Valravn og Dankongen

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


"...styred deres Snekke fra Land"
middelaldermotiv
Dansk folkedigtning


Ridderviser
46. Valravn og Dankongen.


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen


1. Hr. Ravn han rider sig under Ø,
fæsted liden Gerborg, saa væn en Mø.
Saa vide som Løven udspringe.


2. Saa kom der Orlog paa det Land,
i Leding skulde hver Kongens Mand.


3. Liden Gelborg stander ved Borgeled,
hun tæller de Kongens Mænd, som de red.


4. Først da rider Hr. Iver Helt,
dernæst rider Kongen selv.


5. Saa da rider hin rige Valravn[1],
han minded stolt Gerborg, tog hende i Favn.


6. De til Stranden udbare
baade Anker og Aare.


7. De Kongens Mænd styred deres Snekke fra Land,
liden Gerborg daaned paa hviden Sand.


8. Valravn sidder inden Skibsbord,
han sad der tre Dage, mælte ikke et Ord.


9. Det mælte Kongen i Fremmerstavn:
„Hvi sørger du saa, hin rige Valravn?


10. Du skæmte dig med din gylte Ljud[2],
liden Gerborg vorder ret aldrig din Brud.“


11. Dankongen mælte et Vredesord:
„I kaster Valravn ud for Skibsbord!“[3]


12. Længe stod Kongen og saa derpaa:
Valravn tog den Sti, til Bunden laa[4].


13. De Kongens Mænd lægger deres Snekke for Land,
Dannerkongen tren der først paa Sand.


14. Jomfruen stod ved Borgeled,
hun talte de Kongens Mænd, som de red.


15. Frem saa red da al den Skare,
hun kunde ikke blive Valravn vare.


16. „I ere velkomne, I Kongens Mænd,
hvor er Ravn, min Fæstemand?“


17. „Hin rige Hr. Ravn han er nu død;
liden Gerborg, bliver min Fæstemø.“


18. „Er hin rige Valravn nu død,
aldrig bliver jeg eders Fæstemø.“


19. Liden Gerborg med sit Guld saa rød
hun gav sig i Kloster under Ø.
Saa vide som Løven udspringe.


Fodnoter

  1. 5 Valravn her og i V. 18 udtalt med Tonen paa sidste Stavelse. „Ravn“ bruges som Afkortning af „Valravn“.
  2. 10 gylte Ljud, forgyldte Blæsehorn.
  3. 11 om Kongens Karakter jf. Indl. S. 21.
  4. 12 til Bunden laa, som førte til Bunds.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.