Havfruens Spaadom

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Havfruen
af Elisabeth Jerichau Baumann
Dansk folkedigtning


Kæmpe- og Trylleviser
10. Havfruens Spaadom[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen


1. Kongen han lader en Havfrue gribe,
— den Havfru danser paa Tilje —
og den lader han i Taarnet knibe[2].
— for hun skulde fremme hans Vilje.


2. Dronning kalder paa Svende to:
— den Havfru danser paa Tilje —
„I beder den Havfru ind for mig gaa!“
— for hun skulde fremme hendes Vilje.


3. Ind kom den Havfru, stedtes for Bord:
— den Havfru danser paa Tilje —
„Hvad vil I mig, Dronning, hvi sendte I mig Ord?
— jeg fremmer ikke eders Vilje.“


4. Dronning hun klapper paa Hynde blaa:
„Vil du, Havfru, her hvile paa?“


5. „Hvi vil du saa forraade mit Liv!
dér ligger under[3] de hvasse Kniv.“


6. „Vedst du det, da vedst du mer :
du sige mig af min Skæbne fler[4].“


7. „Du est med de Sønner tre,
dit unge Liv lader du for de.


8. Den ene skal Konning i Danmark være,
den anden skal Kronen af røde Guld bære.


9. Den tredje skal blive saa vis en Mand,
dit unge Liv lader du for ham.“


10. Hun klædte den Havfru i Skarlagen rød,
— den Havfru danser paa Tilje —
Hun fulgte hende til Strande med alle hendes Møer.
— nu havde hun fremmet hendes Vilje.


11. Den Havfru satte sig paa Bølgen blaa,
— den Havfru danser paa Tilje —
Dronning hun fældte saa modige Taar.
— for hun havde fremmet hendes Vilje.


12. „Du tørst ikke græde for mig[5]:
— den Havfru danser paa Tilje —
Himmerigs Dør staar aaben for dig.
— nu har jeg fremmet din Vilje.“Fodnoter

  1. Indl. S. 68; DgF. II Bd. Nr. 42.
  2. 1 knibe, slaa i Lænker.
  3. 5 derunder ligger.
  4. 6 sig mig mere vedrørende min Skæbne.
  5. 12 du tørst, du behøver. Altsaa er Tankegangen: du har ikke Grund til at græde for min Skyld ɔ: paa Grund af det, som jeg har sagt dig; ti du har en Trøst, som jeg ikke har: en Gang at skulle opnaa Salighed.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.