Lave og Jon

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Ridderkamp
Middelaldermotiv
Dansk folkedigtning


Ridderviser
37. Lave og Jon.[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen


Jeg beder eder, alle mine Mænd,
I være vel bon![2]
I binder op Hjelmen ar røden Guld
og følger Hr. Jon!


1. Hr. Peder han kom fra Tinge hjem,
— I være vel bon! —
liden Kirsten ganger ham ud igen,
at spørge om Jon.
I binder op Hjelmen af røden Guld og følger Hr. Jon!


2. „Velkommen Hr. Peder, kær Fader min:
— I være vel bon! —
og hvad var Tidende i Dag paa Ting?“
alt om Hr. Jon.


3. „Det var Tidende allermest:
— I være vel bon —
hin unge Hr. Lave har dig fæst,“
og ikke Hr. Jon.


4. „Har den unge Hr. Lave mig fæst,
— I være vel bon —
da skal det blive ham Sorgen mest,“
om lever Hr. Jon!


5. Hr. Lave lader sit Bryllup bo[3],
— I være vel bon —
Hr. Jon han lader sin Ganger sko.
„Jeg vil med,“ sagde Jon.


6. Hr. Jon han red i den Bryllupsgaard,
— I være vel bon —
højen Hest og Brynje paa.
„Jeg kommer,“ sagde Jon


7. Sildig om Aftenen, Rim faldt paa,
— I være vel bon —
Bruden hun skulde til Senge gaa.
„Jeg vil med,“ sagde Jon.


8. Ledte de Bruden til Brudehus,
— I være vel bon —
Hr. Jon han bar selv de Blus.
„Jeg først,“ sagde Jon.


9. Hr. Jon han lukte den Brudehus–Dør brat:
—I være vel bon —
„I siger Hr. Lave saa mange Godnat!“
alt fra Hr. Jon.


10. Brat kom Bud for Hr. Lave ind:
— I være vel bon —
„Hr. Jon han sover hos unge Brud din!“
Det gør Hr. Jon.


11. Aarle om Morgen, det var Dag,
— I være vel bon —
Hr. Lave gaar for Kongen at klag'.
„Jeg vil med,“ sagde Jon.


12. „Min ædelig Herre, vil I mig høre?
— I være vel bon —
jeg har en Sag for eder at føre.“
„Om mig,“ sagde Jon.


13. „Jeg havde mig en unge Brud fæst,
— I være vel bon —
en anden Ridder har sovet hende næst.“
„Det var mig,“ sagde Jon.


14. „Meden I har baade den Jomfru saa kær,
— I være vel bon —
da skal I bryde om hende et Spær.“
„Da vinder jeg,“ sagde Jon.


15. Den første Dyst, de sammen red,
— I være vel bon —
Hr. Laves Hest den gik i Knæ.
„Stat op,“ sagde Jon.


16. Den anden Dyst, de sammen red,
— I være vel bon —
Hr. Laves Hals den gik i tre.
„Lig der,“ sagde Jon.


17. Den Jomfru hun slog sine Hænder sammen:
— I være vel bon —
„Jeg saa ret aldrig en fejrre Gammen.“
Nu vandt Hr. Jon.
I binder op Hjelmen af røden Guld og følger Hr. Jon!Fodnoter

  1. Indl. S. 30.
  2. 1 være vel bon, vær vel rustede.
  3. 5 lade sit Bryllup bo, lade gøre rede til sit Bryllup.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.