Esbern Snare

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Hvideslægtens
våbenskjold
Dansk folkedigtning


Historiske viser
20. Esbern Snare.[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen1. Hr. Iver og Hr. Esbern Snare,
— Skoven staar herlig og grøn —
de drukke Mjød i Medelfare[2].
Den Sommer og den Eng saa vel kunne sammen.


2. „Hør du, Hr. Iver, kær Stalbroder min:
du give mig hin liden Kirstin.“


3. „Hvad vil du med liden Kirstin gøre?
hun kan ikke sine egne Ærmer snøre.


4. Hun kan hverken skære eller sy,
al sin Søm[3] sender hun ud i By.“


5. Hr. Esbern drager til Ribe[4],
det Skarlagen ny at købe.


6. Han købte Skarlagen og Sindal af ny,
bad liden Kirstin at skære og sy.


7. Hun satte sig paa Sømmestol,
hun sømte det mod den klare Sol.


8. Hun lagde det paa Tilje,
hun skar det i Roser og Lilje.


9. Hun skar paa hans Hærde:
to Riddere med dragne Sværde.


10. Hun skar i hans Sidesøm:
Snækken ud for striden Strøm.


11. Hun skar i hans Ærmekrans:
femten Jomfruer i en Dans.


12. Hun skar paa hans Bryste,
hvor Ridderen Jomfruen kyste.


13. „Nu er de Klæder baade syet og skaaren,
Gud give, de vare vel hjembaaren!“


14. Det da svarte den liden Smaadreng:
„Jeg fører Hr. Esbern de Klæder hjem.“


15. Det første Hr. Esbern de Klæder saa:
„Krist signe Jomfruens Fingre smaa.


16. Krist signe Jomfruens Fingre smaa
for hver den Søm, hun lagde derpaa!


17. Det skal hun have til Skrædderløn:
Ribe og saa alt Riberlen.


18. Det skal hun have i Skræddergave:
mig selver, alt om hun vil mig have.“


19. „Hav Tak, skøn Ridder, for eders Gave!
— Skoven staar herlig og grøn —
det er eder selv, den Jomfru vil have.“
Den Sommer og den Eng saa vel kunne sammen.Fodnoter

  1. Indl. S. 42 og 32: DgF. III Bd. Nr.131.
  2. 1 Medelfar (nu Middelfart) var almindeligt Færgested.
  3. 4 Søm, Sytøj.
  4. 5 Ribe nævnes ofte som rig paa Handelsvarer.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.