikke marken; gjærdet som skulde gi flokkerne ly, var lavt, og stein fandtes ikke i hele indhegningen. Men utenfor var det saa meget mer av den.

I indhegningen paa Ørlygsstad er marken meget tuvet; bare syd for sauehuset er der jævn græsvoll. Og her paa vollen valgte Sturla Sighvatsson selv at staa. Han var i blaa kappe, indtil en av hans venner kastet over ham en brunstripet kutte med ærmer i, og en liten brynje. Skjold hadde hans mænd tat med; men de var bundet sammen i kløv, og der blev ikke tid til at løse dem. Et eneste skjold var ikke bundet; det bar billedet av den korsfæstede Krist og var tænkt til Sturla; men han vilde ikke ta imot det.

Nogen øieblik, saa var fienderne fremme. Gissur Torvaldsson og hans nærmeste følge var steget av hesteme ved Videvellir gaard og kom gaaende op mot indhegningen paa Ørlygsstad. Men Kolbein unge og den største del av hæren kom ridende. Gissur og hans flokk gik frem mot torvgjærdet fra sydvest, Kolbeins-mændene sprang av hesterne ret i syd for gjærdet, nærmere lien. Da sa en mand i Sturlas flokk: "Skal vi ikke løpe paa dem, mens de stiger av hesteryggen." "Nei," svarte Sturla; "her skal vi bie og ikke renne bort herfra." Allikevel var det somme som løp ut av hegnet og frem mot fienderne; men det varte ikke længe før de var tilbake igjen, med overmagt i hælerne paa sig.

Ved denne tid kom Sighvat Sturlason sin søn til hjælp. Sighvat og hans flokk hadde overnattet paa gaarden Solheimar, syd for Videvellir. Straks han blev ufreden var, brøt han op og fór nordover og la veien saa høit i lien som mulig, tæt under fjellet; øst for Ørlygsstad svinget han, og nu kom han ridende ned mot torvgjærdet og slap lykkelig ind i hegnet. Bare de to som red sidst i følget, blev dræpt av Kolbein unges mænd, før de endnu hadde vundet sig ned av hesteryggen.

Kolbein og hans mænd søkte frem langs gjærderingen fra syd mot nordøst, og hele veien slog de ned det værn, som stod nærmest indenfor, til de kom ret i øst for indhegningen. Kolbein sa, da han først gik frem motgjærdet: "Maa det nu gaa som Gud vil, og som hver har sak til!"

Samtidig gik Gissur paa fra sydvest; Sturlas mænd vendte sig imot ham, og det blev den haardeste kamp. Sturla tok op en sten, som var kommet fra Kolbeins flokk, og sendte den mot Gussurs skare, og den mand, som blev rammet, stupte. Gissurs eget følge kastet meget med sten i førstningen. Da sa Gissur: "I skal ikke kaste sten i deres hær; I vil selv faa store hugg av de samme stenerne, naar de sender dem tilbake."

Midt i den heftigste strid ropte en mand i Gissurs flokk: "Det skal Borgfirdingen faa vite, før sol gaar ned i kveld, om sunnlendingen er ræd eller ikke!" Straks efter var denne mand fældet. Men ellers var det mot Sturlas flokker mandefaldet vendte sig, — der de stod i trængsel, og i kamp mot en fiendemagt, som mere og mere drog sig i halvring omkring dem.

Med étt blev det ropt, at nu hadde de fiender i ryggen ogsaa, de som kjæmpet mot Gissur i sydvest. Det var Kolbein unge, som faldt over dem; ved denne tid hadde han stridd sig frem mot nordøst langs gjærderingen og gik nu paa fra øst, saa Sturla-mændene kom i kvé mellem ham og Gissur. De drog sig da ut av kvéen, de fleste av dem, og længer mot nord i indhegningen. Og mange kom sig over gjærdet, i nord og nordøst, og flygtet.

Sighvat Sturlason vilde ikke vike. Han gik sydefter langs gjærdet, der hvor Kolbein unges mænd stod. Han var i blaa kjortel og hadde staalhuve paa hodet; og i haanden bar han en øks, gammel og med sølvindlæg ibladet; "Stjerne" het den. Han holdt om skaftet længst nede, der det stak ut av økseøiet, og vendte eggen fra sig og svinget med skaftet. En mand ropte til ham: "Gaa ikke frem der, Sighvat! Du har fiender foran dig." Sighvat svarte ikke og gik som før. Fire mand var med ham; den ene het Arne Audunsson og var opimot 80 vintrer gammel; han hugg til begge sider. Kolbeins-mændene spurte, hvorfor han bar sig slik, liten og gammel som han var. "Jeg agter mig ikke bort herfra," svarte han.

Sighvat og hans fæller kom sig ut av hegnet i syd; men der blev de liggende. Sighvat var ikke meget saaret; men han var en mand paa 67 aar og orket sig ikke længere. En av Kolbeins-mændene, Bjørn fra Aas, skjøt et skjold over ham og støttet hans hode med sine hænder. Da kom Kolbein unge selv. Han spurte: "Hvem er det som huker sig ned der under gjærdet?" "Sighvat," svarte de andre. "Hvorfor dræper I ham ikke?" spurte Kolbein. "Fordi Bjørn dækker ham," svarte de. "Saa dræp ham først," sa Kolbein. Da var Bjørn snar til at komme sig bort.

Kolbein satte et spyd i Sighvat, der hvor hals og harder møttes; men det blev ikke noget stort saar, ti odden var gaat av spydet. Sighvat sa til Kolbein unge, sin hustrus brorsøn: "La os tale sammen! Nu er det I som raader for skiftet mellem os." Da løp en mand frem og hugg ham i hodet, nok til banesaar; men allikevel var det flere som bar vaaben paa ham. Dette saa hans fælle, djaknen Sighvat Runolvsson, der han laa saaret paa marken; han reiste paa sig med det samme, og la sig over sin navne, og blev dræpt som han. Alle klæder, undtagen stutt-brokerne, blev flettet av Sighvat Sturlason.

Samtidig som Sighvat faldt, i syd for torvgjærdet, stod Sturla, hans søn, vendt mot vest og stred for sit liv. Fienderne søkte frem mot ham i flokker; men han verget sig paa djærveste vis. Han vek ut av indhegningen, nedenfor sauehuset, og vilde videre frem mot vest. Enmand gik foran ham og dækket ham med et litet rundskjold og stak sværdet frem under skjoldet, som naar folk fegter. Sturla holdt sit eget rundskjold over hodet paa denne mand; men manden fik mange og store saar, og faldt tilslut, ti han tænkte bare paa at dække Sturla, og ikke sig selv, og i rundskjoldet som Sturla holdt over hodet paa ham var der ikke meget værn.

Sturla verget sig med det spyd, som het Graasida, og som de sa at Gisle Sursson den fredløse hadde eiet; det var det spyd, som 17 aar i forveien hadde ført Gissur Torvaldssons bror Bjørn til bane, og som Snorre Sturlason hadde kvædet om i sin glæde over Bjørns fald. Spydbladet bar indlæg av edelt metal; men det var gammelt nu og ikke stivt nok. Sturla stak saa haardt med det, at hans fiender jævnlig faldt ved støtet; men da kom der bøi paa bladet, og mere end én gang maatte han staa og rette det ut under sin fot.

En mand som hadde været i hans fienders flokk under kampen paa Bø, aaret i forveien, stak til ham. Sturla ropte: "Er du der igjen, djævelen!" "Hvor kunde du vente ham, om ikke her?" — gav manden til svar. Straks efter ropte Sturla: "Og nu farer smaa-djævlerne løs paa mig." Ti en liten mand, som han nyss hadde rendt overende med Graasida, var kommet sig paa benene igjen og hadde git ham et spydstik gjennem det høire kind. Og nu fik han to saar til; Hjalte biskopsson stak ham i det venstre kind, saa spyds-odden skar sig gjennem tungen og ind i benet; og en anden mand stak ham gjennem halsen og op i munden.

Da ropte Sturla til Hjalte biskopsson: "Fred, frænde!" "Fred skal du faa hos mig," svarte Hjalte. Og sammen drog de sig ut av striden, længer bort fra gjærdet. Mødighet og blodtap hadde tat magten fra Sturla; han gik med hænderne støttet paa hærderne til Hjalte biskopsson, og Hjalte hadde lagt sin ene arm om ryggen paa ham og holdt ham oppe. Men langt var de ikke kommet, før Sturla kastet sig ned. Han hadde ikke rent mæle længer; men Hjalte trodde at høre, at han bad om en prest, og gik for at finde en. Andre mænd blev staaende efter hos ham; og én la et skjold over ham, en anden et litet rundskjold.

Da kom Gissur Torvaldsson. Han rev dækvaabnene bort, staalhuven ogsaa. Men han talte ikke mere end dette: "Her er det jeg, som skal sysle." Han tok en bredøks ut av haanden paa en mand og hugg Sturla i hodet, paa venstre side, bak øret. De mænd som var til slede har sagt, at han sprang til, da han løftet øksen og hugg, saa de kunde se luften mellem fotsaalerne og jorden.

Nu kom det bud til Gissur, at ogsaa Sighvat, Sturlas far, var falden. "Det har jeg ikke noget at utsætte paa," svarte han.

Der var flere i flokken som stak med spyd i Sturla Sighvatssons legeme eller hugg til ham med øks. Men fra ingen av saarene, som Sturla fik, efter at Gissur hadde hugget ham, kom der blod. En av mændene skar løs Sturlas bæltespung og gav den til Gissur; en anden drog en guldring av hans finger, en som Sæmund i Odde hadde eiet, far til Sturlas hustru; der var en mørk sten i ringen, og i stenen var et signétmerke gravet ind. Gissur tok ringen og Sturlas vaaben. Siden blev liket av den faldne høvding plyndret til det laa bart. Da kom en ven av Sturla, som trofast hadde fulgt ham i striden og nu fik fred av Gissur; han tvættet liket og sydde det ind i vadmel.

Fire av Sturla Sighvatssons brødre hadde fulgt ham til Ørlygsstad. Den ene het Markus; han hadde faat ulivs- saar i striden og blev ført ned til gaarden Videvellir. Der la han sig næsgruves og mottok Herrens legeme og blev straks efter dræpt av folk, som Gissur Torvaldsson hadde sendt ut til det. En anden av brødrene het Kolbein; han var det som skulde verget Videvellir for Sturla, men vék for overmagten og gik sin bror imøte. Under kampen paa Ørlygsstad hadde han, og hovedmængden av de andre flygtende, brutt sig ut av hegnet, i nordlig retning, og paa en fjellknaus tæt under lien fundet et bedre værn end det lave torvgjærde de kom fra. Da fik de budet om Sighvats og Sturlas fald. Og nu tapte de modet. Tume, den yngste av Sturlas brødre, og nogen mænd med ham, flygtet op i fjellet og kom sig siden over til Eyjafjords- bygderne[11]. Men Kolbein Sighvatsson og de fleste andre løp ned til kirken paa gaarden Miklebø, der hvor Sturla hadde sunget Augustinusbønnen om morgenen. De som ikke fik rum i kirken, søkte ly i husene paa gaarden.

Straks efter kom Gissur Torvaldsson med en stor flokk til Miklebø. Han gik til kirkedøren og bød fred til de fleste av de mænd som der var inde, mellem dem til Sturla Tordsson, Sturla Sighvatssons søskenbarn, som hadde været med paa Ørlygsstad og har skrevet om denne dags hændelser. Sturla svarte, at han ingen fred vilde ha, om ikke en ven, som han nævnte, ogsaa fik fred; og om dette blev han og Gissur snart enige. Tilslut hadde alle faat løfte paa fred, undtagen seks. Det var Sturla Sighvatssons brødre Kolbein og Tord krok; det var Ravns-sønnerne Sveinbjørn og Kraak, som i mange aar hadde været Sturlas trofaste hjælpesmænd; det var Hermund Hermundsson, som 6 aar i forveien hadde fulgt Sturla til overfaldet paa Torvald Vatsfirdings sønner og hugget benet av Snorre, den yngste av dem, før han dræpte ham; og det var Tore jøkul, — han hadde kjæmpet ved Sturla Sighvatssons side paa Bø og fældet en mand, som nu skulde hævnes.

Sturla Tordsson spurte sit søskenbarn Kolbein Sighvatsson, om han vilde de skulde gaa ut av kirken, de mænd som nu hadde faat løfte paa fred. Kolbein bad dem gaa ut, saa det blev bedre rum mellem væggerne; ti som det nu var, holdt de paa at kvæles derinde, baade de og han. Og han bad dem, som gik, tale til Gissur Torvaldsson og faa fredsløfte ogsaa for ham; de kunde tilbyde alt, som ikke gik hans hæder nær, for at berge hans liv; de kunde si, at han vilde fare bort fra landet og aldrig komme tilbake.

Men hverken Gissur Torvaldsson eller andre vilde se paa dette tilbud, da det blev ført frem. De sa, at de skulde brænde kirken — som de paastod var uvigd — om ikke Kolbein Sighvatsson og hans fæller kom ut.

De seks mænd blev derinde til solefald om kvelden. Da bad Kolbein, at de maatte faa gaa til et nødtørftskammer, og det fik de tilstaat sig. Det var skumring da de gik ut. Siden kom de gjennem skaalen, som var fuld av saarede og av de mænd som hadde faat fred. Disse mænd blev glade, da de fik se Kolbein og hans fæller, og sa at det var vel de var kommet lykkelig dit. "Visst er det vel," svarte Kolbein; "men nogen fred har vi ikke faat." De sat en stund i skaalen, saa gik de igjen. Kolbein sa til dem som var inde: "Vil I ikke komme ut og se store hugg?" De kunde ikke faa et ord over læberne.

Kolbein Sighvatsson kom ut og sa til Gissur Torvaldsson, som stod der: "Jeg vilde gjerne ha det saa, at jeg blir hugget før min bror Tord." Gissur svarte, at saa skulde det være. Nu blev Kolbein hugget, og straks efter blev Tord krok, hans bror, ført til hugg. Da sa en mand til Kolbein unge: "Vil du ikke be om fred for sveinen Tord, din frænde?" Kolbein stod og tænkte paa sin navne som var dræpt, og gav til svar: "Nyss fór den, hvis død var større skade." Og Tord blev hugget, han ogsaa, og efter ham Ravn Sveinbjørnssons sønner, Sveinbjøm og Kraak; i alle sine manddomsaar hadde de været paa flakning over landet, og deres liv hadde bare havt én mening: faderhævnen.

Nu blev Tore jøkul ført frem; han kvad før han la sig under hugget:


Nu skal du baatkvelvet ride
gjennem kaldsjøen stride.
Prøv nu din hug, og hærd den!
Her ska! du skilles fra verden.
Gamling, du faar ikke graate
under skuren, den vaate!
Møemes elsk du kjendte
og hvermand har døden i vente.


Hermund Hermundsson var den sjette og sidste, som blev dræpt. Han hadde et makeløst langt og vakkert haar og sa, at han vilde binde det op saa det ikke blev blodig, og det gjorde han. Han stirret op i luften, da Geirmund tjyv førte hugget mot ham. De andre fem blev dræpt av bedre mænd; alle blev de hugget med Sighvat Sturlasons øks "Stjerne". — Gaarden, hvor dette hændte, var det Miklebø hvor bonden Kalv Guttormsson blev dræpt, 4 aar tidligere; her var det han hadde sagt til sin hustru frempaa dagen før Kolbein unges mænd faldt over ham: *Idag skal vi sie os i ting med den hellige Peter apostel, nu tør vi ikke længer lite paa denne verdens høvdinger."

Likene av de faldne Sturlunger blev ført til Munka-Tværaa kloster i Eyjafjord og gravlagt der, nordøst for Sighvat Sturlasons gaard Grund, i den vakreste bygd, under høireist fjellgard. Sammen med Sighvat ogSturla, hans søn, var 47 andre faldt, — om de regnes med, som blev dræpt paa Miklebø, og likesaa de som døde av sine saar. Men paa Gissur Torvaldssons side hadde bare 7 mand mistet livet.

Gissur viste sig i alle maater rimeligere efter seiren end Kolbein, unge. Søndagen den 22. august, da Sturla Sighvatssons venner skulde fare vestover igjen, blev de plyndret av Kolbeins mænd paa aabakken ved Jøkulsaa, og somme av dem blev banket. Kolbein la under sig hele Nordlendinga-fjerdingen og fik hjemmel til alle godord av de mænd som fordum hadde eiet dem og senere avstaat dem til Sighvat Sturlason; ti nu blev det kaldt voldsfærd og uret, at Sighvat hadde faat rike og godord av folk der nord. Om det saa var hans jorder og løsøre, blev de fradømt arvingerne. Dette fik Kolbein med lethet sat igjennem ved en skyldret[12] han holdt over Sighvats gods, vaaren 1239. Bare paa hjemveien fra skyldretten møtte der ham et uheld. Kolbein var den raskeste mand og meget glad i at leke; men nu hændte det en dag, da han skjemtet sig med at springe over en tuve, eller et torvgjærde som var seget sammen, at han faldt og fik hodet under sig. Siden slog der sig verk for brystet, og det blev til et saar. som ikke vilde lukke sig. Og dette mén var det, som mange aar senere førte Kolbein unge til bane.

Hans frænde Gissur Torvaldsson møtte paa Altinget sommeren 1239 og reiste hærverks-sak mot de mænd som aaret i forveien hadde fulgt Sturla Sighvatsson til Apavatn og været med om at lægge haand paa Gissur og hans følge. Nu maatte mange av dem ut med store bøter og var ikke blide for det. Men Sturlas venner maatte endnu finde sig i alt som blev budt dem.


__________


Sturla Sighvatsson var 39 vintrer gammel, da døden satte grænse for ham.

Han har havt noget straalende ved sig. "Jeg tror at faa har set en raskere mand," sier hans søskenbarn Sturla Tordsson, sagaskriveren; han saa ham endnu for sig, da han skrev: ridende over Altingsvollen i rød kappe og paa "Svane-legg", den late hest, som var saa makeløst stor og staselig.

Han fornegtet ikke sit ophav; det var let at merke Hvam-Sturlas, farfarens, blod i ham. Ærelyst holdt ham i en evig uro, hævntrangen gik dypt hos ham, som det hadde været med farfaren ogsaa. Og samtidig lignet han Hvam-Sturla i dette, at han kunde overvinde sig selv, om det trængtes, — om klokskap bød det. Denne evne la han for dagen mere end én gang, tydeligst da han nøiet sig med bøter av Torvald Vatsfirdings sønner som hadde herjet hans gaard, og da han gav Urøkja Snorreson fredsvilkaar, som var taalelige.

Men begge ganger endte det med, at han vek av fra rimelighetens og klokskapens vei. Han dræpte Torvalds-sønnerne tilslut, paa trods av sit givne ord, og en vakker dag førte han Urøkja, sin frænde, op i den svarte Surtsheller og overgav ham til lemlæstelse.

Ti der var ikke god sammenhæng i ham. Et andet sind, et lettere og heftigere, kjæmpet med det sterke, men varsomme Sturlunga-sind i ham. Det kom fra hans mors ætt; mellem morens nærfrænder var Arnor Tumeson og Kolbein unge, mænd som var sine venners venner, men hensynsløst haarde i ethvert uvenskap, braa og bratte sind. Sighvat, Sturlas far, som elsket sønnen og levet for ham, saa sig ræd paa det pludselige og utøilede ved ham; det var noget han ikke kjendte igjen fra sit eget blod, og han gik i en stadig uro for følgerne av dette overmod, indtil de var der en dag, indtil Sturlas voldsfærd mot Gissur Torvaldsson, en mand som intet ondt hadde gjort ham, løste hævnen ut.

Det er fortalt, at i Sturla Sighvatssons bryllup førte Torvald, Gissurs far, sine barn frem for Sighvat, Sturlas far, og vilde vite, hvad han syntes om dem. Sidst blev Gissur ført frem; han var 14 aar gammel dengang. Hans far stod og holdt ham i haanden og sa til Sighvat: "Her er nu elsklingen min, Sighvat bonde og storglad vilde jeg være, om du mener at han er en lykkemand.* Sighvat tidde og bare stirret paa gutten og møtte, hele tiden, hans faste blik. Og han sa ikke mere om ham end dette: "Jeg liker ikke de rynkede brynene."

Nu skalv hele Island for disse rynkede bryn, og de to Sturlunger, som nyss hadde været paa god vei til at vinde landet, laa i jorden ved Munka-Tværaa.

Kunde de undgaat sin skjæbne? Trods Sturlas svigfærd mot Gissur og harmen, som den vakte?

De var i en vanskelig stilling. Da Sturla kom op paa nordlandet og fik vite, at Kolbein unge var faret Kjølveien sydover, kunde han ridd efter med det samme og søkt at knuse fienderne, før de fik samlet folk. Men endnu hadde han ikke faat hjælpen fra sin far og Eyfirdingerne, og ridtet sydover kunde let bli en færd mot overmagt og føre til fald. Heller ikke kan det lægges Sturla til last, at han ikke holdt sine flokker samlet, men lot dem ligge spredt paagaarderne ved Jøkulsaa; ti disse gaarder staar saa nær hverandre, at det altid skulde være tid nok til at komme uhindret frem mellem dem, — for den som blir varslet i tide.

Og naar det har været sagt, at Sturla skulde verget overgangen over aaen, saa er det, som det før er nævnt, ikke rimelige ord, slik som aaen ligger i landskapet.

Feilen, Sturla kan lastes for, er denne: at han ikke var varsom nok med sit vagthold. De speidere han valgte — folk fra Kolbein unges bygd — var ikke de rette, og han forsømte at sætte vagtmænd, der de helst skulde staat: vest for aaen og aasdraget. Han lot sig overraske. Taapelighet kan det ikke ha været; Sighvat, hans gamle, kloke far, var ikke visere end han, denne gang. Og Sturla hadde været varsom nok under hærfærden vestpaa, tidligere paa sommeren. Han kan ikke ha trodd det mulig, at fienderne skulde komme saa snart over den lange og vanskelige vei, ihvertfald ikke at de skulde komme med saa stor styrke og være i stand til at gaa paa med det samme.

Men som det nu kom, blev alt til ulykke for Sturla. Saa kort som det er fra Miklebø til Videvellir, — det blev allikevel ikke tid til at gaa veien til ende. Og saa kort som det er op til li og fjellknauser, det blev allikevel ikke tid til at komme dit. Der var ikke andet valg end hegnet paa Ørlygsstad. Og der, i trængselen og forvirringen, kom undergangen.

I 120 aar hadde en næsten ubrutt kjæde av blodige optrin trukket sig gjennem Islands saga. Det første av dem hadde havt til skueplads en fiskerstue paa den øds- ligste kyst i landet. Og nu hadde tusener staat i kamp Skagafjords brede og rike bygder.

Det var en kamp, som blev ført paa grusommere vis, end de fleste andre. Men den stod mot en opkomlingsætt, som ikke vilde taale likemænd i magt og ry og hadde brukt sin kraft og sine store evner til hensynsløst at sætte lov og ret i fare. Derfor var der saa liten medlidenhet paa Ørlygsstad, der avgjørelsen faldt. Senere blev sindsroen større. Tume, den yngste av Sturla Sighvatssons brødre, var sluppet bort fra slaget; og seierherrerne gav ham lov til at leve, endda de maatte vite, at han en dag kunde bli farlig for dem, saa meget som han hadde at hævne. Og Solveig, Sturlas hustru, og de barn, de hadde sammen, fik sitte i fred paa Saudafell.

Fotnoter

 1. Halvdan paa Keldur, gift med Steinvør, Sturlas søster, er en av Sæmundssønnernc fra Odde. Alle som Sighvat nævner i det følgende er av høvding-ætt. Med forsæt holder han sig til ætt-store mænd.
 2. "Færde-blomsten"
 3. Jon Sigmundsson, høvding av Svinfellingernes ætt i Austfirdlngafjerdingen.
 4. "Murt" betyder smaafisk.
 5. Straaledag er 13. januar.
 6. Agnesmesse er 21. januar.
 7. Følske betyder "glo-aske"
 8. Jakobsmesse er 25. juli.
 9. Sigerlads er valkvrje-navn.
 10. Kesje, et huggspyd.
 11. Ogsaa den ældste av Sighvat Sturlasons sønner (d. 1222) het Tume.
 12. Skyldret, skuldadómr, domstol som avgjør gjældskrav, stillet til et dødsbo.